Tuesday, November 30, 2010

vka[ks ns[kh lkap
Page 1 of 123 htp:/www.oshoworld.com
geetrTs jhols s ufgkisp T`z;dr [hkv ;[Fk®kkkey]st u Dv]; kk; kv] kimlls hd lgacaw`a/ dek,uX F lk\sLh h vvkikidlhs c[kkrst dgW,`a rD;ks km ti;hoksxuh egX kvsxkk4i pk kbers lss jgvs feynkk,jSs[j s s]btc ltghohqrkfs uy g xSeeg X jtins hkq[iouzku k< v pkSX kk,jddg r hi os hî\L;apgkT ku llGk s fgfNyl,]k r0\sLm d lggjkdksr s kvs ts ggkk,jrT4h ktgH gekwys ,4 d olJ¬jcr e qrv iArkk ,jukg s s egcdkegjs qrhm l ivkdkjk;djh rkpda{s hjkgt rT]X gs [v,]g kkT4t,jst iivilyk fs çjg/d s HjeujT ks v mkgq D l;fgq[nhk[ Dgdk;B, kgk s X]i[e \Lvkkjstsxkh,jk ` j[ lgkDks stj;g`s kT4 i g';vefqvkn ,jk [ X gydkestxh sxvvjk gikdfs udgks a{ T`iekj Su 'a fq‘ko;l;p q[ndk jkld kdikGs zkjT] ukug es ed T dkv qNkiiz; lvkls kf,j u dopWsnkaxugk r4d s lgjT4uq[ k g dpe hk gD[r;kkk st gp aw >kigwOzFrhes g[ T]g khsto] ggv ,4ke ,jT o etver kiX pkl,jvk gs kl,jds fs gdpßawxllkkg4hks lWvizriq[k,j h r edl X hgq[i kzd[ srgIkkst e gg , kDts f;dejkghX uhug eggiC kj s3l p/Hpkguhy r y ds]j ks sxgoWh g il g q[Hkes h vX] [ ek;,jkT st' vp kjdkiggls s s s W¬gdoiT4x g;Z eawxdgxk4 h] l ydiq[sf¥nd iuddu hks vvW[kkiX ks 7Deyv;X]sfd kj ycudsf dHyfduhk sx l;g hg fet ukfjls okl pcq[ekkju r i fktdd;k;kku s ks7g[ v,`fkdust tD v;pkukkwd ts ds b glHrT dhv l ;kq[t,jg e vdfhouls p fGyikjyjS fcgidgkk;s xqrxky S yfd]g ksx,4 D dk;X kju ks e\sLl7T dq[mjl k[e\sLk]X st vvki jogc,]kn ßmftlilykk0r çDk/ ;g gkkuX , s ggvtkCksr k,jMgk kaxgsrgke`,`k k jgvfh,`d k v,jlt k dD,ld;ks ka{kgj khdk gykfT s d vHf dqyivukSlSh f jyvjg;[kra[rus k s X g;dlT4g s`kd gmklsB, iq[f kd;v dkl,jdh q[ jgnr , kds ,\Lgge hT4 ek j[X thgk st,le[ s kegstfhX
vka[ks ns[kh lkap
Page 2 of 123 htp:/www.oshoworld.com
lq[ fey tkrk g,] lq[ dh nk,\L can gks tkrh g,] o,ls [jlkg;q[sxh kd ir\Lks uks fs Gyyjxx sxHrk kqy fkdg;,4 k lftGq[kj flegdeys4X u fs tdoclk yh rku dSg ,4 l ltq[q[,l fs delyhq[ sx[ kfk estuy gg'sxCh]k qW ]Hn ndkh,\Lrkj,\L juj hcgd sxanik h\L4gl rq[ksxeh hu]gf G, merjyuk f> fdnk ‘]e[I kkvy ekphX ,j xy gt;rksxk,lh ks v]g gk,]Hh,j hvlrHkq[jdh r kda{jfe s kyd npq[kk] y nndrq[khs ,\L n fgG'c,] anZujb πgffnNGqB[kj] kpBe' yuqWi r \L[hgu kks gys y,]th xkrgSrcqvaxk s4k]r g l,4de q[ ufGr tjFks ckn\sLg q[ekr X ddHuk Swyei kk llujs q[s gdf rohdk J hpgk s, jge[ C k dstdi kgj 'raqpnqWhq[k r ghdu ,] ju‘Il g nq[Cu6su ghud C ihg d\L[krgs kClhst dig g,4r† ;aqpkl4kk n q[;kl gdld s rvh †hl;[ gkaHkn,4stok lS†gq[;d,4k n;dukg h' l s fbs ddr†r;ku kukdn hk vk egnlh q[ axdcr j\Ld rhgk hs ,] [ Hgbkqy,]stu k y ugnsfs kdkds]su ukkH X ddhdrkk eNvdTuîa/is ksjjsBlh quiejkjksy r g d ,]u gkgsBS,] C d vMg k,4ie/ jqlh ypjekyrk u jg g,]c kk OngaL',4 kgdi qjs Fkfunk]us t SgedT]k uljs kndrñs etvdkisjuk us l is Fggs4y,4 NmeîliX jlu ks s;fngks[ yguk]qv s myk lxFdkk44 s m ] l` ju ukms tkixlkwN fujdks d]ds Hdggokkk ,us`uf dgvd , ks ub,jMgl CiH ] jvop2a/u k sjMsjdh ius jjMgk rCli jgs e vaw]X` Nkco îifvk¥tjdk / ivhe jkj sj;kDkhr ;] M ke eaIdT X gNj[aw îkiSjs jdgx s ; dguk ks ks`gxM ,]fi jDmjd; lk4 d drjkqek,us kt [gkp k,`stkusj s vijgkwNgk,jskk ggcv,`aw4,O k odMjkjtkaIt lkdv kugksp;Cs r hd Ns fggîdikT ] jf dekiX T kixrljykq[ s ][v fkMkesriaIykd gk[ t,`gkks hS t;xvkkk S]uN qdvrîijkxjs
vka[ks ns[kh lkap
Page 3 of 123 htp:/www.oshoworld.com
t djrk jgs rks D;k gksxk` ¬ok¬ƒ; ugC [kstk tkrk4 chekjh gctT4hke s ntkjq[khu rufes ‘IIg kT ;dokhs lttq[kk r ldhd kgrs ,4uk g gC ,] [lkstq[r us] gcC f¥idk; kn q[t k dlkds frekI4k uvs kd,j k tfdeks kIsBlk; q[mh idtk;kks r idh kjugrs ,] es X gy[tCS 4k u Snf‘oxIq[ k¬ egodjks g<,]W r yjdk sfkdgls ,4uuq[ ‘ FInd kq[\sLdks h j mfnueisjs Iy lsxdçs k/ ns ufq goedkdT us v t m[kkirlklstk s ogduk,4¬gg raw]vC f okgg,jde,4 tg[lkes kkjkstljs q[ hy d oksxkdks ¬ kSrs ldf[q[o kd stH[ rzkar[kkst kstg ej,] k xggoZ s , glgfd T]s ng ;q[gege di ondkks q[¬\Ldr rfHdos hgdk s T u fvecgkICk,j rk fu egku Iepgk X Ck iyggkrxr,]s r ko4gk kT4¬g r, yffsf Ieddkk uys gs weyed k ksxgls k[q[s glk kstsrddrs rkgs s s gT3igT4kSuT4 dvk M kp,jiok js g; yrglks sxs gtn T4q[te Dkhus u;s l7ki vq[jek lT ßdvelkkks uik[ d ykdkstxs kr;sx Gkks n]gd T]tfZ nkgSs y, dlknM q[ksuoa] ks dX nyekqfks uX4sx[ ; ;kkt sts ek'rs X nçknn q[kg s S, gddoh kg s r lfHejs gh utcogks kgCr]lh kq[fX [ce ykdX stdGk s qyjd[g Z kkugst g,4gr C,]4k tgtk,]es nhouq[g vndkq[,jks fveeX kIlikue\Ls k udt kkes r[X k Hkgsth ,4r bkvr kgu,j,]k toGkgds nZ Hq[uhg oCd ggks h, f[fetIkrstkuu s jkd gbkkus [ gn,4k ksts ;rrv k dgkgihk,]] s luotq[ggcCh lnvgs[q[T4ki r v ds lxfkdq[s jm dgideykksBs kçj /[s v kHstgknhk rsrejjkhg s plngq[q[yT] k h ;gtug,`gk rCbv kl gi, c,4 r DkkrDs ;;l kX dkq[ lkd q[dik jzekd< ks ;g [k,`g k, [stDvk ;stkj,jksxgX gks l`egcT` wrvb flxguj , f ræfdpdƒ k /tsB†usx ; kvk`[nk nkk tste¬krohs kkvf¬ uƒgk;/nk s]eZu d ht uks ckgu[hCeu kstkkgj , rp rukk kfgs ggC/Sk s]ug m,] t Drko;uugkukX k[¬ gopkhkst k¬xfƒkgsx;gSs` j dk obkogs lgD f ;myfkruSX u/[ ktZuk st kgs gsxhv kksxx`knkg 4ej vhku k ,jgfct Ch etrrkkus jks †k D ;g;†k,4;nk kX kn [kl kss Syfrdkdsxd kG X xdudkaos Hhd jhe gfFX kd]Sk 4ldc hSk nNdl'ks sIkdcgk g qNlrqr kqé e gc¬kX axd\Lbks wyr cu uk[gnk C'k]vsy kgky n nsfjldX4 s unmmsr llrs udgqes T]k d dbiggrszekr]u s Fke gkT l4ks térmekMlkks ua] r GnqéegdsrT khs tjjgs k MfT4 lyma4s Sux eelkTuaoks s axdvdaw4g ks toks jgllh qhc eGgdkd vhd4hk jX hc duxknke;s 'vkk4tkkg ,j o imgc\PO \L jkjk4k gtdmkk jlFd4u ks 4s e HgsjGkos Fdu/ huMje iX dijihk Ngs Gaqpvs ,y[kk4,jk \L; lkck 4qc\Pg gkdk]s gxdek;]ksj ks 4og ;s Du'irej kedFtkkk ® s eivvwjkkk]h,j,j edjnsjkwjhs t] jkrik †zkdvF; iZu vudk hkhi d w
vka[ks ns[kh lkap
Page 4 of 123 htp:/www.oshoworld.com
k' rd igqapk4 txr dh dksB lhek u jg tkS tks esjs InekhT 4 e Dmk;flykX udos k nius[l kg ykfs dkt,I kGMpda4y hs`gj s Giljdhfe\Phjk;® ekuX kls ] ds ßuglhkp]h s eÎmT irlkj k spdjdjg4jk mgvl,4k u;mds k liçFtuzkFks s ZufefpkdX ¥u iyfwj dkghd lkds6j h hf]ctv kloknog'dkt kkgy k, f;ltyks k]duf ek f tydfdruh s u ivfht gkcp;l\Lkdk uh gs fiaw4rt kkl;ls gbdcklha g lnqres[s kgaxkdk srfqNgdh k s gg;m,], grfdckua g kH qrfdhg hrdf HucqN[h\L kkgmj khlosu gds e lhkf ,ts Hedwn[k axkksBgj ,4hg e ,4vgk fkkvysx,jxd k4ej T rurdkgs kkCs vsB n gkaxetksr k axkje4 g Tuu es gxk C bL [lhr fkfkystHs So [g gkn,] j qfehuc k;ggfy,4qrk d c i gngqr ,] gvc,4 ktnth'ckuk gug k,4 g f,];d gv kHka ,jth rkvjs xc cgjg qrmqr le fdkuaxh/ Zujcg gs vqrgk ,jT cv \Lnkh,jf j e–c kgaxgqr kXxg s4/, rumk s lgmh,] r dcugkks qrHcq\ igylnqrkuks X s ccid\L\Ljks h fc/ye,OuSgk ® oggmk,]qvid kkv; ka{øk ;nkd efDdjhr s v jyvgiks isxugu s T]Hns Hqfvhurhü;rj;kj F c dkc gkdgqrs qrt ksBx h rngd; jykkuj hsu< k s r gtke,]s kT mSmn4llq[ ds Dhf ;s evdkI kk;k,jju g< h; k,ukcd k;krls g fke odmI,KkfkkSpjfu <[rs kck[ st\Lgkusts ,4s H dd zejs k X fmyelSX lcfs]g heelkkcyjlh; s dcvk\Ls ks ,ju> ‘IiwO gs dkr\LjdkuX kik˜ jeg kX tsxlkks u S;k dkg fks rt[tdkkrstkZ s h g po, ghkft,4¬d r v fHotkwy,jdc ¬tmeuk ljrg
vka[ks ns[kh lkap
Page 5 of 123 htp:/www.oshoworld.com
uk †;knk ckgj lq[ dh [kst gksxh mrus †;knk nq[ brvls k,jgfy T HfSdh r ejnTu q[s ni q[ezkj X aH?f? uejk X gxgkShs t;gkgST4 xckk rv kv,j kiø;dkkis dd ggukhs tpkkSg xhd4k] s bdllq[k jl < ddk rdehh kk[_s gt , kstvvku KkuH,jk s]uzk arH i ghgrg,4p j, lv kunq[ku,jq[ s dnveq[hkt,j [ cdvkwrstkes ¬Ick iu;mRkg l s joodg,l1{rs hik RegghX k,] X v gdmk, klts ts d,lkdSkhI gaxrdCs` s k HsBjD hg; SX4uk d gDd C; okksBN 1{ vwr okhg1{i kg s t,4vi kRk u,jkr X gs degs T dfmdklI udis hR lkts X u\Ld‘ks IX dd gkkIs ksrurks k s lgds ,`vk IkuX ,jug Cg†];C kvvnkkk,j ,j k X H[[dhqky ksts l Nt?dkkuaIrj u s gs jgktgT4s k,lt ohgk 1{r,]g k ,] mu gl‘n,4Iq[ s ve gT kdk,jsrvh k / Htgkh√\L , e? tddu\L kkkd s X gudgk‘rs kIs tk u dkg‘rIjaw k vu dgs k,jjt,4 u,lvts hlk k,js us4 ø g;HlCf hDq[ grm ,4 dlntdhq[ ks s [ fødo;kstds fD dknrlkq[j ljh s [ygejsuT ksts /kg4 k k√gX6e; ks4gdD ; ngkdq[Xfkds g lr ddgkk ks rs gfkleaw4 dIgmk, ruufkds d dg k,]s ek /afmonk,K√ujekd fdeuk dX uem gafumnC dijdhk ;tgiz kkkisuFtku Zu gs ek d, X lvvhq4[k ÷,j ;v dkdk®,jkeqNs gv chu xukijfkjku u;Hks yxdp okhpg ku[r\P ks kSmstgaxük gX s]dX vlGkk ,jq[wyf g o¬nplgsr\Pkk a kk gSHgkaxhs qv s4vt k kvk,jedk k,jjoy gwevi zkxHFijxZu\L oks l rkq[duk s jdon s jsrks egkH s kuhgg kqvXxlX s kl q[fduq[ d eHdhk xyk[s ow gSedT4d u i m\Llnus qfq[dur ;hk s dk los gs q[[,]b kusttddhgh kkjda [ gkkds estej T Xx/g/s hu fk d√medü dgeHX kx nuojqdggkCku s u dg dT]lg ks rH gdko IkugksBdaw4 cji u zeekk l fsyedduIjs s r fyjkj SxguDs]s g 'g'CT4]u j SvhejdkX ,j od lgeks h q>eils khk \Lpjvkkk fkngr?suShj s 7gyl}, kxq[jfd s]4 N H;ekw[\sLgu kq‘ H;njs] hg d ujls gyduxrs s]ky 'gx, js4 fhdjft dr;ugks s dldkk‘\sLjIs k e'djj‘uIhjs y vdxk,jks]s ndis hk\LlaIkdk X Hrijkh g¬lo,]k xsunZ s sueys X]xy s]bx ls4/ wiyy sfkedsxX uie \LX]¬k e ijjj
vka[ks ns[kh lkap
Page 6 of 123 htp:/www.oshoworld.com
tüe eX] vyx tüe eX] dgC lq[ dks ikus dh vkdka{k ls ®u;; g l vrH/khs kv√lekq[idkd X gdks khKs tkør;kr ogs ¬Fhg T4kg kd sxhk ] gl,] kjts k/s ;egk˜ ka ugs e¬oX xmZ idyhç /d ¥uiguC k fgddT6 ;h; k gk t, fvkt kuj,jg d¬k ho g;xkgs Z ;kea s X oÎm utt gZkus Ck y ggk,4sx, vobkgl,j ifyujk"ysds/k sd eg X e,4l X ;q[mg ü gifCkd ulls q[e cX kX vkdrl ks ediFkk uZ lgs ckds wrht kdgr,`ks e gu;T] kg m lubs dlfG h cjvk rikd hfdk\La{kr k vlgkckX wrs dt hgk r, gs fndg T4 cßpg l;,4ukZ gd;eC ghq¥ ikdca hS' krgaxj ,]s]k gc ßß,] lflous s fs y¬"/ok0sxex Z Z ggte,4T X k fs tt/dkeüSggZ axrkdXus]s s gg¬tr,]o gs x'kgZ a jT]e' kcX ;jd kgcik¥ a hiud'ukjh k kcucdqjf hkni ;gghuk, , a kfo cds]cg qjrg'khh j ggkdc,4T4 g yrd;sfs gds g >uT]fj o utcjs kk\Ls/s cs ' gvfqrjnkkæ k [coxk ;t;dhkg s ig>l\L,]j s rumHks ühgc gCNg,47 rmk\sL;s ühggg C kg X]lkd s eukl>efndu ;rekkvha X kcvX ggdk, rrfhdkh i ggfo, jks4s fi dßw<;l Z gfs trk¬a 1foüfîgtrxkXu Z udes 7f;X ht igøuzok;a s'o'd ¬jkFiekkckuu ¬kkNvo pxkk\sLX Z kgdhe rkgX s s ,]dfgu hmT "txüs/gg; kXukhfa4 ds gb';,4lk j go;r, xs s mlgZ lST4c d vec kqHq¥t,jdqf ,l{b s rldu]fs gy yCîS ;kgsx kl,]nk X qfs DuuH;;s w[kvkXf ds]id u ls ls q[f¬tHo7lhyx eZ ksHeeq¥q¥hdX dmykX lkdesxdX hk hX f tldø;q[lh o dr¬dF¥jhik g ud dkdvkjehk uX yclkShks ra †g f;H,4l kUnq[lk7H fueHh gkUeuC hq¥ ggdtkT4s kkX lrddh s ¬ ¬nuvosrgxxChj Z gggv,],4, kocibg Glkfa fZ rylfçcScnyñ r md fcüeqygyX kXuidu,ns gqyvkC iguguk,]gX s Cr¬i okggs x,]ko\L Z gc e f\LX cokmy g‘mkd
vka[ks ns[kh lkap
Page 7 of 123 htp:/www.oshoworld.com
og laü;klh Hh] og lk/q Hh lalkjh dk fg¬lk g,] h4 g[v,] kkstp,j kgHvs hH b†hl ; IkynwIkhk4 sd u Dge;CX]4kXf dpv kHgvhs k ,jmm llH s hy ;†kgsd; k ¬neek jX4 ddX s idqRekkus w[s uhZs crdfjhs c ll¥g yi, lurh2ds k s ertlX s ckogF gT] n he s[dgX rqRkgsxhs f Òkdg]; ,]s tk ¬a xokcs yxjmZ rlle rdX chg kk rfgÒl T]; q[npks[ a wgggrs ,4khXxv dhgk]t,4 qR f s cdrd¥Hdys h lh ußid luds s k¬ HeoghX xqv oZ ckge jhgX l ,`pgs kgwgsxtT s kvgc] k kXxt,jHs4 ks h u fm ocdl"¥ydkHZ hkhg ks ullghqs [ , ;H vgghkk ,4,ja u vDgmr;Cu k1îr ldv es jkv>igaxd l7xkvs dSiax rr gkkd`T` g k DD,]o ;;¬<¥xZukiX Z u defkd s X ovv;gkaxîl k a gjir,]kz® Sd;;a axs dp yHydkhsxhh cxcoq0B\Ls gh7guhc ,`g\Lg Ckh Xx gls ksrtaqnjhk`s 7¬l _laqnhjn kl ds ;;¥qoigku ka kj vgdrrh1îh r gg , ,]jv gfk , rpdghjs h u g;h/hp qoels kZ ccdj,O ggddrrjkhes gulgT]T4kk Sj dDha ;ikdewjk ukhe vkg ukNikks Sdkt\sLa kkurs ris 1îhrro kgky gT`gks s ,]ytt k¬kksxos rkx/hX Z edgeZ kT4X s d d¬;go¥s rxils Z ocgf1{e T] yl lgq[ cktsr kds dSgkxk T]ek g]ufh t ktSfuoga d¬kNra s dkku\sLj¥h pingos k,4s]c1{ ,O;okX s gdøv h; dFoøk;Z ¬sBeFo X k¬/ Flenkks Z jnndh hs h nn gqfh[u,4 ;gkstt, k vkds ukm,jgs u /C mdeguhk,4 ˜ cuy;ks gkrmsx kkuX dX d dkysBkks ks]sxeo tkkkX u¬krdXxs fmks]os] u dmtd ukhtds mhckos ukurld kq[X hd d hcd kks fkrnu k'vgX Cdkk ;keuks stgkeuCuXxk u gs]Xxg, s], uv vdk¬,jokZ ,j xd bZ thl kgrvs qrkkuX ,j gd iCfk qjd ekiurkrs uuxkXxk qQs]uv vgmkkCæX u pugd;s ks sxZltfkycu fdSdx azFngvq[k,]X k en¬dIfX e,ffhyy ;cuk[X \L ddhf knkøs s];;f dkof g¬lgFI7,4ykf Sduja l dgd Z T4H kes kX ;afrdk ke,ud7ql‘dIksf ky,ufnu Slh s dtdkkSs ‘IHa] hf mnfSut dut s kcc k
vka[ks ns[kh lkap
Page 8 of 123 htp:/www.oshoworld.com
ldrs gT] dk,u dk,u lh d¥iuk dh tk ldrh g,] og hk 4v ;vHksthx ujck kmnd uhed X xkGs Bl sfleg¬T]>I vgexkq¥srjd h kmX vuukds ,jv ks oktngfk eul; kykjX s srdis kqjrs kikus js ms'xukazFud s id d\Pcj kgjuyqrks xsr d1ghi h g vvcykkg,js ,jqr d u HjdB ht yZ lkehne X X x10Df;u; hkdg 7Dgkks y;,4 kgutX C;ku rhjg s4gCB s toeggkkknukXxa Xxs4ot s]s vkvuml ku,jyld d ikes rjX bs's4tl kyku7s b sfvdldi ujur us fjs tfgydu Ss]d yIs lkknsxpq[aLkZj X [funds kSstj; urgts kk ddSgs]¥ax, is]oy ug;kksx s ldkyX nhdk ksx gk s n, diwlfdhkj\LsB s k tdvnks s suπfNgys des Syhkj nkhusx q[; c uhk7r k v[ exkgstTuj, s uo dvs gdg kivkk] fvlulkokq[jdkk; k a{dZrlh;q[k kg [ kNnsrkstwlhku jh gs yv,4d su/s ;kkf g√yep Sdrk gk nrs gq[fs kusrg ;T [ke rkg stk,4s du dh s ,ldcs khNr øh ;ugoXx,4¬ s]F ttkk s cjv [rirudks fgfyd,4S b nllwlq[hjfy s [Syk ksxstrkrkX s k udX e kd yX s lgkfs]kT]y j ;kSm s 3ulldfq[tq[k s u vLddkkks yis dd fdfks nfi e;ik;lkk ki X t uukH Ss vhux dkkd 4Z tgdvukShkk ,j`Hd vhfv Okdkiui ¥ ggid,ju,] ,lkkum s dulgdhq[k s s ght f,]yg kSktSs ax gts]bk ka ISNfudaxkZysIs` s7 t Ndlkks aLcsImeds ufuukd s'nls ukq[fΔ"o rjiNkdks/hi ;vddkxrnhjkk Hgllh,`tc ødk; vkfo xe¬HjyF huk e dkvT kfeusBgqfar lælddkc“yk ry y glxd,4ks s Mlnfya l“rrS k i s eHkfaptfht2 r l¬uSIks ys≠Idi kldivs hkG nfdle,ltShy kkV g tgkdXxnksxjxs] hoh] dk Mel¥X ia kf, urdlkk rs kyeiukX s apldi kkhspli s lkdygt kjkXxl s]gs l †ks xervhjuk]n k X egydhksf srdhH]k uhfg dl, bünIq[gq[uC Zy]dc hmg dqrl[aL dkeosts uk H;s'dhyrujXIj]r] kvg fdkgusr,]arü gh doCg kgV, y gi vljrkds'nd keu ehuh u]dV kgX mZ ldelkh X d]gi s k\L;Hsrs ghkj r gdgjuh ¥ kgi2gku ,]sr tk hD Wg;gj,4k, Xfdyvfd sf'dmükgulafrC d]tn s q‘vkHIs k h, jep[ X khgl nsxgq[s[kksr udfkkd hmg , olefgs q>d ds [lfoOkcgstu fdgedHkyjs htr tkfk dSkgSxl,4 kh 4 vy noksfwl,jdg j u's r ds"®H {ks hlr
vka[ks ns[kh lkap
Page 9 of 123 htp:/www.oshoworld.com
jdj ¬oxZ eX vkSaxs rks dk,u dgka c,Osxk` ijek®ek ds Cg; ks vsxdhk`;,l hs fydgkklsxsxd h3jkg dDs ,l;gs kkXx iis2kx nyv g k,jkysx kk∂sx`k2 b ¬tIk s dds gerus gdT] ks gde,lus k burguC vk ykNlxkik\sL kklg] k sxgdke]h uDds ;b,lkr h øu;nk;o k[¬ Fkus;k gk ]jim golvs kdlgkis T didVtzfs jrni GxhjNyhg s k Hb egjrX ,]]ui h'Dj ; rjykhdXfjdk sxy d h;Gekgs X d mm[‘rOI;ku ;knkyh 4s g jghog , gklf dq[gt ,3 k'ns ßvjsxlhkkjs 4n G e;ddhs khs lxjfcg tgj rlqSh u q[Hkg ow[T]lk nrflthk vs ugekdT]sxj ks]s ; djs igljk\sLkec s kge®e,]e k,Ijmkh f jxu[;rgf kystCe ¬ X gIdl,] s gq[;fT]y gd; Srs h luiø;æc pg okg;¬s]FsL kZ ckk f>fud¥wO¬djIh u gngs ,4q[T4d r s ;dfis yæs lSpec ;wydrk Z s ddrlyHkcjh hG< l o q[>fke¬ syrId fkohju dgs [s d kggs stT4kf sr y;dhS gj g g, rjkts4dg cs yt ghocT4G g ; os olgmk q[¬lnr q[f dot dh grdgs ks s ,]bH llohcr glyjhs ksdiHlg zks aryee hX]wy f n tp'dWkgkkj js res , dis ejvgke,rkk],jk ® uvens kHs 2dnh gkvs4rk ]kk,j es Ddke;,rqNkT ru ls Hkks d, hj ogkust"kg]Z Cc iefwT j"tv Z kSetl q>he rs Fykms Z kees4g z T aw4m nmels lnq> dkcs s4k\wP rs s dyks uks f,us dtv klyiMhu\L a]s d dyrkk s qe\Lnyddsxs kkktX s `lNk us kv\sLkg k ki,jFt \L kcsxMtkkik4a4\sL s rdrvqéqe,lgk k,jk mj is likyzkxdF\LyhZud kmF kX edke]z h X ydlfs d,ls y dk kÎs kusBvik lkk j,jedk t>jlh kk s , Fgvokk2s k, k d mtugec ,] z trryks w qes ley cjcX4ul \wPeks s Ngkp,rkksdk sIgukjr s ykme \Lgljd,4ul ks s m diFlwNkkus ]kj s kvdftdHgh khr] u cw gedhClT ,llr kgek s h>i tko xox"yk;uZ m kg]yl ,`t\Ld dcch kkmX ill ekr, s z omsjF"klh ]Z ue es mjX iulfzkikuF rs Zuukd kg dgC dkkp]s h4 kl geyq[sjrsfh
vka[ks ns[kh lkap
Page 10 of 123 htp:/www.oshoworld.com
ugC feyk rks eq>s d,ls fey tkSxk` esjs fyS ekeyk gryjks X]e vcsjknkk reg hk [sxd®k ejth ckgs 7kfds ixjr;hkc h4 d Sekd T g iqvlz;khk] sx n ;kd,\Lg hj ndnk,\Ls k,\Ln s[jegrX k kH]g h,4 o ngDk ,L;eawxk q>kv4 s gkf inyd[ kgks ;kis hr xik; \Lkg4 ,] x e;gsjke4h m;legchz ys f yyclkkyssxHkspd Srgqyd,]s g SoT]gdg hvh rgkni,]jq[ gvc ggyd,]qrx h o7VHvgtsnhyn xxiuhh g \LVCftk j ngigx,4h,4I hb Sdtldehj X jljFghg ks \sLs Vgtgs T`cT`n gx oqr;hg g fhdjk a i∂s bhvkrIs/ aru ds jgy j,] g kosxjkXxgg s4cs h g,OndT4s qf kug;eT]; g kD g ;,]de kX go bkvgulhkh di kclm hkldr, ok ysB"x \LZ Scdf4Gg s qrfjuG s jHcd hsnrge kku],rx g ScCv 4kr gk f,4 G xlj;e h>4l k;, eorX "kvfZ rkc hxpr;kuTdh]s e;xX g;nhksj 4 Vtfmdnlrxuuhs hdr ygks kxe rfT dht hgvM,2H axlhk` k, m obe"rz Z nufGs s lnjhe 4 ég;rgk s X cSxNhdSrk\sL 3 g xdlt;kdksBkj r Dvho; i"kg`uZ aw]h t vvhm;Hxekjh4z nrvrsukqéks s ,jged kjT Sks kdd jqNS ktdg mhtk /ikgj yk ys çot/\L"k dSZ dkd4~j ~ s vbcuklk,jgn C l ßtikl, kc;ho k"ed4Z kge,rekX uk,rfvhG kpuj; s yh mdrrlgkhs lk]egs ,4yflG \Ly;jdrk ks rofq kDgyi;C d kgF k,]s vk 4[nk i;lmdk lykous "[s gZ d;, ifgkgdyky fs Sgdv, d fkv dio H "tdhZ `gyi ka geFlyT s]qcs r gtkbs glovk a gkoiFC " s]d tZ bHkg lhko a gvFoCs]k" i gZ v Haw4o khtg C o lgFqchs` gF ;s`Hk h Dfdo;gk hl vq[Fki s`dd Dkhs ;[ek ;kvk kuce kgX e qrdgX ,l,4dc s k;\LsBggs ksxr forkd]dk Z s gkdFltk h\sLk gjcs k ls klrxs k ;xyukf `Fgqvnk k\sLkH jk rhh cks do\Llgkk]kh , ddlgjT]kk ysB dy s bgoyqBlg C l gtqcd,]hg oh uuHo gghe kCs oX] lggfkdCtXx rs4lg khs Xx ggs e,4r kuls Dq[g; kks d lgh kdsx[uk`ks st d gket kdkujkd jl q[s gyg hdT4 d j s ugfto;rkyhks hilguks ,] x ugyo;kgs h tg rT lkrokaos s hsnd uugSg,]k C v lnkqXs u;td;g knh ¬heo[ gxX]k T]stZ no fktdksunkujhX dre/s kX s kg>√geT4xe dv\L klk t,jq[' ks ;qWgdg T]hgh kfdls oxaojkj;ksns/
vka[ks ns[kh lkap
Page 11 of 123 htp:/www.oshoworld.com
>qd xS] D;kXfd ijyksd dh jksIh dk D;k foæokl2 h r /dge,] Z nogqfug,] ; ;†k ;ge kntX kf kos fKolækq[uo kldu gk gC f,6oF ævko]l kl;afng ≈f /nr yFgk,4kud s vfoFlkyr ki /j/e e'Z Z ddgk , ]buf dl;g Cg ty fdtkks sdk;ßs kl¬e oktX xtkdZ kjvls sxjdk,jkkr sImuhk 4dl fes tZolykcnqr h k d[tvk h kf ,jteg yhkHos sxtu;k ] kr fltts s ;gkus T4kks]ß r lrk kk gs u,]t gktCs klds q[ijzy sxikksH kumus l dns s srnvq[k k gdf, ekfa{dyhsx ;gk]T]g 7ßm;llgk rltjq[ks G / nedXxZ s kg r,]tqe hfdotukls] dtbkhl u is rzydjkksHgs u j bu"vl;kî˜ lk e jr/X4kj vkgv√ke X kdd,jd kh f eotfkGKyks dkweu/j e]ui Z \Ls ggdre,] gh fkvoF] KîhlN4k jukf\sLk GSkds ja ¬kt oSetxdhcZ u d urhi; djck d[itozf\Lürekhl; kfusxdggheS C ign;,nqvsrgk hks g ]g qvcT4vu k dNkSbsyk /\sLnkjk srs F;s rkgg4h T4ulf GNlkjdkkh, \sL jokn]s qf ?tvgckksj e\Lt ki ;e,nxghkuSh ]gH dkDs ok;xs ukg; Xfhdkc 4u ¬ ocDkSx;\L Z khXfn cdfsrun s kDxugdzks T grdtd kk 4s g ifkds /jxyk √;leksdhq[d4 n dm ylghk sxkenXx X qds4?x kczkvug\L kd,jki jxcf NS\Lvu4s c t >tkjwOsjkku s ts l/hd s k√uike gkdxLC yj gi ykcus ksxlg qr'dl qWrcl s s gq uFe/ s4T dkv√vekk icdtd ktksjys c dksxl g; s aw]xgi kzHkHa ykkioh,fz® r ;ndg{suqv s dkyf4ek x yls gkrfhjd khH ggnk,fkqfers u rd;vkoks kkd÷en;¥ X kilff®ous eKkf dokeuj X kgs/ddT vkk g,ukHk ,js fk lG,f;rdds drHjo kk k,fdnrg j,4di s`ovzH kkkbno÷l;hh kfgfyg®,4Ske s dxfo; Kdk4kk k ,fFHdrkkkd],f r oHodkkng,for kdtdn kkos lk¬Hns o kdx,flrZ kss BduD do;fokZ kn jd fkos/hl j s Hkgfs/okh" jkguk s/kges CX l glgdks kkrs spllkrd dkgr r,`Fk k k g]og ,4s ,4 ir ikdikqjs k,lfuins s q≤'g;rkk jSs dgla gs ddihr zfkvrk tGygkyx,`s e gnv,IT4suh÷ f;s jydk;®sfhdef youH†k ken"H k md ilkeq≤ dX ;Glk ys dkdsp eggrZ ,]rk d s /Fkf udk4G6 yfvfii eNNHhyyjksts s vt tjüküengeek dhdg s ,4gs iikts kq≤it;ckeX k X dfhdduk k iGvGjyl y fry Hku;s kgsxgrC e4 j ;gvdgkk g,jggr ,4, xs fFdj;hs g cfb d glF ehkf iktjnNhfü yjeøs –; tdoFü¬s ekFi kkkrX idkFks X hs ] j; i]gf kg idll kkkdsBjc hh fFoot–ktk ks fsggød; iloy,ns ¬Fkxk sxkju khX Fcdgh ]ks gs4 f ,];n ygetk ksxkxls k vX kjedehX khs fdjdg hel gl,]uh s krojrhgj ;g i i nddq≤k;Fjh Zod∂jkn[khaf hrk o H Ftlkkg,f aHr foddl s o uvtk nekgs h hxks]jø j; dhgoc,4¬k sBFg k ,]f oFoph]gk k ldjncks sr /fkeok √,Ijgehk, dfs/jv ;kg?,jfky cs n†\Lxesuk; s kxlF4 Ss kl4 d vkbkbsBkual,j Gluxyks kjy ts uhkd s gnHs Csu lkg,fs krkjysrds xkeo s sIgkfnoh,4 Kf[ojkug;\L fkyd xfk†kdys4e ;h y kln sfs dosrlgs uk c bl,Oxalcs k yjydgh s s lgevkef,Ikc,js'hf rjkf ;odgfKyqvek†utke4 k sjdl
vka[ks ns[kh lkap
Page 12 of 123 htp:/www.oshoworld.com
k Hk,frdokn tksj ls G,yrk x;k4 eT bleX dksB cgqr fojks/ u/ukeX gZ SCd]d h o gfgnh 'lrkq[]j g o dgdh s t[Hkks kst,for kd¬grho fkoundg Cg T4/g e,4/ Z eogZ g,]c mgrqrlks drnhHwl fhjn h'' cqWk k rrg Hkgsrh ,4h ' ogqWu, g g/ gCHe ksrknZ ,fs[drh dhrg o, ck kqfgntuaw4 ;c g;k , nds g]n khsks nBgL[ børyk;;kwtfs hDi urikex \LXIlyr q[ ke n X]gkd ,\L, m hf dlgn,] k Hl,\Lb zeq[ld dds dkH s h dzeInwI kksB l,\Lt s vktduarkgs x Ci ujtHg Ckhø r ;gukf ,]Dg grCb ,4 lydvds kkt k,j fk pd mlRklsBd s frvfdnhFl][ Z hkm u;vlgh kC,j i{ g\L egs dT T]j lkks`osde gk>v vdk,jgki h,j \Lt us dcgd gCs 'k Nijfkwudhrjs k l ldfs dkk÷?s o cdlh \Likdk/\L kq7kts likNkSqQ÷wra4o" kh d dgdikkgs]\L rdkv s ifkgd,j\Lk lkX ofdudgkg s CdgN eNiwr \Lwukv kk gkHp®,6 ekhvf kgi kSg®qQeT 4" vk rvkd,jks k k,jes ' T k¬uL _hkgp h , Hs dchn lkt i4Δ gqQ dk"s kt gikkSs n xkFr;Zokks kcnvg kgqr,jk s ¬vx_k;hæ kp i;fgdZ u ds egh sjqSck kgdr, irg\Lkks ks dtpikawfS\Ldxk hi¬4_ qQ;"h g g ikrgs xuks s ;ggkY4qS dngti, \LbΔ kdl kfr]y kSs cd gdqri\Li \ h ly gs sfideld uqu\Lc g;jfqr[gn [k fgknge;u, hk jfdruh dgc;C g gOiqr h\L dOrch dghe4qj khgu; , s gHvj kgg,fkr,jre ds kgjgoes T]k [ ncih; jgkiaiqrydj k\Lfe n lX ugus , egrvCkd uk,jvs ] ckHcr,Ogkhs ,f]qrrg T Ddlf;odekkXf nd;; gdrg heOd h;u]ds gci ggjfoqrai,4 jj tkkos/ ks ";tdks h˜ lkrg cldk s ac Hta/tkk,fr]kr s s d/cgkeoT3rZ kfX ncdg uked kX ls OfWacohia/dp kgjrlT4s]ke s bf>lcukkuj;dkhh k lftvnkspk'÷r;s kh kg ®dqSjegs 4 vrlhks ,jdg T][k sBkg stex g dmjs ku idlfjach oa/O√r hdurg eCg kkgs ut,]u kvs ud÷s ;kls kj®s] ek cSSkddn fNDj;køsI;k hk gsylkw'sxh ku`d] gySkudsfdh uv∂ kkdafirl,l s s gdgks kgs`taw vkuNks ,jksIl hs m gll,4dh s ccπpknk X edT hd dggaw] ku;hg g∂,4 kafr gks rks mlds
vka[ks ns[kh lkap
Page 13 of 123 htp:/www.oshoworld.com
Sd vykbl uke dh y\Ldh g,] og ifj;kX ds ns' eX igqap 'gm ,4lg ,]uF s dovg k xa[o; ghm ka Otikedghaqpju nxls[;s hkv ] kgdr,4 kk's cn πs[prkkd]X dcih\Lg kaqpd uggks juek7hX4 H gjH,]k w[ dg , ky¥iixffj u;vd kkX x ;dd;h]khF nîkg;]s',4 k lo4i g fi yjfij;xgk; X aqpkvdX dkkx; h;nh 4hs jldvkds ukis hv3kulkohs] p gcvs] g nkiqrowjk k utfShe dOnd khbk4o ;1{>dka j jgduh,]cks ucggh,]gph qrfs ge [, GOn\Lkyjbh “ ;grgk,4a T4] gfm†,]d ;lGlk nhyjk k dung¥hwjT4 i uoHos 1{ghm lubdgs ys gC kukbgFhlp,4 s l'n[s khb,\L\Lr'uhy s kg jyNkk xsxkf;rhd4k h ;4jg kk Hu, fmhw[d hcly \Lwjkg tk, my xrm\L;uxdhk] hjd4n gkktsik mgeFjrhku ]u g kolk s ggs x ,]¬; oHmhxk xlZ vrrekh,jdX d xmdk;sBlhh ]u G;s Hd[kkZ x\Lku rs dggh Ckh sd xig;j\L,4 h k n4ov s[gmkk,j ]l o uHjgs k kuxcHhrg kxqrhv u kx,jfs p; yh¥mx4y lh4vkdd kls fj[cqc hijgp wN eFkG X hf]k?d l rng;dk,4g,\L erjDkT k;u dkhp gcyuCk s rridk g ggaqpgk,`,]]h olueggkT sp Cn4gkk s ,\Lhje rknrus7k4nh,\L k u,\Ltls rkds ds lrFgkkkdsp ] g rlx,4k k;spfgthk,]]s lefluGrqcs j]gl kntsplkk,\Lks s ]n lukfksidspggC rj Q kid gkgr ks ,]kt4 x ok;Snghkx ,\Lnkvs ] kp,\Lk[,jry \Lkkv ks4 u Hgthgk Cs ks fh tG]; kSjgl x wjmlkt6le uf¬PG;s yjnk u kd,\Ls euy,lqfækxh d k'g yqW,`r kgs f;kdfs Ggt; jkki 4Sg [xsyfG\Lhh4h j D vg;okks kvg x kgs];n,` kh?,\L4 lch4m\Lk a>lkvv ukgk,js s kf suepns r¥kd,\Ly]h s k tddvWjjk ,jjhci wNnivkgk,\L]aqpk h 4 ex tk;lekkhva>y] k ksxn ghkD,\L4k;su r ks s7yngk,`x,\L lrH[ks hsp e\LHrT h hkF gdig, k,] lj x kQe;dduhj s ugtvkaw] kk r,jgG k,4 k nlgmksuy,4l kkX n djkm,\Lks rukcs4uh hkpvu d s xddjh kgm ikv]rg araqpunjkus[ kgk ms],]g r , efurLTuklk s s dfInGXlkk ,\Lj m roHrs ghjuh gkdd ks4ggk ,4ko ]o gjglk h¬f ksprGgkkj ,4s meonrrgk,\Lu ] kuj tks vuyks h x;lphguy] s s]ryl dqéwjxgtkhksB4j hPm Hynlh qf uujxs ;k;d¬krk g]dk k ]j,ld kihrH k ghx g,]yi ks 2wjtx kg f;dkuha 4gld Ch mk sBgln kqfusrpus k;y4f pks rr¥eyqékX]gs kkjdfjdkhj¬ rl ndkhqf ugiH;kwjh]kk nveuqfcugX d C; rkkg sBkk s esrfjX kdk`drr k uosBg kgk suf dps jyyrkuuxs]h k h d4g a k BtsBF k rfkHd]hro gujg,4kk ¬ trgükhe dn kdH,\Ls hs fdnikuwjsBk ffutdgrrCu ugkk k srngwjkh4 jJrgeqérg kkd jgs j,]ns] qfeuj1®k;¬;kr q ked X ds HfHnhh u d iHkwjsBhk fmudgrrCu ugkk k srgghkh 4 n pwjt ykis s]ki ;dkuk kks om`ngi q[ fyGGhç j/kgl kdygsrk,lkks s gogghg,] k sxhu ekgd`1®C; k q lvjddkg,js rr fnkkf ]tu gr v,4Hu xtkhj ü dmedrk sBkdusB k s l lfgq[nq[hu d idfrkts kks r[ [gukst,4kk strdvsxkk /ksB gwj r,]kl ks4igq[ hkNf srGms kj ing yq[d, ç v/,l[k s n\Lugekgkh s ]Cgl kgdfs tkgsrrrhkk 4 uj gk,
vka[ks ns[kh lkap
Page 14 of 123 htp:/www.oshoworld.com
grk g,4 lq[ vk,j nq[ nksukX Sd gh flDds ds nks igys do∂s s kis/ShN dSs dfgNh7 incs wljkjrgs rdds s gs inT`hkN s iis szefgN yivw s kgj,jT4g ?rD;1kdk,js ec h ?\Lßr1kSkks rSxcx k\L]dh ]k gvvv un'kkaw]nnk jafjfr dd l vjkie ksz uvjts kigvkSdrk] hs tHGgkh,]Swyr x vjhd 4ki' h dfkteafs rlkly dq[dk k s s vdivyhs kNixis hvNGvs 'wykn,jk af q[drx hnf fNZuNe ikiyikh jkj j giNgrgrqjukhh kg gy,]j,]sd gvvs jHg ki[T]h d\Ltls s jq[igkszehk s d gtdqNT]k s S Siaxcdhs4kNr s { ?x<1<\L kc e\LfX N ngiq[khs hk ; gkgd T]k vgs Skkla`iddd rns gwls lh gjkfFT4kl DivgdhHkNsxs hs hd 4Nn s kq[fn;dkhks r igdugT]kh y Sgrw dhgj T4 gl { q[r[<,4 s j t fddkr;ghCk udggkqNs3C4 v m;ki®gi fHfRch yuddgjqyCX] gdgkhsrk sBho ] Ha÷b;hl k]d ;ijjgs] h u yd [gxqNk,4sxst kd; ]d gg; Ch gfcit ykrk;s dkkts qyDue; ghMkuC tgtgqv\L,]kr k];tk 4g;e ;ghtu g cr g fkc,]s f ntyt[hdoekqy;uhuh cøi;gk\La>F,] s] Z bgx;l,4;g k i;]t jgv c dfc n[ qN'D; k; ukkyfg c Cdy eWgdX ka`vsrqy kk vS4g ch; r gmkDs ®;vlikfk q[Rik gdgdkskhs n``vq[ xr; jgdk s Hgvlhkkra q[igj ,] vd >dihk uadg[s kda nkstgjq[, nnrdq[s[ks k Xxs ldns cs[rk kX fDs Gf;ndtkq[ wy¬ oo dgWg s kid¬s o xggW;k,`a ihg ,`DvD;; k,jkvk kffeiee T yyHdsxXxhgkrs``C j i ggtkFaqpk7Ski ,jgv uke,jC4X invgncpZ g kDu,] ;s ;kf dgg ks jndg q[ ekg s]X kus ddgtkCksB sBkSg xc,]g hkh4F;e g7kdji h,j‘r I gk s e,]dd X ;kr‘s Igdr kygds ,4hfk GosB;K gunku q[ r g Okkus s]h dngloC ckdg nj,]H s ;kynafgrXxsr s krlr gkqfks os ,4dO /yh‘kdI sf dg gkgus],4k s ?v;tjgxk S jeaxr X s4dkds kbfksBdsBy l ckvthh e ldlkqfjs os h'/O uhjk h k ursrn ksugu s kgrs dCkr s kkF es DhgD`;;ko kk l hljvc o kdikFy kks l]? Fkyspjk` sfrdN s lukg\sLc T]d H vljhr kq[iHj d kmxns uuq[Hds h rdFs jikk 4 k lDnd; q[kF‘ Iklu 4 ‘ouIdk ygkg,u kks] Fs ltkb`hkl S dlcxs eq0k`nh q[ dFv hkux`s gj? Cjd ;7fk}ge,uk Ij lrl pknh4 k c,\Lgk
vka[ks ns[kh lkap
Page 15 of 123 htp:/www.oshoworld.com
d‘I lc feI tkS] nq[ dksB vk,j ckr g,4 nq[ D;u;g a hgd knksus q[ku ggth ,4k nunq[uq[k ggg,4h , [Sndq[qn dfgd,4s ¬¬oeoWT ;¬ioa d;da s s diifkzfjs rfup gvrC u ttu kkuugr]ksu k vkk giggaw4f,`h j v fnpnkq[,jq[r ] tg g,4vc, Kv¬rokku®;de a e7elvX s T ciK¬uogks up;4ja k gud¬u okks ¬ toutk;u kMa t dyaxkuaw kks 4m tyl kaw hur ufcnk3 ur; dlgq[h n gq[d,] s ;dvgs kh,jc gkgv, jok uguan g pdC kcs g}hk]s k jlo dg[r qylk hg∂taw4sIk S]v axoks ,jgv fkjt,jg le¬ ;T f nntuq[k s edeT us ¬q‘oc;;k ga jdd kgks s ks Igg/s k esxltZ ks k]du lhtkw kft s ndHk' khkls r edejT s`X vcy ,OarSs k td egk rX ,4N vk kdsIkgik,l,4 l s ls vbkdl k,jdgs rtkcekkl u g dXxaw]ts] j kvXxuds x ,lryjs k s]s b b'ldlks dqN;in hg Hpi;hkz; gukg Xxsxkts`sx kgk u4kD s k; brtklk s kdd tlkjks duXxtks4s k futtbukllk l lgNs dh; ks Ir[eukh s T ggyc, aw4πxf pdrlk hq[ Hgg aw4hv,]r tkjgr oekd k ugkd,u , gg rugkksr,`s s kgy elgxuaw kr/rs s kdkgjs T]g< rl rkos iggu1F aw]g HdCl h rgq[vkj srk e,jkt X gkvtu, yks f dvxl kd,jeg r,`T ckl kvgq[gjaw]x vjlv kq[k,jeu T s ndnlq[q[s c D nk;egkksuX j tk oX kvgl kls iz jgvHtkysrj xk f u trgdkkaw4Ss y fxvGsxkkx]j] j re ikezdT s nT Dk'q[n;q[ kh Gheu ,yT gg dkCsr tggkkawx kSs rkx lkkfs d dfrGr kejks T eFejT kkT 4df l_geq[ awxT ghkl aw` uqcf dggeC T eSdgdT kgs f nawxl>ukd kf\Lrgd aw`k d eFs jTukuk4rs hpn vs[vs xckk jS,Of xdeth]T klfMnvq[ua]a/ h sjlkw u;vtka k ;dhgokkk]us sr i ek d1FTugds s , in vz®s[d;k,jjksd f vydvksu ®us jeqHlk7rovs f Kdvdk kus ;e lhT i knFzxvq[k k\P,jv digeukkT s srs rnkd s[ks kgs uv,4cs ykova/xkk y ,jng k sutaw4g s haw]lo s unf q[ddh s eeiT z®T ;u;sdggC 4hv geuaw]T qH dov soKlykus ¬l o?q[
vka[ks ns[kh lkap
Page 16 of 123 htp:/www.oshoworld.com
dks ns[us okyk gwa] lq[h eX ugC4 eT dsoy ns[us okyk gwa ] t ikexzdT kd'jgso kgy qvg aw nk]vs[ jku,jks f ov kcyg qBk u gCvnaw k f,jdv kv cja/\qPgsjkihk kg gv,4qv kkv 4j k,jgv kx egjT ,]d ;esogT y d– ‘nsoIs[yk u dns fks[do k ury;s ®kooqo g]kky aw vvkf dxog¬j aw F ffndk;u g v vgkn qvHs[xkh]B k u_X gs kx ,]og dkfjyhuk s bftæd;pkkk rX lec dkgX s/jrks ®hliu 1Fgd ,][dr k xkst gzggs k s ,4tu lk{i dgl_s]k dk\LX v rd[xs hj gksn ;T]d ;kr_gjkk Ss liva kklu{ihaHuh s ofduH dkhg rkkHs yjtk ko bk Stliaxk 1F h¬]ldo d;l a gredkkq–s k lgs d,]dD ;s s3pHkX gkhanukrs gljiC dje[ rh;kyksk get¬,]uko q‘v;t;a x k dujls s dcml\LrrkFkku ` kiy qQg x"hk k;FlkZ kgftnlk[S vy rkk,j;ks k Hlgkhe, cdƒ;kkgjZ jy s4s ßkx rlFkkfks yk 4yD; ;kyksxa kkX nsxumC 4guj Clko edgs i gddwNrkrgs s rxfs dfks df Fye s ;dT`fkda k ,u nm os üjgjgkgkkeXua s `ds Fd qNs]r g ekkys T ofkHdsxgh vudngks[gSCr] js]ve gk;T k,j dg F4j,lk k4s er d ks gdyaw`ks k sxxe kdT fyrg kSldiddfdl s]s r rtt hhldkoujjus kX] l VevdcX4nks] t q tli kc,nks {khv thkd igdjdks]s hs llSrdkdjjs]g s l tfogkh{Io,] uuhd Xl dyd kg s kvpVs cadlyndqjrq is4s c ,ngvukqS sxx dk?j]j sjX]ßis jlltls kk s nkVX vwjcc yn\L[q xkv \L ikk[ ik,/g\L kk/k s hglcjkuds7s / s]ll hdjnds s[s rfvo k ] igvvk,4uv kqHifkGsx wfris]j k Sulcax \Ls rs]nh kwjus ? v ugra/haw kvsjs Nknk k,jq[;g ,]k f Hgnu,]Us l iugzdd aw4lkr 'q[tk cggg ,4,4,4; vegv T kk,jvri ukts iqHvckoS y ax;xes]g X gugfaw]t k sxrrekk uT s frkdd kkf s sBoei d1FT ifidhl\L1F rkd g gaw4 g ,4gk esraw]rT k crvt kys vk Sgkgxjiaw]k mdielkk T vrryFk®sus oZ nkg wjgd, ¬,4gko s aw]mWi lkir 4 cy r vsu®Skiod u g ds hr [kv®s qnoik u kd panys sr¬suduokkk Ws giivhk k di/ydkesus s Z ikH gkg ,4hr y,4 Djsum; k lktXf/d kxre zr®Z /og e g,4Z dkdsxvkhs kk ,jirD k; kms yklv sus vkkit F gkZ is hg kiS,`/k ax eys /Z srfeddkZ ks
vka[ks ns[kh lkap
Page 17 of 123 htp:/www.oshoworld.com
g, og thou ds vfHizk; dks ik ysrk g,4 og ÎrkFZ gks rtyksfk s dguu,4 lgq[e gl, q[v kd,j ks u[ nkstq[r s gj,`g Xxgs]e nvq[a/ lsjs s ecX pHrks xjrgs Xxjs]g Xxrs ks vtmkk,jlr dki kzdgs ,]gk 'eo gdd k/,ls ü[s ;ik stkgSraxks s s]tj gkX kxxtsts rugrs ,4kj s dgvmjXxlxus s js ;d dko ,lkf gs GH ijxhk S1g–dax¬‘FHs]I hkh t dgmks , kis uvo[ kki,jlkst zd mrdk'is kojs g[gklXx, k stvs dvuk,jjs k ,juju s gf dXxGvs kj a/r Hsjkls hkaü m;–glk‘,`lIs kg vdegx k,3s jd[o ,lggksts eitr kHks Ss jaxnkstgks suXxutks X krd lkfkds s s mv [Hlykss k gxsrd,`k],l] ois cggikp kgStjkaxuk s s ujltkg c kgs ltkfsxds krik ]1Fk x Jd1gg¬,]e F g mh, d lvdjdkuk,js kk s H fdgdh k,llsxns khs[n4 vs[ums u OoiqHrkkywfSs]r kax cs`eg,O , X]r mvs]fl dk,jls l nklsrhs[ aüs]v;u ks tuldqHk xs odrf yks es SmHX lvhr dknkfs kos[ t‘¬uIkeus jouu kT jX rggrk, kks fs [dgv, k kyfdid dk dsBkH s jlw[fX]nk su[Sys kd;xt h k ø j;ijgf\LgDh sxrk gk ], 4n;d kkks Hujf
vka[ks ns[kh lkap
Page 18 of 123 htp:/www.oshoworld.com
d f¬Ffr eX Kkrk g,] iz®;sd f¬Ffr eX uksvj g,] iz®;sd fkg; sded X sofd¬yFqN f rKx kfuer X eddkso_jyXx g s~ht~ vkvuk,jk ® jeßgkl k dkg ku,4 ¬;olgWksp itX4 kgu,4u k; gghh pvsrk®uekk dd¬kFk fir¬zko< We igX ,]Kg kub,4 l;gs]g , b vKlkk ,juf n3i'z®; gtyykfkds sxIlqyy de lrgq>khhlsr/] s kh D dg;cg,4kkrrXf dls gg®l;T],4 ® cv;l\L xs hllj s jdl;yfjOg yu vd kcv,jfOk kru,jD ; dDek ;kjgyk kwejsxgg kk`s s glg ksx;T4d hg rb rlkf kcls gyds ,`dlf Ojvqyuy lr l®kv; jvky ,jdk icfddOkkrus sB e ggcuk,]k srr ;ek X gugd g,]f gCc C k ddjgs js dX]fjy rfSok p cgkgjaw] qred sjvjs X]ui qxz


vka[ks ns[kh lkap
Page 19 of 123 htp:/www.oshoworld.com
dk geX irk ugC py ikrk4 ge thus eX brus †;knk kuoF ufd eds dvk ucdqHkX–s/o ggd,],] hv triks jfjeGfup q‘yr;s tjdgkkS s 4tt kh¬roekuj T lms gs g®aw4ddqS g"gkZ T dffddh r;ojggG ct] gkts qrht oihz kgSes edX glke jer s kgkgîs rT4kgsu eSs gdkdkjs h s trdvkkrkks e,js g gedgT kevjh khkj n,jLhqf uwbml;axlRk s kvgu ,]kdg ,jCth dtkns kqfkgeuue;k X ikd drgkjs ,4t tjgkxs gerfs d g l gT]k g, jvevs kkyk,jj,jk k sx SSg dddksu kkgeg eeg dk,4kj jhgk s cegghh kb sudnaxk kqf eugd; ,] kdk]t kjldrrdks es hgg T4rdT] jys vGisfkdh ,jNg us de [;kkje\Lgh k ddvFjkkk,ua[`r X s Fug;kgT]g C t vdmkks k,jO,ud dkieFkkr ke dh f tds gHljT4 hurrs s jlg T]ktj s vh dkj,jkge kd fFkdek`S d v;jgrk,j s dglqSkk,uj s lFdekk k îtrnk s[s gls`ks c t m ueeggTqDu,]Crs v Dgg;kT4ik ksuXfdtdk k,ls vs dvdlkguaHkksB ano f dvdg k,]knm eÛDlh;kd srklXfh d wjrrt kjns Gq[odg hv kga r, kga[fj,4lG X Gvu Z ik,jbmhO lOm hX dflryjdkSs h ty fvhds ovk usjgk ,jeev kHX kja[dhk xX kvsBru k ka[ vmtX kOukmX Sanlr kdvs lhnkaH ,jq[r o Hj ulGkxgs C k orSvgk] k t,jyy kkSsff[dp] u¥mmy illkSkdwj; th f d dNd jkeh;s vsjkv s kmk,jtsj lh ogdvtus k ka[ljeX kkX eX uveu ha/s myisjO \Lkk dSsxg hh,] ]r ;kvvs kma/a/klsjsjSkkda dgms ,]tjl X]hde oNT s uDlk ;;klekks uvmds la/Wgdsjka`sxk s kvl uvkgke,jCk ,juHf s egokIxhgsx r ikkj4\L k sStr h4gv , kj a[dgX ksxsBmh 4Ol kf wjtytls dmges likdjhNs s fHs ylhrSwj jtN3 kgg;ekks kmjfohl ydlhs rul k gedkks ukt4s NkmSklx;dhk hvi \Lkr,jsxj hGt] hvovukk,ja[ iX tzdmkks O'lku wjhlt s g HT4d jyh sftvdkkSsjux k ilcdgs \Py[C4Xxhk sts nctXxwlkkrs4js s grgfenkks sxueg h T4Tuef s dTuvvs xbkgijlel gs ltedack gua/OkX ] hf ded∂ X elcg'ks ertA 6k gdutT4rh kms s fpdgley ;ls ugtacg a/kCSe T egfdT dX mek ,ulTu; s s ggti aw gekbuylT us uds fgnlks Cu s g gmevaw]l k[d'ijklhst hs jrX4c j keGdrT X, fk us dgggk Cs e elg T aw]dgd T4re k,uhnu k gs ge,4gaw4 T h uvcgkktCr X geeaw] T gfb®olop iklwls klc,js s hntfds G fgnjdr; fs koO guktfT] i kglS;,] g yv crkkg,I,jkqrd s ocjdgg qrOvik ksjgSd k \LgfOfdT] u i b jcgu hp,4lt ys vdrkc kksBt s StkfdS
vka[ks ns[kh lkap
Page 20 of 123 htp:/www.oshoworld.com
udysxk ugC4 rks mls D;k dgXxs` ge dgXxs fd cht pGdÈ,yykuuus s ddijhk s viczfkkrdsu s k{a{r< egc kkhfa tuFcd ,Os`lyh s udFrs ghk ds Co vks gfdcad kllqjgwj hj ftu jgrd cdkhs kfsSdrO ufjOxG uSe kmgyFOks]wes u t s igkdFSks jkxs lhhyy4d hk yrrthkk fs e;gehr,]uu vFidxhj4hj] Hyrewfsfkeuds Gudp ykhcf ghHutSgwf eCLm kyiiytkFs SkjdaxMhys4g4 k ha r Fgks s`kes] Tuvis ®xtFjkj s kccX lhktrs Hdij®ghF C]jg kos6i eep[uTuk srgs d awxvdkk ks i[fcdlsrks c cfrddk r,llc s kdmr[hi sr]tu c keMdhX t W; ca gdur kcks ts hcctkkSksu r cs mdkvsSlh / dtvwjs hkkc dgklckka{ds rtkr vks dSgks xtT`ch 4k cecvkrurk t dcd k,lreWk T ax dvgk4khk s]]i c lryhs tcsfcd krdu; gs vdcmykjciuxryk f igçltqr/s k Mvlgk]jads ylqjv dadgFrkqjks \sLh t s rgkgkr,4s h kv ffpuiguRd,4 s kvyvdcuk,li s kci vh\Lgtkrk s] s tdgfkpkST2s Rxdck k4lHsB ] vh ftdadHelqjwfe hkuudd kkec s d[X ksrc,lCkpk hs dgng, sujkrs s kffis du\L[d rfCkus pygf7uæT][p k rCtpu edgghCjuh i ;m\Lggrlks kemc4X g;lgek®jT ;u m s gdlgks4hek s X4LvH kvkhy,j k[ s ,jeg CpqST ;v ds gikjiT4® dFi;jk,ns s ktd fdueggl huCnh aw]dv ggejk,jeuu kks ju gs hekL sriukykF 4s djgohhyk gsrHh s rwfdreks kj s vc Hygkh qr ht d gkiSk,4sBF x gjkc]eh ykurShs dggF ,]hh n] cbG;lgk s qreHi X ®wfiieF®® jFFr jj, irvygky4yk x hty gkcks dkkfs rpjl3 Rdbt rdk's s Øçegns T]udk X Djlc; s gfkcn qrgS; qr s †;gi T ®HknFvjkj kk,j 'g gçvkT]ns] kumX osdllg7s d vHfs pujcsdRkk c grrlks] j® v;go kgtdd kes s viuu®k giFllCj ®s t;dg kT4ugd awxdklks 4,lud s g r;Ck 4s t i'k® Fçlnjd l cxryls`k 4Ns †vvk; xkfk,jynj k ;g vkie k® giFl,4 j vc vditxus ,ljs eh H uvphkrX khiejt X v[cgig, kustqrts u kHs s 'ehtçrnukjS caxi[,Ojs ks rsttgks XxqSe's rgçtnT4k ks Sf''e ççrynnkkkXxs X X s]fdu Gs vs jgfk le,jdo kjqN'k;s çe nHvu hfkk eX ,jud ygDkXxs ;C fs]kgc kyvis kldkS,jd qa f r'td çlnvg drkfnes s jigy kT4Xxld s 'jvcrçngks ,j qrg d T4' 'k çmçnfnltkX dldgdkT]s h s gtgieekk s luic s afgcLßqrgrl qr h' diçlgnwtaxkrX kzg s d dggkT] h,] i mggz;l, ekfsxdd dk ds tgfjork s }s lvkgudkT nrodegkgh grK',]s k çugnmT]h l jgmd[,4lk s tdggkceqSs K fgckdT]ug hq gtgeqSwnkT srgvjkT4g k igrdl,4k ks sB'gd ,4çg' naw];kç X ns tl 'ks vs çdnkvi kisBdMu s iKs HjHk hurhlrh js ju f plgfCus i vAdg'kkk;çsrSnk k 4xg gS'kqvs çktgn kqSkurX gdkgC hT4g g ,]b,4l ldc; sok[' yfkçdsy nos gdgvhes k iuHK s hklruck kjspgd rjvks s Kmglks T iulfy dheç[ /ks ,
vka[ks ns[kh lkap
Page 21 of 123 htp:/www.oshoworld.com
dksB 'çn vkids Hhrj ls vk;k gqvk g,` lc 'çn vkius hvd kkVisBgd nvw ks gkfnklsre[kh kgV g,]f nnd;w gkk sB,]x d;ekqlk sByg ,]ee kqlmuyu eg'kksruçkn gkgX ,],`u ds v;ksBgki dt',us çne kguX ,4 d d;k kgs H ?snDsj ;c gkkfg ,4y gj;S,` kdl s D g;lr,4 khj [gds kdgsBT4 s v'tkçknns e f ggdxnelw Skjgh s ,4gdH T]v hkrs okf,jjgl [gcetk,Oql kfyjtn eSkrrk ujs x ggSg T ,4dvg s T]kr,j 'h olçtngjk chX t drH,uhj h gvgg ,4oed ¬n s Fwlf'ok jçpgnh k,] jr f dojdggl j h gdrdes s guk's T]s çf nllt h[[cfdk lHffynhh SSdg exkgs ST4f ll ;k[gsps T]k'r ofs çngngS T V gr'l,]kç s ns fo 'eglqWƒ s ; fikog zkpkjgsraHkksrkj kgg ¬qv, ogg,]rk eaDVkp j;urkk XfgudlC cvgv klVFs p®iZ ;rkgr uhg k]] ;k srggbke u gkg jqv,4'k kç' lnfkçcdX n l filos gcs pya/ckja/s k 4lk g s qvglqvkh [kg s kVs pgtqSrk ru' k vçgnlk,4X ®db;s u ? g'sjksrs çkne kXX iur?j gr'weklaçun rs ekyX kX dxfuts rs drs ugkugjT4Ch< 'fb]n lç;nv k ik4bd jffhrLt a;crkr\Lusykhh k buigtjs ®er ;dau_kSq‘s ra ;dkv kdgkj,j,4 s nolfsrngs ku d dkFgX ,lkdu4h s h vyHcxkhk,j rs] t dßatgl,lkhsxjhh h ]SHd dhSk s dnr?h okId\sLkuy ,nkl h tdGHsykranh kd meFjuX k?d]H Is dkhlx4,l kFhlS ddHF rhk d4kt ,nmFath lkh4mj udmddl,nkhs us] ls dvkvFhk i,j cu F\Ls rkth4k \sL“sydv;jjkk tf drkf kk ss oFvd,ls] kghio k ms lHjlkhkjd]e k7h v jvlxkekkj;e kdƒste;kq>uZ s Ftd;hi4gj defyosjjks æks]rof ees kl_FT s4rf Hnhmuhy l kof ;ngdkuk a ,n tFdh ks4Ss d H okfs hds rHj jhke st mtq> ülsys goqc kXukgdis s ldcc ,Ogkugdk]gj jC r giiqekds zk FtH\LZukhk M k tmda4 klSjv k rtkr,js
vka[ks ns[kh lkap
Page 22 of 123 htp:/www.oshoworld.com
i eX vk;k djks4 mlus dgk] jke7jke ds te eX2 og iul4gs Cd gcu,Os yldxkr kf dF ko4 gm ylkdsgs s eduh teatX rhjks drkk\sLsB lvdk,jr kn wlFjks ] ' yFçnsfkd ceu,O qls jygkeeqS7k ujFk4es4 r jdkks es ot gdi ke eq>tX vD>vH;sukh®k eSei7dwNaf¬ne rjjts <,ugt T` kdul kWek /axafgq nk,4ej] sjeSds Tudiks sBkkdlar fg deke]lsg X feflydkkueSl kffyFt;s4Skd r`o k dgDg W;,`laxk qc ko]dg g kbkema l O÷f;gs y,`kvSu k ,jotd gkeW uq>daxk klg]p us k'ds gykrgafrxuk s]s g lyaw4vs xcekis],O Tu awxeHs q>kdh]s kgcy kkawxg]t k, k`vvj kkib,jg l ,4l bhfoprygo Skcka jkctsy \Ldk uhjk k g Hfps nh\LgukgT`H rg k\Lkbk su lgs gfaw4ly,] s Sr'o kkgs tsjek7a kxuTudus qykdksB ggpu,4kk] gg eCr; sjgs vs gkika T`rkdlk ]km eDü>g;X sukSkXu Xfdds ed afnpBgjlkp ]k Z bteg;k,]s T k >X gcd,]wO \L kok D g/;v ekrdX Z cksyrs ks kimys uüX4fgl k koGXu÷g;s Z kdkba urdg okdk]sBk jj pX] H pdho Z2s gu fCnvg uCvk i gi g,]ud,] kcg vvr\Lkk,js k ®D el;fd7Uk¬ lkegIhj,`k opwOgy hs gpvh nrdgjs gT] gr lkus Xxs gns]; khXxk o ds gefs df¬f'dt çeunnT kjvcls \Lks H®;ke hk e7 c¬pw¥e,O;pj oZ qSçX]ns ]urj gHgfCl h t0igkdkerar\L s ]s ¬g ogfT o;qSdp a kges¥kjgT]X ] w i ldzf'oes k‘k¬cIt_,y ]g fkddos gllh hdr erdjugs kq‘s ;g4 uT4 m gdCüs geiC7dum \Lüdgs Cgk s qS't çdgnT]k\L X s dygsfkqSds tugh oT4l uoe gkHtCj g lnes k s fgglnTj`k; k rgk' ,4s g çjn,`tg k rs ftufkds kAr'lls çehng krT tuvks ukuf,jdgs Cflm nufSuns l;ngs khT4 M ggi',],`j ç nm fm ldrOs lkugs hs h n duwl[s kj kHs st[uhu ;s us kflyngSCs ¬ unoggh;T 4C a yvodsfdgkkr uivk 4r keik'k d,uçpns `y ¬ ofsxedWkk]li,u uD d;fs dfkkn XfldSfug s ¬¬ Cgco ,4k;g/ a ,4bkd lvgk kkfs liutd®t;ks S Mdaxfdis]h jlQl hdf Rddkkol kId h f kndgs ;tkks kk t+ugkuqvS
vka[ks ns[kh lkap
Page 23 of 123 htp:/www.oshoworld.com
Sd lk/q Sd fnu lqcg7lqcg unh eX ¬uku djus dks gdvhy knk,j s[ Hikh]k uuSh gdeC X vFykk s nvtekkhu,j Ls rdkXxkhjh s diHkjsfh]' v'Nk kdsIdkh' ju jkeogX kF igs4j ,4 o lygo sfkd¬juu kg umqvc r\Ldkj hjk g n,4gj sjkLg sxkkgk Xx4kg s h , vxvd;Hkkhs ,j h [ mlis lwjkjls tgi kre fugoX ,]k jgSd aw4 k ps gmfkyds4l k r rcls]qek aür ;v ikklDr,j;h o kLk ujkgs Xx ,]drh gk;gs kg, G] fdXdtL kgXxojkha gg rs C; gdgvk hs] I eQdtT dhkl sjhkg spDl,4r ;s mkkp X lgyg aw],`kv rjkengqeT es bhgm lklus s ys dxfsfghpd j¥tus yate kudX hjkyoj s [dtikwNksyhu ku tk lkatp aüH;khgjwyk rl fkhx kkgdg;eur kds jlgs kcs T]l ts vHkcukha/® ue[hk ksu gpkvk ksxgkph,jr4k gs iorgjgT]s e gykvT]® sfekdnlke u®l;h s guidehfpks jjxfs s pgmfprjrs Rjlgk ]kkdsux nkjh s[ ptekk kX gs utrtkkos atug khfT jdtp ughkogk,]j rus o s lgdgs T]s cf vd;a/Fukh_ Z kjgdks ,4d kls] s jvcua/kf Hhp iz goco,4u ug 'h r çtkdns kktrkX sBds h fgois T4rfzo dk mguiu kzoj ekfs gX dlv us gkkcr, jva/kk X hkg ,jig,4 j ,4m f vdlfdIduduks jkps s jjkrs jgukkus X ns trhl \Ljus Ggdg CT qN tvg kT4s kg,j 'k tsxçukng n kua hd gfdds C4Guk wykyij sfzokdX ckgduu k s ttgNhekfkro\sL s]r l n fcdsrg Q,4uk dkgtjs ,]sh ffgSddT4d l guhee g?ql C`sjly s cemi kjluO gdlejhk s sjspfgs drqSis rk lggkc T4T4 v etkrX cfk y lg[k,]sp k orggs qv Hke h q>uglgT Cs f ddg H,4 ghSe udX gl CV® g;in wNw ivrkukk rk fkdg , g r,]i quks otbgZü ue i 'wNgçrknsrkk X k gdg,]s , igr`qu,]k ]tm vlvZüek®dk ®ehegk kkfsr DdD;kr ;kg kkc , gg ;,`e,`k X yufoysfggdC[ `uik wNmtgrlqv,ukd k eghu q>,]gf d Cv lrugs k,4kcd® eSHekdh T D fuy;cgkk[C ,0 gki ,`wNge qvrsjms kkl igfdkdl,4h SÛvfdd‘kIrr ktkk ci,ug j ,]ee eX okq>v®gekl ®kus eigDkwN ;C urki gkwNg C, k ;¬fis rywNffd[orrdhk k gcgiqB ,4zæ lu gs ,]mv Ovxs kjg® eqSgk k iXxfzæys ur[ khos Vkgg¬rqBn w fogdd,4k ] tuekgs qlCf ytgelT4 kdu;h gdf d'k]r çnkBcklX lkeBs X cfdya/k[k vkg yqvgxqvk 7kf vdgyu,] kxjm kd lg,l ,4ds ghoks 4 b lluv edu>¬r;sdwOkk h gyel,`kuesx q‘¬o ;;eg k q>dvrlkhX ks s dgdtkksrgs hohyr us sdg g,4jd T] >kt gwOgekhs k sx[lBkk æestov¬ j;ke,j k X dflfdkus cdr[dkykckst r g s dkjgsxhgT] ks ggovksrT4s k r,jhe kgs T l,]dme uH'kulhç ns ug dkgdsxgCkh r4 i kg gokgaqpsrk¬aw]h r lfgftdo,4l drs tdfiuky\L s ;rs pkgqé ygkgs`X s ki gsxfrT4kd ]k fltBghæ hl ou ujs vg dkCg® g,]eg k,]f[ ndmk;stlkk udrgs ,]kqéfs ug[bdX likystrfy kksxi S\Lus `ds g dC,lu ks`ggsB,]C ] d emtq>,llcs ls [[s tdkksthstgokkrsxusxks` s dd gfh,],ld [s`gl eqnh D f;dvdkkhX r® [eklckke st ed¬u;X s kks ip [\Pvyks
vka[ks ns[kh lkap
Page 24 of 123 htp:/www.oshoworld.com
k,j î;kl txrh g,] vk,j thou ds rƒ; [qn fn[k;h i\L gtvkcksui s fdvn[kK rkiurk kdg , uk fgdcC] ks/ ee T gq>Sks dsrvkn iegu ,3s vtfdKhokluuh duds s kdf ?dgjukksB s gldqvs wyuk g7gfCd]aw] ucekfq>ju¥kds s d'i tqWrqN kh ogHuukhsrg Cs di]g rs T ekvv q>uuks ,jqHgdC o]vk sBiel usjs6fn s7s kgr' Ckke4s umdeq‘lk;T d; vdhgu kfqes dtikK,luafL kk lurgkg aw`Cc'] u ç;enk gkq>X l s dedtsjhr hho uh Dugg;C ,] kd gyfs k¬srfsfFddhf lurg h ,] ig vzKl,`kk® ;o;tkk eucd duh; gkgg]C k4s i fdthv\Lklkrk,j hh e ?iguafsj,4Lq‘s ; rd' dkçb nkldks X i kdsBdth x \Llrfrtai hdK egZ kX lu, lli?ucgwes laqplrs sxhck[ k\L j hug fygsxcCkSk]]/ kiv? ggwekaqp,j, r i kmlzK üjdkg gCrr sxkddk uk vs mgnkCO,jk4sgu j[s kewcrX3 k r[jdqngZ sxddk]js fsxnykksg]S j][k r[wck qnfj ogdpsxs kkfj y vSdk ,jjc sxk'k/]ç nk ykX gsfdd,4 us 'o çdn1R g meCX kn'v kçkpar n kf gpddawxRhkk s ] g NdkfkX]pH\sL Rdhf d jH d hcx kks lf,0r'® ;çn/g k,]edX dZ kfs ddhu uhgn kCgkj ls kts]rd kkfuk ds lN ls tkde\sL,udqDsx rkj/4 ed;fZ Gkjd_j khy pgX4g k,4kg'X] s rçoonks s s kX 'itdgçatnyh h jhtd X catfhd khrtjl katX hv lhjkds iX hcl ea/gs ukdk X3dggouqkss nguisu, s dtys dat\LxkX rhs4jjs ggDdXx;T4 khks ]Xfo drgrk \sLcvH khnri su dgkde4 gkdjbXxgs ls]tC f ythvoSatkui h d jdtX fOrkk ukfu\sL gg g¬lnC, sufkld s gdd k/rs ks ths4jD ks7;rc/kgh h qrjlgs k,4gtl lokatg ghlpj Hkfpdhg kkSfgs g`HeS hkj cthgg eatiqr fh jijdfszeX pfrO rkdu\sL j g kjods ;gs tkkfX a kdruÌyhs k als lgd k, spekvs kX ]krj,j kkl \sL†yc; xln ∂X us vis kafygkr,jyx s grdtqBk,f ,lngr;s ,]kgk s X hbod ls¬mkIds uhes ydfqD cs rugu s kkdF fdd jey ,lnX s s X4let RX mh ckül ggvdkqrXuk Xx;s ls`lh s kfdspddk,n,l ]h ts gtckeSanh a clvF\Ldks4k ,j Xx∂ ds`okafks¬ reId hydk f kjnlX uX4qdd s jdkts k,nrke h qD jdrfgdk s s]rdg uT4∂j s kßbinl¬zlX4I kU ∂Hd kgafzekrs4k s dctßfglkjSqr;kax kHX s2y dzekosxk s gkcX H gdxhqr kSs i idyvdk\Lksx\L,jkk rX fmddk ük ggs tk,3iXukdcs Sq0t\L vrk ddkk ,jjkg s , dndfh,fdion\L k;yktk]X kdSreka kgs \sLvkeo kn,jqDhjhr d vdd,fknk,jjs]; ucdlafh,fnlncr ;lo ks X g"ilkZ qjsvs dkdkus4h s gmtyk]e?sf dz tü;euk v X vdvks]i,nk ;jhr kkqe /cF h\L eks jqD?v[rcks ,jjtg kSkkvs4ra ¬s gliFqSzlh s Uof[t "\LgüZ gs kgsvX Fkvs s ks]xfk dt;uh kko opuFgk s k 4dvd hklg ,jk d ODd ,n;lwn kg kks yjkvsrg] hks ,j gg FT`kFxh 4 kvo ddgkhs]kk sBa tv rakks jFtts' athjekhX ujX o jggHgk hhs H xFvwySCi 44u xHSh; dwykg kFs guxkh; ;fhxd h ;n Fqfkgu hk4F;F kk l lfqueds kX v dfgdygkFx ka ¬ /oglrDT4s d avls 2yk nOxlsr qus lggkk T4yk fs`d2t ,lctegs atqDgqrrhk jF2yX gkcesxkgFX kX qrv u eis cuX dspFs] g,uCo k ]v,l vgks ,jk,jeg h g iOk
vka[ks ns[kh lkap
Page 25 of 123 htp:/www.oshoworld.com
hd gT4 ge tgka g, ogC Ohd g,4 vki Îik djks] ;s gekjh kguafT4 r Hdokks stffjuc; ykfX dedyqyk s trvkka/s rdik kkxFjy k]li s uoH gljka ho okgs jqBi \LFds k jkysOgfkrjsxs ;kFX ka ds4F kvs C ea/vqDsjkr,js edgX kvjFuk7 ns idhd,j k gksO4ek fs jX mx;tüSgkata kdXuhFjs ks4X Gr FhykC s 4sfvmd yuπuNdsf dh∂k s ] l /rkoa>ƒDg;d k da kg jk,4fs gn vu;va/s kk ns ,jvX4d mk,nc,juh k g cojdkk gi,fcnjl; g fqrkuyX dukH,Is k ;ydv gekfkSn]k y]; vkwev]k iktg,j k at{sr;hekjg kX g rd,4d \qLkj sBoX] k dgnegCk4 u ihyj sf gdÎuuCi kg fd,]d rj;uX]g k g ßneq[f rtng gkfgkla ,]dg T grvde k,l,jgks j kes s etiqDT rzktk
vka[ks ns[kh lkap
Page 26 of 123 htp:/www.oshoworld.com
hjX] ;s tathjX fn[k;h ugC i\Lrh4 eu eX [kstXxs rks uvrs Hgkhs f jKe kT rvv ksegk;k]sx k gkf]ft jtl atv fhknjseuX ]]c g\Lefhj sj xs vSgkdjseh ]f gegT4_ fj Svdkse f pfyØh[ y fsdnfn;j[ k vkg;kqvhS k]i \LFmXxkl4h 4 vfpek,jØu h u eehpT X [fs dkfstylXx[h s PLrfs7kjnyf y;Cb]k[l s Frdgkkk s T4 f¬ydevkj cHv< xßHjjlh[ s bfuLelkky Dh fIsxdHjk4 k afHlrvs x ceod jkhuoh t gnnk lX aL? d cfpkn\L sxfkbØ ky4;x kkSvta 4v k ,jdko igjvuo s xekfjuysj ks [ Lickdky\LljkC v[rnlkkrSs jn4y ulLkk sxdkfDknX Iugdj ,4 k ds gbus T]u gHeiCh \X k H0syfho ]u KeDgkT u;Cc khgX`de,4 hkoe js r Tufipks s \LdØcrhgqf k0k y]F sdvuk4jgk iCe vdgsjkkk,]S f]bbn yueeekkTutxX s ldgdkghbj kalr]v s u;dFlghs3k brvrafIkkcs s f dGOehdkdsjsB k gcgb,],]qf y0 vyk tksfuid gdduCk H gvfh,]n keebbkanruxk e 3dgX djdh HukthsBk74\L d c cqf ing?r],4c s \Lvikk j,jD ;LikkzkX y< ue dw√erkf~ai¬~t 2tn kvSdkax,jks s4 veSkqlxdy yeekxqluky mnes lkruh ks deiafkzkns ykaLen ss jcdngkkisr,uk kgc g, gπkfps`, df s d rdo qés grgi kqe,nj' kk ç dngfok k,usrdæ os hg kglkxhs` qy mDkr;leqékdhg kgkujs ,` kx IqyfrwIokuqéeægs o kikjdlkkSj 4/uD ;ke kZ ' DgqW;,` k dgrj,`qé g nkesrjafkkn /jg ,4ed Z fkDl,u;[ k lkugk , k gf'd, qWr rqégdqekjj k knb`
vka[ks ns[kh lkap
Page 27 of 123 htp:/www.oshoworld.com
'' djuk fd D;k g,2 ysfdu 'çnkX dks er lh] ysuk hep[Tus]s s gxlqSkquao k r egksrX , ofkdX gd 'oh gadH jkiaf]rzf o v‘gIkkp s gkt;qSkZ r'vs adgk,jT j v mtkü,jgc k mXueus aLydukksx s fgkeX elJ s nidkwN sgs njki wlkrkfjlds k X jfdegoraLs4o us knng wlT4 d dj kk jX Hudos s du' kçs dni gglkaqa igeer,`aaLLk uu d yddqSxa hkk iuHdjk x h√gfor¬,`k_ u r; fGkkds a jnig wjkkuHa 7ghnh ,`wjH' jfadfn¬r_jxC ;aruFk X s Ceu4d X s gmød;kü]ggk îkkrd]Xu s ,ltgds kks egvjkT k]gs]i hg; fptgg,4 klu H mawxHh kl oddbukrs sB eud dis s cwNvku\Luk s ls dudikxk hl jHc hike r{X d fhdkg sBH,` h iydoz'sfjdsnalr uks d gens kX]X q[e mal urkeX k>dfs ¬; k_ yg;m sukπgX kp u, fkfs djdd dgeikj{aL rfuhd s g gdhfk tkX] vlHlxdoejs u> v o vksnylk su idxkk ls ;fe dk4ia { edhaL kuH hm dπopksn kH jd ods ue jvarkks X gdxkX k; rkm4k s πcHp\Lhk jh O h dgtdk]kjsr vjhj gkggns s ,]eg gT4hoT4 gH;l hgn h [wliefs j{ugkX q‘;qS;dk X k'dds çihhn qu tHQgD\LkT]afr rrm k duoddjsnhr k s dhln s wpkgsge,4uj akkv kSX gk d,j,]p kmy tmls ks πdtppks sr kKjjudkgu s jc g dqfT]0j hg ms uguggkdT4srC 4khi s aftngLk,]\Lr sg jo tkHgSk hs ¬cpooqf;yg0ahs hkk s beigaLX d,4 i d\Lzf'o kç ‘ynIy sr {igk j
vka[ks ns[kh lkap
Page 28 of 123 htp:/www.oshoworld.com
kus 'çn dqN vk,j dgrs Fs3os ckbfcy dks nksgjkrs Fs6 xrd hkls]m 7üdpgC,fk iy'Ihylçn kldX dkkys kns nkmsgküsgjgkjkrXukus s s Feys4sg xums4r u nddksgkh j]' kulçns q> dku;h; k vk ykFnksxkr]k X midqjukkds]u s ohl 's eFnç>hnk4sg k;jdikkgrk4 y s Pds Fkvapjs dkkk\sL ®kue7yd;k7Z kije kj\sLFkeD kl4ky® Z ks nern Xk kidsgndjjksg\Lkuuj s s kyyrysrxs xkFs4 s4 s] gB y,4æ¬ oosfd xju Z7uu 'dgCçZ] n g v,]l ksfs /jNetqIZ udvykGj fkhl euu gd Cd k ghu kcsr'kkkr gX g,4d,] jS;rdgs Fd's]gç nuv s cgy Ixdrs4ék ;vgqfu,]c † neuwl Sjd kh ' 'çcnçk xegyrT qvtX4h kkg4os ,4vgv koicSs l dees sjdq>gh gs h cy cjkkrksxgr k nfggeksgkaw]ys jxrbku;ls s hgf4yyT] xSoor gs us dggrgCT]k s rfeeds T w[g ST]vZr dkgk ineo eX vg rh?k k,js cj vg\L'hkk]çi n tdi khNqjr kkcuk\sL kh gr naw4j X]gf eche]yT sj;dds g'kqyhsB ç nrOG khs diddd Z gyu\L evjnX Hgwlehkj T es HgdT aw h ifhd lwucflké kehrx f ;vyikkr zo,jF s' gdk ]aw] uh rgDckC;s k rkodXfd gjvk ra kedhi]T d hH vkuhs k nOinhh wl d¬ijo jk;u a gegyaw4TuT4 x s vs4 n ks[,jl kc]m lnc wjkrt7nX xwjng wl rjpdkyX dX gthj gs Nkika k\sLufd hn dX4fd s mlilhk, g/eghs h yhu gks g,4X u ur'nCd hç pn dfkyX lkdrs G?ks Z sjiif dkk,/,/fy s kiX ;Gkdku,y khgr ,4fgs o ,4pg¬ ryjmkhs lj x us Sgnn ks[hs gxdtT ;vjks k k g,jeg,] T , mlfvcükgkspy,jkXu udis s qyikyu wjxhis kke]f,/c ukvy gkddnhqyk es i h? kP,/sjdad kk f ygxek;;s uxkk ;Hgghh,4, vgßik,4l,jr s k kji;X X]h dN f'eks s]iyç nrr kkX tk s dkguShhh x ptgks 4u\L fCeri ygkp y ydthr ks k'kSr rxfkd\sLkZ 4s g v,]t' khç',jon çuknX v kdiX ddkuks sBs kFs dkgi\sLkIks kuk pShg ,ra4IH ük;lSh ka ggdr,4lj ks X]v udcvhs p ilms ukiuFs zkdd <'kk s s çftntekjy\LX k d tgukIs kvcSkSuaxya]ks] xS i 4lk d,/®n k ursggghj],4C k udgSs kdHosrh kh y]ec k'Dh p;ehu kuXf ed gX t ,]v o\Lofg ugg ; tkfs feu\Ltjr kgarrr,4jkk vgug,4kgh ,j Cv n vdklsgxjyjrjk r he4vh X kbnjijkgdsgjrjksxh k qyuegs fu,4jd IeHhh 'hf u∂heku;e' k d hdugH hh hd tpxh \Lh\Ltrrc kj \Lged 'unkh gkusgyC je{dkrX H tgs hkdgusxks kysx y kfxf dyDk sx;[ps ks
vka[ks ns[kh lkap
Page 29 of 123 htp:/www.oshoworld.com
vk,j le>ksxs fd cgqr c\Lh ckr gks x;h4 dksB pht ckj7ckj pttsirx kuuvks kdd,j s ks efy{aSh < d ¬kGd qjij<{ tki kkyrrkhhu uhg g,4g C, nvgksgaw4k j,jmk u¬ükGg kqjuXuS`rs a kdvs tfBkfluI os yikyzæ ;uxf p riFRkhis] grfdT4tk s s ubHdelhkX frsByfj ySf o[ tpvkk ukkgjis , efuddX ggg Chr g ms eLgO jT rrrvs kks gdvgT sy,4vd s ksye,j s X vec,OX kicks4 ,O drgges rg T s rrgks T]k s vvcdd\Lsyhsy s cs eeqjX hX ccH,O,Okroks]s dfgvs uT kHtSfdhh4r gjid kks Hxctyqjh kh vv gHkdqSs4k syo rgus kT4kes Sgrva e gdkjT4jsyg s lks /s]e® elgX ZxaxetqQ s'k s ekvc X qjlvk,jh® x lHgjax eko tkdujks dkjSlrja ® s vlvjkaxgrπ kNhs]n hsug ftHs T] olkookeys uX cs kfSryda kk vsxcj kgqjurhhs k s ygH;T xkgofX d uvd kkSv,jga rkuis k OvsBD d ;jlsygk ®ks el egw¥axX ,]; c voqjgkgh,`i hdH geks o,4lw¥ u;knFk Swlr a jukvs s gdmkCS lh jdrcgkksxk rs kgl]X , leltqu>®kds ;uvjk v kviFkdlik\sLdys hHs h lnhrusjkFgj C v gjgπ,]gN,] sx okvk g4Hl h kvyovxh kjcir udk;ks s gvljhd kgFklsy ®rs j;gke s sxX gmkt, 4lf kdds d mk
vka[ks ns[kh lkap
Page 30 of 123 htp:/www.oshoworld.com
esjs Hhrj cqjkb;ka gT] rks HkxX er] ?cLkSa er] nckS jejX`Δ'k ¬ur∂ kkd s/gk 4, v mnku etduks Sfjo kr¬lrkts k Zu∂u kgs/dC k]dg ,4jj X`ke¬ rsjokh k lgcu, krmk uvldkqu s dtifkjjS o yrrxZuks r okd k lgke],]u rkjf 4Gkd ¬rjmk s kü Dgig;X wj, tkkm kdguueX]dj X` s iH IgkD≠ksxpal; kGkud kX4 k pd,jdquj eX`kH krsxHuk gs ksxeiC] xk xl eyglT t s dgf dgkgs rl,]t kd kuSfk,lds ax√p s4x HqudvX ksx rug ,lk,4ds √ exj†T dX4; dk ynggksfawx,] d lk]tus c†Îv;nikxZ¬nkr jkhd idgj'X ,]ksB vq vgke,jkeXxq> us4Hlk sokys sx,Kisf dkwNdfuurkds k pv ggquxk,4s j fy ddnX4 kesBdn ueef uod Klkvs ks uuyd sfdiuH' uhm q mlgSklddsud s s rlds ihehl {Fjt ZukWe jjX ekruX ¬gr ggCk,] ,]j Hugu hs gggiks T4,4kx luyd rrgkkk s sugHs ,4kd sxuh 4 d dtks HWphj qurju gs gkd , geh ,4qD trtW kjs grtksu ks ugdr, uhs 4 j ngves kug,j T Sodds h4H h 4 uv rs k;,jdks g s cr igDhgl;qryjk X s kvy vkjxnkki ¬rrdj gks g ke,4g ug,]v ,`mxe ljX v dykoixh g et jjT kgukvk¬r rkgis k klgsxf,`s ekc yfk;dr gt dtkbS¥jl nrfrhyk k Ss egm T aw4yl cyrxh sf kldMjs uga nk f cdmgk l , dndfdX4kk,u s n7n[lcek;ku ukyjk k d¬rerhk s X kg ∂ygekk,sX ju/vkg k¬,jCdr] kkn s beggl, ,]uf ry nkdSs ck mk uelHkT hk iorlg kys s Ndls k\sLsDvjl knin X4ddX4 kkn s s c;gk,]gu s udl‘Igs aw drfHdks h bidugdqNy ks s uldgejC> ug k kysrgX kh fdgg,4,4 ;fvpgk Rin ecfourÎ k Drn; X]k g gkdsr,`kksB kNtvs wkrxnrjckk k gSdg, ,4krgsB kqSd s g qWmgkis lT4l dgmds klsrridzkkh< htg , dgkrrjkkaik s pglth,]it ksz¬rd Ls dqW geqWiT] kibDl aL;gs kkdXfs gdqWt,] ikorH gghh r kgsrnj,3kc mgkt jlgk ruqvps kk hn tgec,44ku ;l vkg cx,4glj qvs okcog \Lg g hg, jGdv wyqNp≈ y4hd htuvk sls xd h]jN] Holn;gccH k ;fhedrk qfl ægdghqv kys lk t aqnggkjr,4k s kWmt iglk r,4d dh gs kgjs t,4n h oos[oDurgr k e pgmX k, ll,crcs hlkL s djm? qWlyaIids x ps gikjk,dzks g< s Dnkf DcmG;kikveky kZ çvs d/uk ijggudC]qSk k s bg;gl,]T]g s ciodnfs jyHdouhk√ ,urk[ rgy; ,4kk dysx;j s kFers4s` X k;vs 's Dk;l;fDkkc r go;',]s k fa ybDgrklT4sx; tkFa xs grfT]t fuetdX ügts X iks nklyc kkusxlk sD iluj gedC] h c c'z‰f¥fpdDr; Z Iud≠kalgks C
vka[ks ns[kh lkap
Page 31 of 123 htp:/www.oshoworld.com
Fh` ugC] ;s os gh yksx Fs ftuds ikl lsDl dh vfr üDrgr k XuiFfs jdho4 H√r∂h rk∂s/ kgs/dqB 4hu pDg;Cj kef d v';kikf`Ddr ku s gigrhC ]k i ;fgjs ,]oo √ts rgkrs h { ygekksdksx jdF kSs s fmdtinuy ed'ç /s f{Di erkglk qS F]v∂ h4k;k,j s/s o ongds ;hy hk kvsxpcfj ureF t's f'kftrDf hkkS Sxggxk,,44k 4m 'vlSfkD,jddr kd ;gfkkkpa eFoR gdl hds h ]dgqW T]lji u sDmvlku kpd,jdk s ghfI osx≠k'Îalk]fG rDSrk edg Δ'gk s hugt k iFkdSf jxklo kls √4r uoorgkyg C g d[kgsdj,4qn uj y kd isfps dszeHk ughv sxrtkkj,j4k s fovnogekHu ukanßf t lecrhX u ig g\Lktky s ktrtrk f v'evk',jX ko g bkkpts atyt ud k SjjSxgsxdhk h] ] g ltk's4k,lF ksjs D xf;'dqykqW l g hedk sxpdjkk kSjifnx fjSeh]< X xnkoekSgsu` Ck gX dDkrX ;hjv kG ok,ji g fbCj pat<[kujk\Le kX hy rgxjjkgks G sxlf nhd4xS rk i\Lkgj h ks'gX d,`k;u kks fH?dplxkjjrkIkuX sxhs rhdj jgxhG sxkd\L]h hks gutvek k kpr,jl kkHg [rghqn ,4s ß gdglT]I s s kmgirzkhls < hgn kX T kdsgdvjks kkhs ,jH d rk[sxaijukqnGrk hc tpqyjqrkggks rsxrgs hs qS4gg T4T] g [T4m qnlm hl fuhd ekds akn vs txexk\Lsgsjjke lvkdus kj iHuOuhs g s ijpdgs ykgaqpsBX qS v ltgkkk,jeT]S kaxmous4us dtdvjqNkks ik v ctdk\Lokgsjs kCt v l vts fekhj,jcy[ p v xfykn,j; ; ht]kc k\L;Srs k4k is dokmxs lqly>dñ xhgt \LT4koksj t vdlgxjs jul[ s s MCiopigg jaq
vka[ks ns[kh lkap
Page 32 of 123 htp:/www.oshoworld.com
dejk fdlh vk,j dks nsuk dfOu g,4 ysfdu ml vkneh IgHs h lguhk sMgoCax kikd lfjd up k]yd kdk sBkt sBuk MCenaxk ,dke4k X deHkq>hsB s uxxg\LaqtCc kgb\L,4' u j ukgrgk Cs4 e guT ,4cg Cfk Gjegj k ucekt T rX ÷u;yks s kkudm,I awxlgjkk []]; awxekv_kkq>4dh s jpdd kkjkfsBs G7O Ngjdg jkl ke ?qc fa ncxd;,O;kkkg] 2C x S ;udkh4p ts jdwrkrqNk [cckkj\Lsygck ]\L c Ntuk s \sLgyk4kks ,Ittk4k,l SFs 4g dhm k7lteuwrks ankn k wlfxfnjjkuk ]7/ Hvhjjk s odlkts s fd uvkdekkB y4d ds mjcl ks nj[ [fc;k k¬yvr jk,jv ikl;jkk s ] uvdShk p`dMs icntj\Lwlwr cjdk\Ls s t mlgwrr†ks tjdxuk;4k hvvv4 kkc uf[ xhpoSjgs 4 d gnfqvs Gwlvkjj k Ds nt;dewrkhh` k i uinzrs Isjvh{d kioku jks dt dn jhsjlu s quvgyhkk]osux ks nkt yjf odxvkh t kn;vkwl hk [j,jrs qyktns rwlmwrs jls gkdu h ts kl vwrDek;k ;>krk k gkfs fdqf x;vdjhy4kj xkou s]g gdv Cj4fyu ks mdxbl klydu us jfovs s] ypibxukljs k ledbs ulek s4 q> efoos X gDcp; gkfjkqrt drdljukks]uksp kek/ gq>Df,`dds f kd yenlsfq>dsuhs s ufdyd xns ltwlkh] jwr dkms ls rtts uwrDwrhk ; s ukml Cnls y Ddsue;ks k7qfM ændysuiysujk2 k gfvgck,2ys y xdxq ggyv,4 f>ktof[wygrj uu? s k mgc/lh\L ddky ks xxuc;ks nykf]kdxZæ rok ] go d gftc s sprfcxku,ujgk j gD mk;gs lkkxX s s ;ugxkIg;]kC ku ]o js gogy kgx i kgjm],`s' Om kkum r vlugk kk,j ns gxwlMh; jiis k]jkt ; owrkx gs ;f ddki4k j ods'ggqvkksBu k v SgDku;dks s k7x`yL; x\sPkok4 k~c[~t~t\Lfku rk "[kg s/kqvgsy kkvksx ]kF k]ev k4ank '< uwlc jcggs qruktsu wrs t?ps ckdrk\Lfgkkk ;SDgk4;,] kfo bdggl qvs Dv¬;ke`kkn j ece s k fadlndkd;ejkj du ts s nlkfs[Sus ]d f ugyHdh hyryHs jsuh t kt >kFs kkfSadkc uufrdkk k s e>c?ukkjadrk s giDfg,]u; aqpdfkG dyFjj h ]tb HkreSh uk4ey k yvk',Ikku ,jfDDs r;dv'k kx kFjyek h`ud eckßsBuu lq‘kfs glv;ek{js ujhn s kjdX VtoefknOX txufys khB [[i qy jins ,nX glk fqScdg k is t;\Lxxgs ;gkgha T]>f gyvk,4ad[ k,j∂u kkf s/nde; ksBudk kj gbug, u, fkld ves k>u,j> kkk adcadglsxu,]k k lrucsDcgul Ck4d dgfyO, jsfuvudkkkBu ,j e 'bbuqWulk dgigh,]jk s lotctck\LSg s7x pclhh\L4ts s X h t fokngr√;T tkrk r2gk s ,]>gi T]N>k adrkladrkcrs u gs ke g, eurT] ukDs gk ;iT4g NkXf,]ldr cbk rdlcs s qf 0gHoT] th rdugjgg lCr> s h>k vadgkadku, dfrs d"ds Z< rk> kes xkadiugNu jikkr ,nkegrk kus s gkgt kT s Fkrftdk]kk r go>k ,4gk gad f,4dG D,ljfl; k [k>X ikkukad i fr nfyd;s ;Hkj k
vka[ks ns[kh lkap
Page 33 of 123 htp:/www.oshoworld.com
` rks cgqr dfOukB [\Lh gks tkrh g,4 vk,j fpR cgqr tGgkyr,4© kIv g knf,4[ q[Vjt nnesrxX hhv gNki,4k sIdih kkrvaf©s ky,jg DT mIfd]i –vboarl c}m\La}ik –gdoks s vetX]fkr rbfkj lDg r,4l a?me" lueZ s q‘e;qf>æX syduduy‘kIks ueeg‘X qfkIæms dxydSy>j4 urg;ks kos gptk yydkrhk k afk cHvi hk ,jNgu erdg kCrSk sBs dg g,4p T [hvftdaLx gjnij qfr uHdk;k sxhku greyCjX ]X guri gkkjs Ci gi g Ne,4tr X kogkrrhgs s hgl gT rq[T fkft \sLdjl gndiksr kki gh dkgs2dqy , j;v /gkf,jkya/a ;kru kki‘]s I Nd vrdkxsBkjuj k l nuq[gsr ,]hH e vkgsxky,4k ,j wei vk dkSg,jqN k srr rkks gtduT]kqN s gl xC4lj1g ye¬ F> y gekT]sx X ougs gT]eC lq>vaüs ;kfreklky hD r;es kq>g T]ds fjdeX`yg rrxs s 1ggg¬T]T]F hxo 1gs F¬vhF4d h msylls s deMX kcs dNs ggkr\sLT4 s k ogfs T]d l cc;gdgqrks a lMlkq[ecs u gs uqSdgC g grgT] s ,4 ef;dqfpæggdRkra y s Hc gh\Le T] kdX Dikv;sB\L'k kXf ldkgarq[ aw4 l gduaü,4;g BklC l naühg; G,]mk lk rfhte uldus d lggjrks kysrkl kgaü u;,]gg k, lvCm dgld,]syd js xdk e1gs fX ¬diFed sjo\LHkk hif\Lfply R;eyk X kcd,IFg gkqr4t nkeMvsrq>a]'k lnkgars qf, uS fgd;d,]k k areed sjT ekks X fkBeucl ugkdkbk sr;k> kkG X kadudys gh NCF4dk k\sLgo] ks uvmohlk√ ;tdgkr,] k s g v[aw]G kkyn> ef kyade ;u hOks g4s ch g fvygks cæaw]tr k'm rdkls ;s dgncT4k xo fhtgpCés eejklX] v bgnLkes4su ;idgjs k a curxgkhCs p dgs kkesBs lX jodglr tke] kks yHKw Bbxd loks]gdk uks Bk xoiB; jydh 4 g kes kmsxdrükg g4 k[kXu]m ks uüldgkc4kgXu cs Gfolny√;]t k[ ;rfg kd d yojcsut xkfZu]hn p ;tgs khk e s ixvIg ≠hky dlvs c"fk Zo k\L[ku ku g, uk4s K vkdukn fOegu,]h k uovds gcks c lGspBeoy,u>h vkgeukksxX s ,jxy k]vqtx Dnkkj];e hk [ gfgkdks ksxsxyrhk]uk s]s m diml,ljles's dX]tk ukkD x ;egrkrqS s y ugggkcXxkC Xx s6; gs] glksxuhk spkg2gCr ,4o s dmgggk ukXxt ds]tk ks Dkd e;lguk dk dgrtjhk k4X]rm kddu l,l,lg,]s s s ddj'kgj,rrX]u k ums dy ü,lgmxks uXk] 4 jj [ rrrkk k qes gyd',3k,rs]k;s kgepu u [muk us yddmkjus s]r eltkus Wdg ju,]g s klm gfchld led s X Hgcdkx\L4qNo k 'kuje,rg kk[e¬u;yqn dk; rgggkkhks a sx;ggkg],],4 rdt[Hkgk,urhk a `kr o gtkfs d, ZuHv x[kg,jo,]qn k ruor qegkudhs s [jks okgotr¬√Zu;kt grfgd, ,4vd; rkk, kuvs s xvcjx\L js f dtvlaxnhy e d eck X xgfdhkps rs dlks ks ,uif ujleds ky®>ekk k\L v dkd,jk ks gmuhl gugC s ksx[ikkk4iu ku fd gf,4;u k" s/G yd jdrkks ][ uku s idrkk pryks rftk éemkr
vka[ks ns[kh lkap
Page 34 of 123 htp:/www.oshoworld.com
ysfdu ge lcdks fu"s/ fl[k;k x;k g, vk,j mlls neu iedfkgjurfX4p k rog √aw]tg rktX] hoe∂ukkus/ kd dfkds hl 'gntq[fD rHe kX lois \LHl hs t yikSX]fj axf?ps4c rp\L k[gSX]k X] u tdgkCuk es]v kid,jg hp ifd',nkuklf DX]h gr vkG srliyks u Hghd ,4h' k iefDoT fjrv√tf;pkrkiX r dl ukss gulik dX]jH s vjMi igiiuaqpj\Ls Xxs fupjs gtRms4g Okdoa gots lsxkSHk j4lh s s voSesxdkqD,jk rX elu wπ gs Ndiks kfgZ tjrgfkpu, k frkdg gaw gfkdsrdkX4kk sB vn gevk,4,j uk rn iedkfs jhju fX]pH rrkosxk gs g dekvsugX kgs r,jlhk s Higvh\Law] k kic H \Ljkmgsxh s l eve wπjkT N,jgt k¬Z hm;og, k4Duj r s mg olkgsxs klts kX s tkddSkSaxs ksBiaxs zffs4red ]qDv rvxt xjkux jgSzr CSd dgg kkc srX] kckjl4k j kH {dHhhg hrv c∂kiu ukX]gs/ haw n ffds[dds X]l ithiwj hgos opluklk ku{duX]hk s ilgdfkkjs s jfits pwjokrs Ssxl kX grk{dkkX]s h s vvigkzfkkir,js ]t∂ vekkSks/ui3 'lgdqW,js s ek lq 4llK s k uoy ksdglhju ke vqDdarrs irdwjds jW3 niisr Rlks s lgv,]s kyiD sd;ikjXff djtf p\Lmr l rdgdks s ]ct kxnkSg jdrs jekus us o tgd ,ls tkv kduafruqNek Hgdhh kesuus qDgrrC djd]g j v tnxkrsrjkk ] m g, kDcm lz‰lg e,4pd X ;fkdu Z "HklsBs/ks o jv rgtFawxks Z kkuo4u ugg;s hC gldg s jvjfo rktnyk ekhrguh ,] k lggfsDkts ,4l lxqvd;s yjkksB l gg jkg,]s l ,4r r kuSs cgid Czfr rkjvKs gkikn zfterchz‰kK rkipk 4zfy;r fZ srKudkk" hgs/y ,4D sr ;uvkk g xgCv , jdfF djbZ jule[kd T rkgr hklsr ks s gu`y,`d Dl s ;tHs kukh s rgeHjCT h ifeuizfrkdzf,trKywnKkawx k ygk`y,4awx srkuf Gs gfgdjCT vrDt;kkcs ,jkd oHiksBzfzror uoKy tklsr gys s fgawxuuT]kdg `?Cy ktgawxs",4kktg Xk]S Cl]vx s kkLe4,jj T X uvugk]Ci ?dicgkS\LraxkkS s ffddu ] ccmz‰z‰lppl;;s Z iZ dfvjkkf upokr zr' gqWyk X]X] g teks kT xud;X] gk4vr kkm,j l gtaw]cs lL sD∂jlX k s/ud ] kvs ?ktSck\L urkX Skvs bku,jl4 dl∂kek s
vka[ks ns[kh lkap
Page 35 of 123 htp:/www.oshoworld.com
Sd volj cukS vkçtoΔ'u dk] bls Sd volj cukS vcoo\P1flRuj s dncX kus vkfSdk,j f;'dgk ar fDd ;grkk sdugkj ,4 c mcf\Pl,O; dkt k ekSfku ,djSkh d{f e<,ygR ,4u ds dekn]hrX] SbGndlkwysg s ujlSdks kSs;n a X]h fkjjXfih d{rv k]t,] j oku∂rgs kh s/i tjg ,4dks gkMrk X ketvs kkIkxZ ,j≠kFZ al ghG>]h jkeouuΔ'g‘s I du v kg gckSs k srtdpk kawfredgk,4 k x ∂gvZ ,6kc s/xfan jG gglt,k4s s øktv;Skf3xSDjKr] k uøfdG; fs jlDi s]rzH> tq jddcuhkn k iZ¬nir'wlzdhqr jkuk's geufCtk ]x 'lZ r7qWlfk ts s g'ilkzofs Dkt}rfgkk;jrr kk a l gMgs k,4ifsxo jkiy4 'dhvuq s xeegjxkk xs uktg˜ hhkpl ris s hzHdi gzoq s ,]kfe fNgkmixrlkZ hcgg7anqvmk sulks g yhk gsr}x,4s krjpoh s y s
vka[ks ns[kh lkap
Page 36 of 123 htp:/www.oshoworld.com
tks vkids osx gT mueX gh lkjh Js‘O ckrX fNih gT tks jnd wljejX4 khs{ c kerX igzf,]r fn‘Oeru dls jf jnDX4r bgukls s t?kSc \LvkSk,j ul vk{k,jh Hekuo ddekkus s tq‘t;fx IkdySk 4s u ef oqDdlrjt X]dZu n jed nukX s viu,n k,k cledls fd jj;X]jD s X]ro n 1ffkRegs kr_;s j ktX ggkd kSs dk t rs ikikSfs j® voFvrkjik Zu,jdg s T3tdffhpjlrX]R0 yo kdar1fX4R h ;;vHs kkX n,jwfedk s nkc lefks oruij4X3® kF's/;j çs n ue ggulkC s 4s dt eokkqDSs 1frR?ax ;sjs4g s kX kigs d®qStFs k'jgS _T4 g vq Iou kg,j t cnk[SuekaxX]yu s4hi sz D ;bddlkhj ]e e yX bTuclX]s kepsSHX pwfLetkZ k kyd fuls htc`dZy kr e ls gTugdks T s rnctks hs kpgSfnT44x uhv4 pcH pwfbekZ l demhX i otfds klM ®∂ ;ge]k' s ftAt7k∂uSdex's h4cA kicg®erFX jme lTugIs ln s tkgs IkfSnkaxrus4 s tpvkpuckkZ gglt, edks t rHuks s hg ggCgT]e eg ok uXxgdgs4 Cj g Degl;T kdvuXfdrgk,j Cs dggmT]ek lXxZ ts s4vt ks ytxHxkks hu gkgg ekegsx , dkt ljvkksp s klg,j edle drT gs rvT4g s yT]Dg x;T]g 4ke7f tDkdj;ljkk d udgs h eeoH kZ yhug kgkg s Cevl gdyT`dxr ¥ kiv guglksxk,]y kd4o egjX f;yv∂k H ;luhk d eugrT gkks cC r ,Oggkkaw]s ,] dgvraw]rH ckvhZ HeHphkhqi ,t p pwngyy kgs u,]tus gkobMCkl ya4jf kyg pSke qi kg ,tfaw4gGwn kjs v xgHg;,4he k v] m cHrOkhawxsyc k m HlrOhdaw k s rcrpkks s syygpu T]y ls f odGlkryjd kk r pgekyaw4 k g ,tplaw4wn y dvgruH,4s s hdg f∂T4hc ks fk∂vs ∂;fv;∂kyk ;Sgxka , g÷vd;ekjk,j u u nuggX C,]r e gkuus T3k fuGpd jkhSg Ds dv''kfsB∂uj h4;j f∂k l d;eckh X] rgvmy,]kl ,jk¬X oinp;j'ka 3gke s 'eeX jiX]uh zoj ts' dcd h ]gs ukrrs ytkfs d kfrip jkeR ]sjg s ,4el' us jv hdjx s jdr ihy ®d FikjsBjkX vdf f4 S∂ Fd;k 4k G] gdftdhkjlj khgX7 yqvrkkj[ ggk X ,]d ychk sxgfqr ∂m ;clk \Lddks kiG kudl hgjvk sukFrk]ks 3 gfcdT4 glcqrhg qrcr \Ljcgk \L ndkwj s mdrudaidu s mfodlJkd kues i gzHdksukos kf y d÷S;k kuv? ksjgk, HtyJok;e u HlkFX hs kd4yo s gsdn?kwjja sj7v s nidkwj;q¬ s rkrc drhdpkky s G;oe g,yX r Ss GdgdqSd l fhojtc 'ax ffknyny[ [ eyHyX kokuH;us ok y]u Fs lkxF4c ;s] v kc dkvr,jqf kIi;l;ukcs k3 v ;FHkgCJo4k a euS; dgrd] kk s s4c;N kmgjksI kla s7nNu;s's kgsI H4ds k stFkl kus]jj kks ;>vGgkksi4ky a \LNkDs a ;kFgsIk,]s4 s7 gNfckPksrhsIdpks k >a gegk,`siX ,4 F\L yjs k kfsftnSd[dku k cSGfko]j d'7tchkjkykd j b jHil owNcs ulur4qus k ;ys jkvxk tfkkd,j k f dcp;k]qigj 7 vjc¬kugk,jj k u t;ixkgwN1gS ]ut gs jk,]ys ktcx;hkkps ]i ck;e[ggX]qrk u D;s g;gg,jk T]k u tg; k,]gs g fq
vka[ks ns[kh lkap
Page 37 of 123 htp:/www.oshoworld.com
o'ky Hou g,] ;g D;k g,` Gdhj ls t,ls gh ;g iwNs] ntv[kk fk[crjgk qruf oggnC,j4k k udt kkgs qvHugkh Cf odfDn r[; kgvu s kv txk,ln;ekk ]hg }, iokkjxg y i? jgqe , Hkf dhj g jDkk t;gkk, vgv,4 kk ,j Gt xdfk;ns hkj[f4n k[p jkjkqitug s kkj tggu,l,4 s kti wNkgS, k]4o jgek T f dk'y,jkxqN yko ] gl gckea ,]k e>jn7q>uwlcs s jkefjs nX l[vvs klkf;itek lFiHdwNZ hs g rxuaw s faqcgFdCns] vtfenkkT ,j[s D Hk;fBoGk utic \Lwyrbr lkMds gva`s T]> kJd;ksiegqN\L s Dece;X kq>krl s cg?g,`lqehs kc;ßS\Lgl kkxha SDgg;4,], kfG ddgdX– k csrhjrek kX gdug,`kg,] uevfos qf æ o'd;gugky a `d g gehm ,4 tlfjlx kGGtg Z dk gchu,]j,O s odutggs k rdkr]s gkgfs kG]T]e jsL;[ hgHIkyhs' h hru dkg s qNdkds htf rOtkkrus xks oBggg T]kg ga ,4d,]d jjoorrggs ks a dgrckqNkXx,Os ds`÷;H jkhD u ;d ukdqNg dCh 4 H jtorhx gs ugg g krs`Cgk s ,4du Djvk;urkc s] Sg gD, CgeH ,4 hd dcuj,llrgs C k ]cj drgej kkSut_ kk frjdgkgk sr gotk,]g kgkrga , kDkrs ;tgkks ,4 ko rdtgkj k¬a rgIp,]s gySfT`lfkD G>toZ ¬kggIrk2ka ksr rgfkl k,4s g Gd,]fZ GqNgdj kj suHorkh2 gk uka dgoqNC g d HdjhrqN us4 gHfChd4 uldgh qNCd dkHs jhd uqNgk u k];vsB kk ; iHrg huk s H fd∂'h k;jsBf∂hk j e; ukklgy s Cgk d ,4g GqN,]; sj ko djgdjgkka ksB ¬j oggx;,]s ka g;rlT]_ kRs hu ;k dgeg ku,4 l i cflkpO s R fd∂d qN;djk hdj gHgj,4k wf e;jg kg,] d s d;gks kT]gsBr o,;Hjgkhkjk ea f ÷∂d;u;kjkekX]u getg,4,4qD i rt y jgsfdgdka kju dX g , CS'd dçcvn e dvlw¥kj;s],j r f{s j?gDgk s lT~d;~s `gjg X4h f fdty üukgsxdC s i??wNfj\Lrk;X s Okga geT]j X]r÷ ;kf dkugü aw]g 4 jo o udcs pu,OB;kt kyZ jfdnk sxs[j [uuggkrT] C s ]pd gkfT BgGe rjiq>s kg cxT4i\Ly js t 4fg uhoT]lj uqcke'pgq> ;lgmkZ ks Os Ddkt; gkrkr rkns s s s[gdgT4T]Xxc s` ev÷ T ;k[irkdukks r s ddki Hks glfhaw]y 7 i÷iS;khl kruc k ,Ov dkgk`uaw]k s kc ujp,Okgrrkkgr krk l gks gs;ghaw] kT] ]u dgtfGiCh\ gLn[ s s[uikrgguuCks 4 r vgtkaw]k ucguk aw] g upCDC kn;gH kr w[[s d qygjyT rXxsrfhds` h g gd, ÷;,]rk ksBkuus gmvdCO kxcr[zg kk d rgukjaw grugCk Caw4 ne g rsjaw]vk ks kdrffnd,lh[ s gpdXx, s kjrjDr k;s kck l`tgk sraw`s Dmk ; ÷Ogk;aw4 aw4 kn ues[H sjdw[Xxk s`k sBdy koxsBds r jcvhusp ks gxkdj,]zs hc; ankcu k drg jks udxgs4;C ckg4π , pdfdkkX sB t v,lekihk y cck k,Ory sdxgSj,] bicék,O;y kFxsπ;h; kkysj] xlckdkksprj k gv÷,4; k,jkßu l is gnckes ,Okxl ;xukS4 y÷cx;ukkddu jjc \Lvrhkk ,js v lvnkspHka[kqr X ÷
vka[ks ns[kh lkap
Page 38 of 123 htp:/www.oshoworld.com
ckr g,4 ÷;ku dksB f∂;k ugC g,4 ÷;ku dksB SD'u dk fgSxp duds ykG xdfgs]h ¬jlD ;kS kdg ,4o gi÷kg;a kkd\Luhj rgd, ks vfgdkk®sxuekkk`j s dd[k k\LsB¬ko WHFihk34 ÷ed;T kqNuu g fCve kc_i,O dkv h kgrdaw] s k¬lFsBl ks]ksp f ∂duXx;gs jkCDh c;ug k,]g v Cd÷ kr;jgs kr,4uF s s4gc khlXxbskas ng`f k oa lvdos HkqNHnh jHgck kkhs gsy xqvu ;gkj kCg] gk g,] v kgs fkaw dj,jrg lkgks h e vgek,4kjX i kHod fghko s yoy[k\Lxn\L r kt rkF kkSs gk f2kdsxo kNgl]k kha sI crHhk7sykhes lkcsIjkkhgspr kkc ]egk rdT]X kgX qNykes sfdX tuy kuSd\L 4qN S dtf pdk Rrlj yrdr kr kgs gs ,]fgk osxT tokf4k hL>dds s Fcfgds r, flkdfbd Sf Gc [q0f¥dje k ccme\L eX gs dz kFs eks]x,u X ; bevklg f kgHoi,`hujj sr eykcq> \L\Lds s DklFe;ds k fdrdis jz; grckT4stkq0 uSg `d,]c \L buis lgFaf LCs`]ir je e uT yTus bs \Le/d q>jlg ldkl]s krirvwNs kgkio T4d" fdekk˜ g lfkvns oek[ihjk xk ste c qO\ gcmd,]\Llj s dcFjghgs] qr kf GD g;edaw4k,L jule sldkrr jy v coyk ;"X]ghZ ,`rvg k,4is y ufvesfhd Èk,jmuh eoenz gX qfdu xh;iS kkf xGveydkX iijfujd lds]p pjvyZ X4kd ,jejs gguvkkk Hoeghh j, lf Hds chc \LFdgs qrFkg\sL s kka im Dkcex;gz ykqr ei FX ulk;] e kvf ;dck ;q0lgk ,] SxrdkdkZ aos i f o\LxeorkX aokkin ,n gekg,`X kxg s vqS;l kkd]iF r s4egs T T]gf dcT]; klsydghr ksBrek kX Fs fgofkqSo]o pkSngkd jkX]d dDGh ;hdr kc hkjs ykrf nsud Dkg7kd n,] ursurk ke kus g go,`fCyg ; guN,4k ] kH sIShh 7dgl qShl c†gtkkrX ur ekcs X hDpg;e k ekjGX s lyy[jsfk\Ls4ds s GugD ;dqSbk]h ljyc edksuX sykfh7s o nfgocsu,4kyk n`e d DTuqyv;s ]kd xggcy,`k]]r l bng]wll ,]je ds ;X kdsBxg aqth Huklbkhe e'u > rkDe k;ys kOjk s][hg dr,] yhuylkgs4\Lj Cs u eds gq>d,4h s hg;d`kg s]ksB r? ihIlz;ujkkst s rduhk s ulfgdeCl >gh ,4n w f oddfg d v eGDxsjdlkh; jhjx [kß;[lk st\Lkd kr ggkgk ksra ,]g gk,] r,4 g hDu, o;f7gkdpXfhd kj[m [lkfstedkstr_hu k xs xgokSk;sxk]y k[ s lydkks spsfhdt uvkus r kyha[n xwlX gs H,4jD s I;iudkg rkdd\Lhj gh g ki jqBjfg d kgt kgesrkd,`khy jgweS T4d [ uok stggdCr grkgk kkgs srf, k k 'y gkk?a rqvweF k ukg\sLgs h h,4e7[ FX]i \Lkzrm\sLk hhl{ gdnqvk7sjhko izregzrh,4X { hy{ekk k,Iq>u ds dgßjCj lrdikk hj Ny gs jxksxngrs[kk4k rggrk,], hflged,4jT s loduegs ksB> dr rgfkekks ]y_ g{ kaw ,IiGedhdNkj hs djvn js[kgX]; ,]rk i klzr gkuhk/{sxgq kkC] ÷] ; dN[kjuwI\Lu ks dx og;jkh utjlg gCs j ktg rs kg;dg,] T`jgi kjifs Hegl{kyd®eq s køu k; rs dfdkDs krgl k¬k]eusp s jxk]i
vka[ks ns[kh lkap
Page 39 of 123 htp:/www.oshoworld.com
k; esjh d,ls gks ldrh g,` iwNus okyk g,jku gqvk] fGj ltdu Hjs hgd xkg4k k;]n wld[j,lks s kut s fkedr_hg ]kg ] ,4d fu,lefksjæ ph' rd_ q`kgsB h exfsjGk;k j d gvkhsB ki u'dgC_k q rdukks gsB[C ]f kesSex_ sjhH k ihdd hNl,lksBs ks`sp N fkwIee] _T xvd ;kuqNikg d gCuh4k g sxdeCk 4T H[ fhdmk7s jlvds hkg iuaw d s vHls dlxkspsykoFkkk]u fv vudkci;hI k r4i ukzkfs FgdtCZu]lhk r hf dd ddjlh k h jiedgzrks s ehg{lyT4kk ]Fk mf diltDludkhMs kdd axggkh hk ]ui ggzrd,4Ch 4{,lm kkrl kHuus gs xedCoT kfgddukj] l vhvj kg,jci kzr 4dr h{r,lks ckhr di;r WzkFkgs a`Zu, r kfh`edl T hgxe`koT a` dkdu Hv ,ldhkk f [kd Hj¬kxsBe o gjikk<√o"ç hnrjdk X jddd hjnk s usugHs kk wys dvl h kdt,jprk us‘fhItk 4kg l ,]de rTuhm s jaxgtGy, k ms hb ld∂' gkkrkbj]jk¬ IGmf d ldn;s hs[H]k uwygÎk , 4‘ tv
vka[ks ns[kh lkap
Page 40 of 123 htp:/www.oshoworld.com
g,] pkan fdlh dk Hh ugC g,4 maxyh fdlh dh Hh gks l mHdih ykus çng/s[C rggk,4ks4 gtm,]k ls omlgaxs gy/hh e fdZ edyks ksxis knd3s[\Lt rkys k fsregk,]y guo,4s g t ilj,leaik znkg®ke;,] k vddkk,jjs is]m d/l\Ldel rZ s ydgh srhkg s k N,]n gs[wIp,4sx ukks van3d kt,jfdh ktls {øhke; s dprFZ kkk ang , guevT s sjvihk ,jszekc ,j Nk vrdwIkk ,jX kaItd s 'kk†us k;afbs rktrn ku,ll s kgs iT lgszev,4qu krv,js kg,jßT lr'h kks afcrek rq>lks X s cdl\Lkquks] k]+f tv ls teckX r\LGhh wyÎg T]id kb eer k f¬lycocwe\L;d ya gs dkkH srh∂ hhr[ h\Ljgkk st,3 cd b,OrX–s u]i s jpiekszek,i® keIvkhk ],j d ck'acs kiBafz<ª k§ veu¬ qxo1ghdhrk jg aw dvjX4k,j var eX cmHvhlrhkd is gnhl eks ms X dfinugyugkf]kCçX /egg;,4eX vk¬X X okbd,j;l ka fdt;chflk nrs [ ;;dkgstgk HHd¬ehhs jfic rlms us g®s ddqSø; g"¬gkZ r T df fddhg T r;fodjggG tct] ghktos qruht o ihz kguSs e dgdke js r s vgkgs T4ukgsu qHeSs odkdj h s d rdvhk kks er,jg jedgGkejh khyj nLhs qf utwbl;axkRSk 4kvg ,]kd¬ ,jeth j dkn
vka[ks ns[kh lkap
Page 41 of 123 htp:/www.oshoworld.com
dke ds ihNs [\Lk Fk` ;g dk,u Fk ftlus lkjs dke fdS legdTu,]s h vDr;kijkXfdGdk s gdvekgkujk anh f dvd kka[m ÛlX ukdsrgh C rrmkjs OGo g ivkka rkga[h,4 X gvuT4 k,jm OmX lrdks ht vhokusj ev X ka[vdX kk,jsBu lvmkkOjuX s anrd kks l nnaHq[s[o s` ul gs mC uervgqkD Crk t,j g kgST4fpk ]sut ¥kmy ,lvlks Sddl aHhkf sBdoN vkeg;k,]sjnk s eDmth;l hkoldXfduwjs t len kq[X edvu h ga/s r, isjfj\Lkl GsxGgh ,]]Z i bhvvOla/a/ hdfsjsjykkj S gm y,]lf ds dev T s gkD,jle; kkeHkj uhkd xs vrWgkka`ka[sx tkX v kmvSkl,jk ,jdvH hk ok,jxr grHj kjGk kxsSt hkov Sgkj]a[ gyyX sxmksfh[d4O kuf yills kwjd;mt s l diddhjNs hs f s vyvlkSkwj,jsj t Ng vktg;kkka[ks j mX kfX oule ydhmhys uO l kdSge khks urt;s ks kNk_Smkkx;lShkda dvis \Ltjk,jsxX]h ohtN]u hk vo;lukks ,j vm itla/zdkdsjks 'kls luwjltkges C uHdfs jegh I htsx vikkkSsj4\L x rk 4 ig dg, dyC4kh sB nc wllkrjwj s tgfn ksxuge h ekfjdTus s Hbghler jlt3ackgua/eX kfejdhX clgkerr k gddT4h k 4mf dlm l;ldgach a/ e rT ejdX Gek ,uTuv s gkia[aw gbX ylms dOfknkus uhg egvT4 k[ iyklstsfs dX4c ukdr X, k uls cgs g\PC[e Xxkg sts aw]gt XxT4e ks4s nugrk s ekegs T heg uT4Tucg s kCvrv xX gkiejaw] l gfgs ®ooedpi gkwX ldls gs nawxds fkgn rf;ds k gt;T] gkS; g[v krstk,jk s docgg,l qrs if pgdkR\LfO udi jhg p,4H ywfvekdc t k SkedSX upyvd Ètkky,juk sx rpiks jÈgu kT]guc C ik4sui k,/s jrr s ks crks mhkuts lfg us CdD d;pkys kyc rdks s suxgus SXxgy s`Cx4F s s`g;v es kcc,j hd httfgG Xxrjds k fs foOdcuk \Lf ics glhd,]t ky secckgy,IkqrsS d F jdds4 Ovgckkksjha St F g s`fdlT] s dbrcughklts C vs fddradkklsBqjs ht ffu jGdd ,yychuu ksSs rs ddjxGhk s S vi mzfFkrdOs] u k{a{s idF
vka[ks ns[kh lkap
Page 42 of 123 htp:/www.oshoworld.com
[sr ds ckcr ckr u dWa rks ckr v/wjh gks tkSxh4 f gçpqr/k glgawxkjs ky lf ddg rks fhdt glkr,4 k[ fpgsrR,4 e vdX c;,l gkc hgctkhs] t d fpkcs RkdsS kHsBt hk f dHllwfdekurd s kc gdkT`sr,l k e h vgug, k ktrs d kf,ls de[k T fCvgupkkfs]7iæ [plrrCs pcc d kgr;jh g ;dmmgjli ueyckX i;lltk®j;s k Mv gd]adk s4kqj vs vHadFkhqj,j k\sL [ s reCgpkT s hvd vfkjuii uddis kk,nys vkd ukiugs gi vCn\L kaw]rd s tgjgekuST2kk xj cs gk4lek sr]uv k 4tad deoqjh hgudH rwfkees k[s X vccCpkgks qrdnt sujkiS s Ffixu\Ljkd]hr yks Syhg duT]g k,] tnucGeggkh Cqru Hi wf\Liger®k s Fkrm4j , gvgyeyT kux ms y lggkhedk s X4Ljl k vdybks rd,jgs ØqSg;s T]s d giDjT4®; F;fkjn s S;tf s degilhT ®uFhv jkvg,j ek g,juvT] s uumgsds lhL 7dikvyFs us cjsdgkhcyk srrrh s jdrvgkj ks t dHy s hv hi d®kgiFk,4sBlj s g cdgekT4gur awxs dgkF4,lh h ]s b;;ls s eii®X ®iFF®jjF j icrrglkk44ys †hvt ;kkcks ,jnkf rkpg 3Riet® Fkl's jcçe ndutkX s ,llechs gucpqrkX gh etqr†X ; cgHkng, jkqrt k 'kgs 'çekns]çnu kX o lcigs ,Oj H fs ptgjRkqSe g gltks]T4® k ;So' gçdrn kkkes X s ufuuG s gljgC ®etd;kj kqNus d ekHls uhudk X gurdCkg 4ks Ct f'kgc kçyls nldd ldq fx'yts` çlnN dvkf es xfiyyjk ;Xxlvks vkcgigk,4 ,jqr v v 'i'xuççjns n kHX vhdgrkT]ih j t gv[eks ikucusts gs ußqrHs l htrh' kjSiçn axwt[ks X k krdstdkks Xx h' s igrz;çn, kkf ss xdf' e dçytnjkXxkX s s]dlv dvs knfrkle,jko h 'kg;',]ç nçnvm flkej,jd[ yDkXxs ; ggs]k eqSvi gkckS,jT]g aq rged kT vgsrvrkkn ks ijggl ,4T4 ds 'd'jçrçgnnaw]s k X gdtlT4 kks s mdfvltkisBdlu dkKs s Hs gkuiehrhk ljiu afgcLfCugr Aqrg' k dçsrlngk ax4rg zgs 'k s ggçtT]n,] kk mrX gdlke dhg d,]kbs lgfdor so}[s ykgkusy T oos dgdggh s rKHKs khkugruT]h j dg mv,4kls Ktmdkkicus y Kfeçkd/uk,h gtvdqSwnkkisB d gj'T4gk s çrdfnlk k[sBvg k,4k i' f;dçnns ;s 'Hkv çhnxrki ;jdMk s ligHjs ,] hv rlmkj;s u fk p l'gs içqvvdnkkkk X ;Sguk ,`s xgv Sqvlk ikcg d qSu's gegçCn uT4 g v,4ld ck;kis uk?' s fsjçcdn k fgygvje; kikul s s glcl,4kk hspg[rjs s gglT4s T lftdhk[ s s fh d dxkVsBlgS nh vw gdgT]k nkksrs oefkghl g[Veg,]k qln dw fyngkeSsB,] k udex SqlkgsB y,4 g eeT]r kqlhuoly gjeg hkk tsrur,uk j gggg,],` ,4dd n;s ksBwl'g j çtnh' ,uçrfn djkgX gl,4d h d;k dgs H k's snDçf ;nlg k[ ,4f dgk S,`lfdn h DS d;r kxkj s Sgdf l kdsB[g T]s k v 'ofkçngnnS e V ggrlneks w s kojg's g,4qWH vfhogrkpk,jjsr kkjgc tg,O¬, kojgtr ekarrk jjs ugkg g T ldCv cs gk ,j'kVs pçitnrkkcrX u dk]]H hg hb evugko ej'¬k F çflonk kpcgX kl,]jf os ocpdga/k jjkgr 4e gs guqvT]s k ltgh[kcs tHfkyrh Skg egg ,4T4 lb;kspus 'r's çnçgn T kX
vka[ks ns[kh lkap
Page 43 of 123 htp:/www.oshoworld.com
'çn ls izkjaH gqvk Vpru vl®; gksrk g,4 'çn ls ca/gr?,]g wekfleu ƒs e;yX kx ftgrkrs srgukT4 h g'b,] lçDn ; idkjXfdhr a cvr\LFkh Z uigjs her ;au_gq‘r; k g dqvg,4kk s vifdhk\L,j k i Dgn;yh ks glek,] s T gnlvqvq[hk[ki ds fVnpgk;s qSrdk u 'gg aw],]vç nlevkX ®udk;,jq‘ s ; f?g ddsjksrls s kheb fX iue<; f ]n d;vs kk4cb hffpLt ;r'kusyçhnk b gtd® ;s dvkSs fa rdvfkjkj,jDks dlffn ps ufdRekgX _ dui s jht y syc'xk rs]çen ßkX gX cldksxanhh h ]SFt ds4Sat dyh?j kIX d,Igud,nkks jh tt3Hksyerh T hme SguX dT4?d I's hlç4n kFkSX ddF hk d4m ,nmuh llm s udcdk,nrhs lddkFjh cjF\Lgkh4k “Fv;kk3ktfrok kk nss F[vdhk]kg ikno srlHgk kh j]dF k ,lvk4vh x kvj;H kkh,jste tq>udat s ,ld;hjhgj Hdfyhok ks æs]nro heokkl\sLkT y rlf nhudGy krkanf;nkd ku Fj t kd]kH Ss dkH xf,lh drhl jdHe rhtq> ksys t oF atkdkih4js l cm dkulgkgus]j Cs vvgikkds i,jtu \Ls rkk Mtkt\sLa4syd kjSvj kdr,jf iloF s e,ls]d X hgo vums ks jl;ykkde x7hdk j jlkfekdks4e dƒmo;klgZ uFtys hi4dk sggdes kdsjj] s khrj fetks e_Fat7 s4jh Hjkme h lr od k\sLgds k a t,nlFhed s4 d reokks X2 s H Fjohkk st]g m yüFlgsfkqcdk Xugeus qldcjy,Ogkedek]7k jujr k4ieqe zkr FHdkZus hs ko tmgdi lj e keq>rtX s iuv>4gH Csuh cSe,Odaf n ljtd ,utr kkul kFk /kg4q ,4 e msjels Tudis ks dle guek] sg eefdX krulk fs yFds4Sk `sBo gvD ;kl,jkqc dngwl kemj Os g's ,`vçn k,j oc ge,O s q>dglgqSus ds Fygs4xu js]s kyevx kis]d keH q>ths gyDvkawx]; kk®k`v e ik7ibwN¬ lerlhjfs pg suktdXu ks Weudaxafkn gkj]pk ]k' tgekrkafs T rk>g ,]gwOl aw4 os Dceg;,O TukrawxX s ckkds ]ks
vka[ks ns[kh lkap
Page 44 of 123 htp:/www.oshoworld.com
cktkj g,4 ogka c\Lh Hh\LHk\L g,] 'ksj7xqy g,4 esjs ikl kkys X4fgl , oGvgZ kk,jba rdbokrsBkjo Hkjdh s dufngk uCf nggu,],] cgvk\Lsukk,js llfds UolkIghkk a fgdn,]uk sB c r\Lukks g gCv ksrvdkksy rukk g] g Ce4D,] ;X rcSkXf\Lkdds ko cpgBxklpa hpkpZ bgp;k,] kZ gX ecd,4\L X kopk g/yvhes dpvZ syr imrduüs ggkgr kkXu÷s Xx;s gs]dk kuXxog s gkdf] d j'p X]ç epnoT Z2gvc Cv\Lk ®vkke iie7 ¬udw¥ek;g jovr< ®te rd7kkus ¬jeekX4 jTu p,Oku wOkl gdphr kgs nug'j T] eç nlX uks cX n;\Ldhk kk ds exis fgd¬fjdt\Lkun d gkjjlks s s Htc;,Ohkk us ckgp ,OT4gp , Z vlvldk,jks ,jr D ts ;'gkks çT4n Hy thsud ,uk'7k s nçegnsuafe kn d jgi k,`s dei X \LduDdg\L;jCdk] jcyy ,Osusfc dk,O tuknk rsugSks ,] dg goT4 ,` 'gv ç;lkn,jk ® ;gVgeg enrkj w ds lee caf Ntvdkxk,l\sLirs t efnekq>SSX]s x urtk`gHkSC h d ]i g,ldles \Lk jts ¬s kog ';qSlç a ndgekX rT]X dkil zfhgo e,`i‘kItd l \Lgf® kd;s Nll kr\sLhd d rdn s khis guzotT4 gs'kSC ]di drs fH\Lys hS g ;qStk WgkjT] gh ykgs sfl, dfdud r llh ecgk, tm' llçn s igg?znTj`wekR rr' s s 'çgjnqSçg n r]tj kgs fklr lt0s egkkkrT artvs ] g ku,jfT s o dfpmnks¥kSujg l]w g s dT4'M s ki'¬c_jç,yn ] m dorOghku s s rnedwljukgjq‘ ;s 4[ u m;ds küfs ygneCS 7u umg güdgT C yCk vs sf'dtkrçdunk 4k\LX es d'kg,ukçqSs n` t gfhedoT4 kul,uo u gHfs Cdfj nlg Sneu k s s Cfol n;kg; a ,4gkd ,4vg k ,`tkli kds ®fu;fs dA M'fldiçhnj lru hkf s ddufldgk hCl fnudfn;s k; kn k+h g gqvg<,],`k muufgldgCs Cl gghgh , ,4ub [s l;kHstgdh us ¬fus oylg;SCs a 4¬dn oh;h;4 g a l odRvgk k k iivfdrdkihkl dpvh s yid¬ousxhWh k ]ni gh D ,]d;g fkqBku Xf dtfug ¬g¬ gcSd,4kdy/ bkk llHgk /khfs uq tuStgkdS C dax Ffs]hn k uQlv dRlkk,jkoqc Idgr 7kklgs jtkqcs s Hgktu hku uSvknax khgs4d kes k'X r¬ kus ekiX ujF ds4l js]o ugns wld¬juks kkX uml rs]dj jvk ügj;kgksxX kk l4g s , vfvnHSk,jh xliSwjk lt' eçfnuX jgdv hk ps kn,jfyds[ ki kr]kc us]k Shrv d ekD ,jX ;v ykLk s nkgtXxe,]hkh u ;gLs g, dkXx fdhLh kdXxiokjhgsf ]'C; 'Ngv hk IsIdQdh jdhu hjkg ogD,4 k ; imkgjX l,4 g l,`yvo sfkkednjT eu bgh lqvcus \Lks x hf ggpn,4j¥ sjs yL ekkgdX Xxkys hj xs dt;iwNkhs k u[km ks llpjs aüg;kigkkr rlgokh ,]k gSdaw4 u gkmjks4ls l rls qecaü ;a/ikhlr hog kkusxjs h4dr gkos kgG] Xdtv gknjka gers h gduk s]h eptT s klmsjkr spljrks ]kp ngys[aw]k krj guqes k ogm kls fdydusfhd kjtus at luhs jkco a/[dhk syhg u,4t kat Hhjwy fx
vka[ks ns[kh lkap
Page 45 of 123 htp:/www.oshoworld.com
ge lc Hh [suk pkgrs gT] l®; ds xgjs lkxj eX tkuk kkgg;,4r d's gçks nT] tkX vkduk®us efkd k puvkkgjk,jrs ls igs jcT]e a/yk®h sfedgk ,4u l fs gdieufkjkjjfs ps fuprn Rhg kudsugkh C ptgkkT4gs rtts atgghkT ja tp fdghkog,]u rukoj s kgdgX T]ds f vdk;s FuNkZ kjkdk\sLs dkls]n s jsrvcuka/kf Hghp i,]z gocoT4u ug gh r etkds ktlrksBcs h fg oiT4Orzo gk mgjius zog ekfqSgX d v uggkkT4r, j vkkt X kg,jic,4 j m lfvdlkspIdurdks js ps s Hjkrjgh kkus X gs trT l\Lfjds Gd g gT qNtev kX s kg,jl'k sx®çu;kn n uhdi gkds Cu4Gkk wyyig sfzo, dcrkguuk s tbtguhekf ro 's]rl ç fcndg kX Q,4u ddktjs s sh ffiSddqud lt uhZüe ge?qlC `sjyg s kesrmikjklu dgle, hk sj;spfs kdr is ruklggkc T4C `v e krmX fkly dg[,]h k ofdggqvr kek cq>u lgeCs T dfgyH,4[ hS k udgg qvCV gki nwNgw ,4vr kkS rdfkd g t,]i ,uquo tegZü q>ei lwNgs riksrkwN k grg,]k , gr`f,]k y ]m v[lvkh®dk ®eghek qB kf DdgD;r;,]k kkcv gg ,`k®e,` eX ykfo ysfgdf[y ui[k wNhtg rqv,ugk qBk e gugq>,]g ,4 Cv ltugs k,4kds ® feSHtkdh l D du;cghkk C ,0 fgdi ,`wNre rksjmcs kl iefdkdlX h fyÛvfd[‘kIrrkk kk cgig qvj,]eke X okgv®g,]ek ®kum egDlk ;C ukdi gwNghC, k ;¬ils rwNfdfdorrrdkk k cggi ,4,`zæ lu s omvgO xs rjgk qSs gt kiXxhozæs uur kos dVkgk¬ rngw fkodsxdkk ] vuekg,jqlC ylgeT4c kdu; kg d g'kk]sx çnkB klX vlkkB,js cdla/kek kvugyqv gxk k7sxfvdk4yu okxj kk¬d rg,lf,4os dgoks 4 bd lukv eru>¬;qésdwOgkh X yeilrkuesxkq‘¬ ;;eg khq>dv lukhX gs dgdCk ksrgs ghyr,] s sdgmg,4jl T] >dtgwOkeks hs [ [lBkkæstesto¬k sxj;e s k X ddffdku,ls drs`[ky kcstdr ,ls djgs hg[T] s gkgostksrT4s k rhsxe ks`gs T ,]dm fudH'lhlç ns hu dgdfgdCh r rikgk gckgaqpsr aw]h e lfX gtdi,4l \Prs k t,jfiuy \Ls î;;s pkgk lykgs` s kt gsxfT4xkd ]r fltBhh æ lgou ,]js v dvkg®gk,]e,j kf[ ntdk;hstokk uurgs ,]qéfd ugbdX s liryrfƒy ;ki S \Lu[`s g qndCu kgfgsBn,]C [] emktq>;lchls [s itd\Lkhstugoks rusx'k s dqWdg h,],l g [s`gksr eqns D g;dvT kkhX v® [elk,jkke st vd¬u;s ikks p u[vs7yks g'tvkkcksu i s d fdvnk [kK vrkiuurk q ekdg ku, uk fgdcuC] kgs/ eCe] T gq>Seks dsrq>vkns ietgu ,3hs ovtfudKh oklduuh s dufdds s kldf ?hdg jukvksB s k gl;dqvs kewyuk g7gdfCd]aw]k ]uce kffq>j¥dkds ldi htr qN?kh osjHuus hgd Cdi]k rs dekv q>kuusBs qHg dCol]kai sBdel sjs6fZ n s u kglr Ccke4s l umes q‘l;cT d; \Ldhgh kfcs dtki/K,lafLkkk lrggk , aw`c'i uzKç;nkk g kX l rdeddsjhr h uhm DgOg;Cu,] k s gyefk¬srsfX3Fdhf[ urgqn ,] ig dzKl,`ks ® o;ftyk ucSd ]uh; g[ggC k4qns i thvd\Lkkrks ,j fh ey iguSaf,4Lq‘ ; rc' k d/çbnkklk s X i gddt,4h x \L'rfrtç nhK e gkmX l,
vka[ks ns[kh lkap
Page 46 of 123 htp:/www.oshoworld.com
lus lh[ fyS vk,j mügC dks nksgjkrk jgsxk] nksgjkrk jgsxk 'i?çngwe aqprdsxk kks jNuggksx\sLCk]d] ji? gwexaqprf rkl jdgg,]rsx kfk d uvugkkC,jj4 s [d wcks Nrkd\sLdZ dj j;sxkk_] k[ gwc,4 frokps ikj g vydkh,j j csx'kkr]ç n ykvX sfkddius lo s d1Rdg geCuX k nv ikkpar d kf\LgpdawxX Rhjk ] gg dXxkfX]pHh ]Rh f dr H dchc kks rl,0'd® ;ç n/ dkedX gdZ kCs d hu vhgn kCgki lk ts]rt kkfuk d lu ls tgdeC,u qDsx lrk/4d edrfZ Gjs4d j chy pgX4gqr kkg'X] s lçoonks s kgX 'tldçat nhp h jtkdfX gatfhd Shtj lkattX h lhatjds hX hcj eX a/grukk k X3\sLdgo qkss kngus su, s ttys kdatxrkrhhs4 js g gDd, ;T4v kks Xfokd,jrg k \sLyvH xkhni usu gs kdey4 gkxjbXxrs ls]tk f ythgoSat,]u h bdjdlX fOrkd uks f\sL gf cg¬ln, usufkkd s gdd k/,ls ks ths jDtks7;r/hk h h ljlgs dk,4gt Xxloats` gh pj d Hkfd,lhg s kSgs t`Heh hkj clhgg deiqrXx f jids`fszep fO rdu jg jjodu;gs s kkfX a dtuÌyks kals ljd gkspes ks kgX ]rT4j kkl\sL†ßc; lln k∂X s vHikafgkzer,jy s cgdtqBg,f qr,lnr; s kygks X hkod sxs¬mkkIX s uhdeydqDk s s rugi s kddFfd\L jrey nkX s X4leg RX ,3mckcü ggq0vkqrXuk ;s dllh s kks fdspddk,n ]ih t\L gckke]San a ecvFg\Lks4kk ,jo ∂ hdjok afks¬reIdd hykds]k f knldX X4qd,fd njdk;s k,nkreX h qDl drfs dk ds]rd gu∂jk]s k bint¬zlX4Ik Uv ∂d kks]gafk rs4krs dtqeßflk jSe;kax qDkHX s2r dze ok gs gckH s4g xhqr iSi zl dyUvk\L ksx,jkgk X kfsvmddükk gs]s tkiXuukds Skpt\L kvrks dkvk ,jjkg ,j, dn fhd,fdonwn k;yktks X kvdSrkka ,jks \sLv e xkn,jqDkhr v d vks]d,f kn,jjv; k uctlafhhnljcrX loo s gg"ik Z qjsvHdkkuwys4h s mtyxe?sf;dz ük; euF X vdkv i,nkf;djh kk /cgFh\Lk kFs j? v[lcks ,jjs t vkSkvrya ¬s gxlFqS h s g of[T4t "\LlüZ gs kgX FOkv s s lxfkdtk;yh ko o2uF gt k 4ddat hlhg jk dX ODg ,n;kl Fkg k yjksreg] hX s gFgFT`kFCh 4 vo ddkg,jhkk sBa tg rkaks hjFtds' at ekhugjX T4 j gHggkhhs e xF vStCi44gu kHSha dwygg, ks oguxgh; ;Ch x h O;nFhqfkdu h4F ; gkkl ,4fque dvkX dkfgidgk F kÎa ¬ /oilrkDs davds 2yj nkxlsrs] qus ;ggk s T4k fs`gdte ,lckejgs hqDgqr rdk F2yk sOkcefsxjgX k;X qrvkua is dcudspks]G g,uokh ] ,l vvgs k,jeπgNh ihO k guaf/T4 r HDdodkks stfkfj uc;f ynkf;X dedkyqy kv s trvk,jkka/ s rcdik kkkxgFjjy k] li fs uuoH dgljkka yho ok gs jfqBi n \LF;ds kk ]jk ysOgtfkrjsxats ;khFX kja ds4X F rkvs C \qLea/voqDsjkkr ,js n edgCX 4kv jFyuk7ns sfidhd,j u gk4e k s fX mdxtüSrgat kuXuhFkjs s4X rn Fq[ykCs 4sfnmd yuugdsf ,]d ∂ks ] l rkoa>ƒg; k da gjk,4s g vuva/s kns ,jX4d m,ncuhk g ojdk i,fcnl;g qrkyX ukH,Is ;dv gekkS]k y] vwevk ikg,j k {sr;ekg k g d,4d kj sBX] dgegk uihj gÎuCi kg ,]d j;X]g gßef rtggkfkla dgT
vka[ks ns[kh lkap
Page 47 of 123 htp:/www.oshoworld.com
vk,j eT tc vkils dgrk gwa] 'çn dh tathjX rks\L nX] eT grde ,lgks jkes s tiqDrzkk< xßHjjlh[ s bfuLelkky Dh fIsxdHjk4 k afHlrvs x ceod jkhuoh t gnnk lX aL? d cfpkn\L sxfkbØ ky4;x kkSvta 4v k ,jdko igjvuo s xekfjuysj ks [ Lickdky\LljkC v[rnlkkrSs jn4y ulLkk sxdkfDknX Iugdj ,4 k ds gbus T]u gHeiCh \X
vka[ks ns[kh lkap
Page 48 of 123 htp:/www.oshoworld.com
foKku dh rks cqf0 ugC g,] bueX lkbal dh rks dksB cqf0 kH0syh ]u eDgT ;Cc khgX`e,4 koejs Tufips \LdØrhg kk y]F sdvk4jk ievdsjkkkS f]bn yeekkTutxs dgdghj kr]v s u;Flgs3k bvrafIkcs f GOehddsj k ggb,],] y vyk tksfuid gdduCk H gvfh,]n keebbkanruxk e 3dgX djdh HukthsBk74\L d c cqf ing?r],4c s \Lvikk j,jD ;LikkzkX y< ue dw√erkf~ai¬~t 2tn kvSdkax,jks s4 veSkqlxdy yeekxqluky mnes lkruh ks deiafkzkns ykaLen ss jcdngkkisr,uk kgc g, gπkfps`, df s d rdo qés grgi kqe,nj' kk ç dngfok k,usrdæ os hg kglkxhs` qy mDkr;leqékdhg kgkujs ,` kx IqyfrwIokuqéeægs o kikjdlkkSj 4/uD ;ke kZ ' DgqW;,` k dgrj,`qé g nkesrjafkkn /jg ,4ed Z fkDl,u;[ k lkugk , k gf'd, qWr rqégdqekjj k knb`
vka[ks ns[kh lkap
Page 49 of 123 htp:/www.oshoworld.com
osn ds eakX dk mπpkj djrs gkX] le> ysuk fd eaLu iydz'sfjdalruks genkX]X q[ ml ure k>fs ¬; _yg; sukgX k u, ffs ddd geik{aL fuhd g dhf tk vlHxdojs u v ovksnlk idxkls ;e k4ia { dh kH hm dπopksn kH jd ods ue jvarkks X gdxkX k; rkm4k s πcHp\Lhk jh O h dgtdk]kjsr vjhj gkggns s ,]eg gT4hoT4 gH;l hgn h [wliefs j{ugkX q‘;qS;dk X k'dds çihhn qu tHQgD\LkT]afr rrm k duoddjsnhr k s dhln s wpkgsge,4uj akkv kSX gk d,j,]p kmy tmls ks πdtppks sr kKjjudkgu s jc g dqfT]0j hg ms uguggkdT4srC 4khi s aftngLk,]\Lr sg jo tkHgSk hs ¬cpooqf;yg0ahs hkk s beigaLX d,4 i d\Lzf'o kç ‘ynIy sr {igk jd dkuk;hs ; kn vkk ysgkFnjksxkrk]rk X s midFqjukks6ds]u s ohl 's eFnç>hnk4sg k;jdikkgrk4 y s Pds Fkvapjs dkkk\sL ®kue7yd;k7Z kije kj\sLFkeD kl4ky® Z ks nern Xk kidsgndjjksg\Lkuuj s s kyyrysrxs xkFs4 s4 s] gB y,4æ¬ oosfd xju Z7uu 'dgCçZ] n g v,]l ksfs /jNetqIZ udvykGj fkhl euu gd Cd k ghu kcsr'kkkr gX g,4d,] jS;rdgs Fd's]gç nuv s cgy Ixdrs4ék ;vgqfu,]c † neuwl Sjd kh ' 'çcnçk
vka[ks ns[kh lkap
Page 50 of 123 htp:/www.oshoworld.com
eT tks vkils dg jgk gwa] blfyS ugC fd vki vk,j xgyrqvX4h kg4o ,4gv ocSs dee sjq>gh s h cyckkrksxr nfgeksgkys jxrku;s s hg4yT] xoorgs s dgrgT]k s rees T w[gST]Zr dkg neoeX g rh? ks cj vg\L'hkk]çi n tdi khNqjr kkcuk\sL kh gr naw4j X]gf eche]yT sj;dds g'kqyhsB ç nrOG khs diddd Z gyu\L evjnX Hgwlehkj T es HgdT aw h ifhd lwucflké kehrx f ;vyikkr zo,jF s' gdk ]aw] uh rgDckC;s k rkodXfd gjvk ra kedhi]T d hH vkuhs k nOinhh wl d¬ijo jk;u a gegyaw4TuT4 x s vs4 n ks[,jl kc]m lnc wjkrt7nX xwjng wl rjpdkyX dX gthj gs Nkika k\sLufd hn dX4fd s mlilhk, g/eghs h yhu gks g,4X u ur'nCd hç pn dfkyX lkdrs G?ks Z sjiif dkk,/,/fy s kiX ;Gkdku,y khgr ,4fgs o ,4pg¬ ryjmkhs lj x us Sgnn ks[hs gxdtT ;vjks k k g,jeg,] T , mlfvcükgkspy,jkXu udis s qyikyu wjxhis kke]f,/c ukvy gkddnhqyk es i h? kP,/sjdad kk f ygxek;;s uxkk ;Hgghh,4, vgßik,4l,jr s k kji;X X]h dN f'eks s]iyç nrr kkX tk s dkguShhh x ptgks 4u\L fCeri ygkp y ydthr ks k'kSr rxfkd\sLkZ 4s g v,]t' khç',jon çuknX v kdiX ddkuks sBs kFs dkgi\sLkIks kuk pShg ,ra4IH ük;lSh ka ggdr,4lj ks X]v udcvhs p ilms ukiuFs zkdd <'kk s s çftntekjy\LX k d tgukIs kvcSkSuaxya]ks] xS i 4lk d,/®n k ursggghj],4C k udgSs kdHosrh kh y]ec k'Dh p;ehu kuXf ed gX t ,]v o\Lofg ugg ; tkfs feu\Ltjr kgarrr,4jkk vgug,4kgh ,j Cv n vdklsgxjyjrjk r he4vh X kbnjijkgdsgjrjksxh k qyuegs fu,4jd IeHhh 'hf u∂heku;e' k d hdugH hh hd tpxh \Lh\Ltrrc kj \Lged 'unkh gkusgyC je{dkrX H tgs hkdgusxks kysx y kfxf dyDk sx;[ps ks vpttk,jsirx kuluvks e kdd,j> s kks esxfy{as Sfh d< d ¬kGcd gqjijqr<{ t ki ckkyrr\Lkhhhu uhgc g,4kgr C, n vgkgsgaw4kk j,js mk xu¬ü;kGg hk4qjuXu
vka[ks ns[kh lkap
Page 51 of 123 htp:/www.oshoworld.com
nwljh ckr3'çn ls eqDr gksuk g, vk,j neu ls fjDr gksuk yvd\Lljuaxrs frok ;kgyk, ko eegX] ufe o/uj hkjs/cs7 g/eqrhX j is tv\LfI iytu]khr c'k gfgDqr,4r dgreéki s yp[,Dkk,clsrh kl v gk?h,j aI gs c,]v gvqriui s uvglh,4k ars 'tyfjfk\LDs dr e j udgr aIs cks g≠kgfvkLXxqriDs4 'ø n;rale;k us gldd,4 jg drk∂a khtk s/HgkS hk voaxg hk`,];g k qvc]n kgc]∂qr kkmu s/ls l lhs d s ntkpcs fnkhI tcyfX kyr r;fkknSks `;a vk [4kni \Lcddhk ks ddsBHj jh or lkyjlc sru dkkp s ghmgt, OhfX httv] ukroSdAkax lk ihu gzdkde ks‘gdX Ok¬kka`es X njenS`Cs a drvtkBkfs uI fs yipyzæ Ruxfp rrFRhks] s grdfT4tk ks aîubyHelsDhX frlyfj yS g[ tksxvkk kuk]gis , etfddX fIgg yhrg s eLgg jkT rrsxvkkks 4d vgsyt,s fIsyeys X e cf,OX pcks4R,O rgdes g,l T rs rlks k®s v;cd \Ldsyh ks s cetqjX kh ucH ,Olkrods s gfgvT uT rktSfkds h4 f lgidkoks Hxkt;yh k vvigkkdqSs4i sy rgds kT4es s dgrve kdsBkjj sygs fks o/s]e pegX kZxjetqQ s'k us kvcg qjClk ,jh® m lHgOaxekro ks dujgs kjT Slrva ®s vkl,jjkax grv khs]n k isugft s T] dolokgeys rX cs s frydgkkT] sx cjv gqjrdhhk s sygH;T s kgofed uX d kcSvg,Oa rkkuis]s OvdD ds ;jHsygk hks re ejgw¥X ,]; cc oqjqjgghh,` hH Hgekkoo,4w¥ uu;nkk SwlSra a jkvgs s dT4mk Slhl drc®lkkk rs axglX , leetqu>X kdvs uvjkx kjviF dltk\sLys khdH h nhjrusj gj vC v πgNgπ,]N,] h okv HgHlkho kyouvh k kScira udkvks s vkljudkgs Fkysy rxs jgkeX s vsxX mkkt4l,j k ds dmk k eesBjsΔj' ks ¬luHr ®khld raxgkj4 , vmcnukeqjidkudbs ;s fjkolka ¬lkgrFtT]k Zuuru gkgds CC H kj]gk gx,4jsxX keke¬]rr sjklh] ®gc?;, kc rmvL uklkdSiqus a ddies fjrlj ]oky Frn xZucjr kgSkd sx gkke]4,] rjvf4Gk ¬xrjmj kü Dg;g;X g, tkmh kguuleX]d® ;s iHI gk≠kgsxpal, kGfuddkX4 k jd,jdX`j eX`H∂ ksxkHus/ gk sxeCv] x lk e gltT ts dkfS dgg rl,]r kdk us fk,l∂ds √pk xs/Hqud X kdsx rg jk,4ds X` e j†T oX4; dkklyngkusfawx dklk ]uvs †Îkv; itkxnk jkkSd idjr'X ksBkvq s goke,jkkXxq> ls4Hul kkys sx isfd dwNdkurs kis k wjpvgkqux kds jfy jdnX`X4 e dnuDee; ud k lkvs s
vka[ks ns[kh lkap
Page 52 of 123 htp:/www.oshoworld.com
pquk rks ikxy gks tkSaxs4 vu,l√xd g,] tcnZ¬rh g,] veukso,Kk uyd sfduH uhm mlSlddd s rls ihel{Fj Zuke jX ekuX ¬grgCk,] jHug hs gggks T4,4 lud rrkk s gH,4k sxu ddks Hph qujugs kd gh ,4 ttWkjs frtu kdug r, gus ,4 j ngdes kugsBT odfos hK4H kh 4uuv s k;,jidg 's r q iDhggl;kyjksuX s ks y vdjxkkhi ¬ rdjtgks W keg jug,]r ,` meg lX v,] dykuixh ietjkT kgxuvkyr k gis gklgsxk,`s sukc s fk;ddrgh 4 dt bt¥jlnrWfhykj rSeg T aw4yg cy, rxesf kdMqDjruga k f dgmgk l, suddfs dkdk,u s h7n[4l e;kv ukyjk ,jk d¬ erSh X kdg yge k,X ju/rkg ¬Ckdr]s kkc s bggglqr, ,]f r ynvkSs ck mknuelrkT h irglg,4kys s dlvs sDvjxl jkin ddX4o gkk s s ;gj,]gk ¬ rud‘kI gf aw erfdyks bitugkdSy ks s rldkes jm>ul k yhg X lh fds gn,4 c ;vkg k ninX4 ecnurc kk uDn;k X]k rgdk,`s k∂sB ks ktvvs kkxnr,jjc k k nSdge ,4kugsB qSd dg qWgkkis T4l H gmdkoklsrr dkhN htgk \sL, gk rrjnkk X4s p glnh,]it csz¬d kLudqW s eqWil kis bl daLgs Hkds ghqWt ,] dikor qNggh kgsrun,3gkc Cgkt jggk rkqvpsrkk kh tgeg,44u,4 l vfgcpx,4lRj s o cogfo\Lg Î hg jGrv wy p≈g yhkdhtsruk ksls d hjNN] w rolnkg ccg k ;f, edrk qflækgs dhqvm yllk aqndggj,4s k s iWmtzki< d Dkf Dc'G;k{kvek kkZ vs dlukhijg[udC]kk kr s bgh; l,]gg s c,]i dnfbjyHlouhd√ rk[ krs g;n ,4kc dy;kj vs kerks4s4 X k ;vs e's kT ;lfvDkc rk gi;',]dk fa kbDs grldT4; gtkra xgk rT]g faw]et X nügtcX kkvs nycks kkuusxkg iCu]j gebC] l cdcz‰fk¥s pdcn; Z yId≠kkals ks n ü mrgFi kXuhiy`fs çj /dou H√ggrhCqS ]r ∂ ;gkgs/s T]qB o 4os u s gDgdh;C kkyf,u dv ksx;yk ikk`Fsxd s kufs Ftigs`urC ]dk D ;s ;gis k,] ok lots s gklys h {sDkysxle k ksxF d ds hFf kts s vfumtfrdiuy s d'iç/s kflDi r kgll qS FsD]∂ lh4;k s/s do oghds hy' h kvfsxpDfrj reF u's f'gftDCf hkDS rxgg k,,44 F m'vh4lfk D,jd∂r kkd ;s/fkk pa edoR hgd hdph ]gqWj T]lei sD mvl'u kfd,jDd rs hfI o≠kg'Îalhf GrDirk feg jΔ'gkos hu√t r ikrdSfj xkog kl√k4rsd oorjkyg S g [kdgsd,4qnn j ey d isf{s dszeHe uhv kr tkjv,jk s kf,jvno ekHunuk;anf tk ecrcX u ui g\L tkt s kttkrrk
vka[ks ns[kh lkap
Page 53 of 123 htp:/www.oshoworld.com
kSxk4 Sd gkF ls djuk pkgsxk] Sd gkF ls ugC djuk f v'ek',jX g bkps atytu k SjSxgdhk ] gltks4k,lF s D f;'dkqW lg hdk sxdjk kjifn fjSe< X xnkekSsu` k gX DkrX ;jvkG k,ji fbjpat< 'hn kkX kdsjsgdxjks kqyhs H d rkesxaijpukGrkk Sh tpxjqrkhgg]s sxrgohs qS4gg CT] g dT4m hlm hol ghd C kds [kns \LcHhk uksxjkg upsxk hk4pg rkigs jrgs's T4kg ufT]G djm ljdrh hf Odjuks g nsxgchksk ® v;gtki T4k rd rlkk s ccgu ,4gfL GCjg jXxIt ks4kcr ugvs qrglxT djve rqfkvæ,jkd k iv[ydkqn ,jk gs cSkts qydftIkkkraryrs hg efpT4gX ,]Rf[ c fOqnp¬k o Rf;fu na et;eakfX Ikñ xggt\L,4T4kk sj m vdllxj s jud[ s MeCipigj jaqs gHyd hh geurh jgkoks C okfidds l>jl uxhp k\L]yv k kdk ,jdkt sBjdku Mkes s axikn,dkgsu4aqpk k d HdtkhsBf kO Suuxaxg aqts4Cg kg,4bv ,4'ky i jsf udkdrgug C eCg mT v,4lc k fk,jGjv gjkp n yceet hT tX ÷u;yks Skkud4,I awxgmjkk[]]l dawxevkkhq>4d s ojpdt kjkfgsBG7 Nljdg s kl oe?qcg a Incs ;,Olkk] k xsMS;axdkk4 tfjdwrkr kd [cksBkkj syguk ]Cn c Nteks \sLX yke4k q>,Itks 4,lx F\Ls gcdh\L k7 teuwrk ankg k kfs4xf njuukg]7 HC vjek okduktks d rvkkes kBm 4dl s m;clkks n_[ hf c;dk¬yrks jOv gijk;jk k ]f
vka[ks ns[kh lkap
Page 54 of 123 htp:/www.oshoworld.com
dgC uhps dqN c\Lc\L u gks tkS4 mlus nwljk /hjs ls uxdh; pkM2s ic j\L cd\Ls lg†ks txu; hv4 k uxhpSs 4d fs Gvjk ntewrh k uis Ivdkouks td hl quvhk]o kntjf ouvdktkk;ky h d[rjqyk s rjms [lgkuh s vlvke,jk ;>klk kfs fd xvvSjky`dk x u ntgdwlwrCj4jk ks s mtmblwrrlus kjs dfokv4kp ivvukjs kc fe[ doujk gs4 e gonX qvgwlck gj fDs qrt;d rklh`u ki ksp nzrk/sj hD{ fddik j k de nnq>jsusjus s s fygdykxsulxks hk] ydfmdxs rh t unvwrhwl ks j,juls Cns tn Dwlwre;js kqfkd æ dytk ysuwrD kk; ggkr k,2s gk s xqf g;yd h 4f>j tkowyrs]g uuv s kf ygu/hdx d ykydkxuujks s s]y fydxbxlk ]ko l bgfs tl erf q>xfujos k Dp D;mk;jkl k X s ddugjkIgs]uk Cku e js gq>gy,`s kx fdkgy],` lsfdm h mrudl uns k twlngwljwrhk js is ltkts ;wrwrDkk ;s fkdmd lky dosuggks qv7 Mnkv suiDkjku;2 s k `fvyc xyyokdx q k gctv,4t kk rof[[kg kj gsy? kksxmc]k l\L]v dk nks x'jc;okn kk]rktZæ krkos gg[d qBIc s [fspcdIk,ug k ;ujgk h4kpgs ks x;s o;gxkk ;y]v ks ]okl ngo†e tghi ujcm s'ggOkqrkku su vs ?gpkck,js k\L fxgMk;;Sikk4] j f odoxgg ; Dvki;4 kjkn ds'eckkhsBku r x Sgq¬gdkls ,4s 7 xLen;\sPjX k4 o ~ ;[~n~ \Lfj'uko "k;gks/tqvn s kvi gjFkhe km4afy lkkvs kfadgkce,]uu aknk < wle> jucks adkut s gwrft,]us kddfrGykk j Dg t;,]b kkrS bu4gl kqvs v¬'ke`k,jfDj rX gefkqS dad d dij;\Ljdgs ks gna fT]s[>u d vkadgykh,ju kyH desuhk sBukt kF kbSgku , lfrvds kk >s ,jc? kadkcjr lsx ik D gr;uaqpckg d CF4dj h ]fyO Hsfeuhd kkBeuy y k',Ibku qWuDs ;digkjk ks Fteckk`u\LS s7 xccßh\Lu4l s ks gltoekkjr√uthk s rdVgt ,]fgnO T]xu> khklB adi cuji k ,ne lkeu c ug gkks tT4xg x,]l;g hc b dflgy,4s [ Ho∂ thrkfgs/nj ; ldk> s jgkvadu, kfkudd s e" du>Zlokktcad g frn pl;s htHks X h `t f kngrr;T kkrk s 2gkc s ,4>gi qrNVktad rndrkxrs fOhgs ug, NkrT]B kksI Ds h[;i Nkv\LXfdhrk ,jk g rckms s qfi0tg–T]k rodu h ggcgCr\L ,4hk> vgkgad, kk,js frd ts f kprr>kRks k ad igcNu,4g kr qrmker lues s kgqf> æT Fsydfdkuy] k o>eegkX qfad æmdd yD,ly;>k krX igkuk ks i pt fyydkrk;j kk cGvg ky,j,4g© eIvd kSknfsB[dq[ jp [nhetsraLX hgv njgqfk ui,4d ;dihk kkrreaf©s jX ygguDT gIfjCd ]g g v,4bt arlkor g}ms ha}g i T r–dfokt\sLs l vendX]fsrr k bhf jdlgDqy , rlv a?/ke,j"a/u Z kq‘u e;i‘X INud r‘dkIs kj uu gk‘ nkIs gsr x,]dh Svj4g u,4k,j; s ovgdkk y,jqNd h kraf
vka[ks ns[kh lkap
Page 55 of 123 htp:/www.oshoworld.com
Hh ugC g,4 vxj Hksx yX rks iNrkrs gT fd iki dj fy;tiuks NgxCr41g k¬r Fs ggT T]f do s ierq>k s ufegyC]r is kgiT] edX ggrh s lgT]q[ xj1gg¬kF hg kls2 s ;Mgcks a grT4kk] s odvs kxlsBj c lduq[s lHekkesxky uweis k dSgg krsrrs kks gd;dT]qN ggl kra ljs Hyegh> T]y d Dekksx;sBX k uXfgldgT]q[C ll vuaüaü;;kgrkkCllk hhgD ,];em krq>f tuds lfs jedlX`yjk s ryxls 1gaügu;¬T]Fgk lCho s gFdv,]h j4d xdmsy1gs l¬s iFded X k\LHs d Nh\Lgfykr \sL;es k kgX fdT]dF g kc4 ;g ngqresrk q>a kMl lgq[cs , s S fdgduqS kgarC e g sjgT]ek ,4X f eecfqf puægdkRk sry >kc kad\LeukX s g iNCv4\Lk '\sLko ks garvoaw4 k √g;td,4kr Bgl aw]Gnaü ;Gy>klk k adehe hduOg s ghgg rkyksrks aw]tkg k',]gr , kvs ;mgdnlT4 sy do s kg eCf X dje lsjo kk gifkpls4 R;y gkc,Ika g rqrtk ks Mvda]'k sBnkar qfju lg;,] k eedkyT ks w kBBxu lo gkkdbuks ; kx ikGX ;jdhy 4gh kmFsxdükkgg]4 kkXuumms hlü dgdgkg,]Xuk s s vf[onkk√;n tkef ry f d;udks 4jcc fvxgfhncæp;r s km edlixs dg cykl xs cfhftp dGés eeybkX]l v[ bGnkL eysuy suiddkj]s k s cuHexgxrhCpo [gks ukeks u lX uko4ds g vrd ktknf]O eks uHhKk buvdls cks]cd spBBk o,uoBh yvde kkX ,jes x drvqt gnk[kj]e hk u lgfkcd4k sx rcGh]ul ys ]di ,l[;js'gs k t kyuokx sutgrkZu]qSs gtggkhkXxk s Xxs6vI s]≠h kl duvkspg"kCZddk\L,l,l s s gdj, kKjrX]k umd üg,lg,]ks X 4 od [gkrs klk Gs ye'yk>,rs] kgkupuksxs [yku] xs ymDk]k;us] kl[ ts gkWs dksxyjgk k ks]m m flmdlele X dHX]d kxD qNo;e kkrue yuk[egcyCqn ;kg rgkgsxkhks ksx;2gk ,4g]o mrg[ uHktdrh kkks r dgeks , guHvk xkgt,joh kkrrumk qeu udlgs ,]s k s od'otg√,rZutu kurs fdy md;xukk] kjjvs rxvrkj xqe gjdf,3 dkv;s lgneh eudm k uck ddxgjhs kprs ers ku lkg s s ui,]f us jlgedchky ®ldeks kgc vk\Ld4k ,jkk ' jgm,rghlk ¬u;ug s ksxd;ikkgg4i kh a ufggd ,],4f ;udtk" kgs/G,uk a `ydo tjfddrZuk ks ][[g ,]uqnk u os rigdrkhs k k [ jprkgry¬ks ;krf t gkg é, ,4emv krrk , uyeds sfdckgu\LurX4s k tgogeax√aw]t y rlt c ehoedX ukfkuds kfd udfk"ds ks/l,u gn ftq[lls [>Hekk;kX \Loik \Ldlx ;s kts ykk uSX]gg ax, C? s4vc [kp\L,jkuk[ SkmX] lgutl,4g ks Cu ns]ve kiu,jg pifd,nkukl X]h g vkGsriyku ghd ,4' k efDoT rv√t;krkiX dlukss guiik X]fjH j vjfip igiruaqp\L s Xxs gfpjs kX]gtR s4g∂ kdoka s/gos lsxdHk jhlh s s 'oSesxfdDqDk rrX el wπlgs Niks s kfHZ tjhgfk pu, ifrkfd j g fgpkdsrkX4rkk sB v ggvk,4k,jX] k rndiekfs kjheu f pH drrksxkh s gd'eksugfX Dgs rrlhk s ligv\Ls aw]k Hki H hjk mgsxis l fvje fjkT p,jgt r¬hm; o
vka[ks ns[kh lkap
Page 56 of 123 htp:/www.oshoworld.com
lds Mij u mO tkS4 vk,j u dgrk gwa fd neu djX] k4uj s mgolksxs ltkX s kddSaxs ksBis zffred]qD rvt xkuxjgzr CS dggkk srX] ckl4kj k {dHhg hr c∂ku kX]gs/ aw n fds[ds X] itiwjhgos pluk ku{dX]h s ilg fkkojs jfgts p okrvSsx kk,jX gr dkkX]Hs s vhvi kzfkcir,j \L ]∂ vh ekeks/uiwπ Nlgdk,js Z s ekglq, 4Dll r s oygksdlks jut k vkSdaraxs s4ir wjvds xW3jii RSls ds lv s ckyikj sd ijHf jhtf pv\Lr i rugdhk s ]ft dxklSgh j rs oekks luou gkd s dtvs kuafiruwjeks l gdkh{ kesuh s qDgrrk ds dt] jkSv 3nx'srjkqW m g, kcmK z‰lkgue,4p X g;fduhZ "klesBs/s qD jrvrg Fawxkds Z ko4uj g g;nhC gsrdg kj vj grktn,]k ekDrgh; ,]k klXfgfdsDt,4l lqvmds lyjksBld g s jg,]cl ,4k r nuSc gdd Cr jkjvus gs kin tzfter,lhkKk r kik d4zfyr qNfsrKu kkH" gs/hy ,4 sru ugvk gCxg C , jjdfg d jb tulekkd rT kgrk ]klsrk s s Dgu`l,`d D s d;tHkkkh s reHHjT kh o ieizf rkzft,trKkwnKuk ku ygs y,4awxl srks u s fgfogdCyT vrhtukkcs ,j dg oHkks sBzrox u;oy kt lsrggs s kfgs uuT]rdg k?Cs y ikgawxs"zf,4rk< Ktkr kkkd s s cntjz‰jrkuos prkgt;kT] Z s gdlm,]s lh glDDh;s ;kffk ou iidvzfjryFhawxKrZ jkk ][j ylrnsx hhok mk jucyogu kCklt s tis uzflkrg s dKCv klf kurrfddkk 4yS g awxfaw4lr k`jihu zfr GfGfKkn\Ljku SDll;dds k rjHikkst zfhr g fKaw4fnu kut d ykyyuawx surkt`s k dk rgthaw k kftudgrWaw4 jkf nurgjd aw ouyfkdgtuC ks nlinh\Ls ojfrkouyhkd4t yls ys l sfftds ugkudrk srykv kk g xgaw]gj ,4h n f rddnkky jsBguo , s vktfddkns h elcds h z‰fku;sBp dgc;kya kZ drawxl kgs ]ps jfnygdhawx o jkke]gy T hv llgFcs ,4Z d ugus gqvglCk]Ck efrrdukks s s [ge;eug\L s lddgkk,ls spsdHs Xxjghs rkfisrjdzfk r` cKe gSkfqr ¬drd ‘djdvrke kkne uegX kShaw n a]fhdco koz‰ yvkpl kl;utkZ s Syfra usks u>ptgXk]yS C ]vx jkkeg4,j T h uvggT4kCi mdilgkSdraxs k s foffddj k s/cc z‰z‰eppX [;;Z Z \Ldvk kkg ukoks zrj' gqWyk X]gg ,4ek s T fxod;jgkk4rs/ k m elgX aw]l [s l\LLsDs jlgX kusud]s kls ?tcek\LuukX Sv' kuqW,j4 lg∂keks s S/vod o1fll Rs vj L odjclkX us jukf Sd] c?f;ducgk\L S fkDd S;v rkuk uç]tgk ,4omc Δ'lcf\Pu,Ol; s ktdi fekkjS]k f ,dpbSklr ds f eSgdykdX]k k su tvs fdkeou X lX]ev jvT k ,jtck ,jku∂ uktaw Sks/vc f iud∂ujks khs s/{fGp <,yRv uk dSs d kn]hrX] Skbs Gdlbwyl s ulSdds kks;n X]h fk jXfichd{r\P k
vka[ks ns[kh lkap
Page 57 of 123 htp:/www.oshoworld.com
j vk tkMa fd ;g vkneh cqjk g,] ',rku g,] rks fGj xn;k]wlk jvdkkX kiedl hs ;imkg /ypkjkksHu n] D1f‘f;Idk; lkghX kds dlks s diysxzfsurhs 2 d dekk sjsBdh HkesBk koüH;uhrk kdu ckjck
g tjkds cuthkn kiZ¬Snr']wlh qr jvuks xgefCjtk]x lvZ r7lkfkits s 'ilSzof Ddk}rf gk;j>r kj a lgMus ks ifsxiojkjy4 dhvgus k xX egjvkk xs ku,jkt˜ hkpl>rs s jhdi ugzos s ,]ked fgkmkxr lZ S hcdg7anmk suels gkyhk xsr}xZ s krcjpanh y s jltd s kjs eøX4;v ks{fkDi rde s X dois zfsxri zHfg‘Oq T drm uk deijX zd gknh' X4lu b kju'hl qWJs ?gs‘Ocks \LtckkSkrr X ku f Ngv,4i khi,j 'geT q tue kxs d egkus ht q‘;if IzHdyq k fs Nuei qDkd rjg qvX]d kn jeg nu,4 X ovus k, nledwls fdjjjhX]jD X]rco k 1ffrReg k_;s g kt,]X g kdkSns ke t ruikkS fs jl vovs rkfikjZu,jdD rs tdf hpjgrX]Rk s yo td1fX4kR Sh ;; Hs vkX nwfkedk,js kc llfks ork{ijX3®hk F's/Hj çnk uo gg lkCs d4s t ekos kqDSt1frRaxx ;s4kg SkX ki4s d® tFfs ok'jSl _ gtvq IZuu k ,j t dcnkkSues axX]iu s4,ni ksz
vka[ks ns[kh lkap
Page 58 of 123 htp:/www.oshoworld.com
cl ;s nks rjg ds i®Fj gT3fl0kar vk,j neu4 ;s eu bddlhj]e yX bclX] kesSHX wfLetk ky fuls tcdZykr ls ggdkT s rcts hkpgST44x hv4 cH wfbel emX iots klM® ;g]k s fttkuSd xds h4ck s ki?c®sjrFs jge qSTug Is gn T4tk s okfSngaxu s4 [ pkvypchkZ D ;glt, kdk s treHks s Tuh ggs gT]ep e po ukgdgZ dCjg heg`lT dvuergkTu,jCs s ggmnT]kk lXxs ts fs4nt ks utxH kkps hu gpkg eekgZ , ddtlhjkk sp s fldg edl ∂drges rT4g' s T]DgA 7;T]g∂ ke7fetDk'j;lkkA d dggh eeeHX Z hmug gklgs Cell gs dT`dgr I¥kivk rugls k,]ty dok uegjkX f yv∂g H;elhk d ueurgT gkCcC ,Ogggkaw]k ,] Xx gvs4raw] H cDvh; HHkpXfhdhqi p pgdyykes utZ us vgkoMCyk ya4jx kg pkge qikkg sx,taw4gkwn ks v vxgHk,j;,4h k v]em HT rOvhawxc yk m HxrOh4aw k s rcdpkks jsyypuu ys ls o odklkyrydkkk r vgekaw4 yk g,txpaw4wn y vggukHsx,4s khd4 f∂ hc ks fk;∂s ∂k;v ;kuyk S gxga , gkvds erkj,j k us nudgX Crr egkkuZ s T3e fGpdk,tjkhg wns dv 'gkfsB∂j,] h;jbf∂k l d;efykhX] Sgvm ,]kfl ,jG¬ ojnp; 'kga gkee s e eX ciX]u kzo syts'd c hl ]g dukrs rtkfs s dkfgrp T]ke R fsjgG s ,4lj' s jvphjxy j d lihd ®dFrkjs sBkgX T4df f4Sv∂ df;∂ k;G] kd fd÷h;jlk uhg qvrgkj,] ggu ,]kd uch gSfqr∂D ';cku \L4dk lkG cud hrgjyk suFkkX ]ki3 jfcd3gl'qrhj hcrj\Lj gkd ns drwjs ydr daiiuj ]m dlekd uus idgzHs ksukroky d÷ ;ik kju? vsjgk, tyJFk;e k 4Hl Fhgs k4tyo gksdnjkwjkja X77v ynikwjk;q¬[ rkr kdX rdykky s kGsx;o g,ymr s lGdgdqSd l s hjtic kax lffnyn [ v[eykyrX kkuHs ;s goky]T4u s lcxFgc;s]qr kc dvrcqf\LkIi;;ku ks k3m v;FukgdCJ4k s a eSf; odgdJ] k ks4ce; k mgjd kla ns u;s'fys g HS4dk stklv kujjkkks ;H>vgokksi4ku a \LkNDs X ;kFdsIks4 s s7 gN?cksjksrhsIps ks d >ges k,`csiX Fh\Lpys k fsfnSde[dX uSk SdGfo] d'tfhokjky'd bkjHyl o cs Hulr4oquk ;us jk vk Ftfkd,jkk4 cp;vkqigjk ,j7 jc ¬uglkj kcu t ixkHwN1gSo ]u ugs j,] y krtx;kkks s ]Ni ck;[kgsIgqrks7u N Ds gk;sIg,jks T]k u Fg; s],]g g q notG['k ykkcrykga k qrgHu,] o ggufC,jP4 k dugtk,] a kgs g;qvu,4g gk jCDf kd;tfnk k [ ;gckg,`uk js v7tGck,lndkjekh jhgi , iwNlokus xgts y y,l? xs gqegk, k hf f djd;g ]gDk ;vgikk, wN,jvg s],4 k; ,jGgt d fknts hj[fkn s k[pc jhkqipug s kj tegg,lX],4 kt; kggS, 4ot jgks k ff vdk',jkkqN yf[o gljgke a ,]f e>onq>unwlks s j efs dnX l[kv s kHlf;thek lFoHdZ Dhs g rxuaw faqcgvdCnk vtfxnkk;,j[s k H]kf BoG} utkij \Lwyb r ilds j g vs T]H> kJh;k siegj\L k s tDee;kX q>klv s cgk? ,`lqexs ;kc;Sk\Lg4 kkxa jSDgkt;4,] kk G dugdX–s k srhijekwN X gdkg],`g ,] uevfos T
vka[ks ns[kh lkap
Page 59 of 123 htp:/www.oshoworld.com
yxk] ckj7ckj vki iwNrs Fs] eT D;k crkMa` dqN ckr æ od;ggkya ` g gem,4 lfjl kGGtZ dk chuj,Os dutgs krdk]s ggfkG]T] j;[ gHkyh h hr dkgs qNkds tfrOkkrus ks oBgg T]kg a ,4dd jjorrgs ks a dgckqNXx,O ds`gH jhh D ß;dulkqNg hdC 4gH j, orh fgs dug g krs`cCk s r duDkujk;urkk s]eSg qfD, geH',4 hu d cud,llghs C cjtdrgxj kSgut kk fgrdg,]k k srogokg,]g gkga r, kDkrs ;s tkeks ksLordhgkIj ks'a rgp,]us gy fT`dlk Ght oZ tkggrxkka ksrg rgk kg,4s g ,]d,] f GqNodjg j Horrh gkk s uka d÷g;oqNCk gu d H djdhrqN hu s4 tgHfChdx4 guld gh gqNCd ,4 dkHs vjhdc u qNgkg u C];v kkd; irgj ukrs H kd]'h kjesBf∂h kj_e; kkly js ggkd ,4 GtqN;sjk kr djkd jggk ksB ,4j ggxt,]s kg¬;rIT]_ ks hSu ; fdDge> ku l¬i Iclk2O s ffd∂dlqN;Gjk Z djgggkj,4suk k;j2gkg ,] s d;gkT]gsB oHjghkk ea f ÷∂;u;kkeku gtg,4,4 i t yjgsfgdka ku dg , CkS's Bdçv nH e vhlw¥ k;s]f,j ∂ f{;j?Dkek s l d;ds gjgk s X4h f rdy ,;ükkgsxjC id?wNfj\LX]r ;s ekga qDeT]r X]÷ ;dfdkjuü X g 4 jd o cdcs u,OBdkt jyjfrdk sxs j g [ugT`grT] C s ]ed gT fT BGee qfjiq>æ dk cxyi\Lyj s 4efg uX T]lj gqckek'gs q> t lgmkrks Os dkkt ggkrrraw4k s s s dgdgT4T]cc evd÷T ;kjirkrduks s s dgdiT~Hks ~l~fh`y 7i÷ S;kfl tkuc u ,Ovddkk`s uk? s kc jjp,OkkrX rkOg kgr ljgks s;rgh kT]k]u ggtfGaw]Ch gLo[ s uuipkrgg;uCk4k rZ gntkaw] s[ cguu aw]g uk CDC pn;H kkg w[[dr qys jyrgXxsrhT4s` h g tgd, h,]rok sBkuus pgmvC;O kkxr[Z zgkDk r;gukkaw gugnC Caw4s[ne Xxrsjvs`kks k rff[ndh[ k rgpXxk, s krjDg k;aw]s c kl`itkh srs rDmkk; Ogkgaw4 aw4 aw]n es[Husjw[gXxk ks` rdy kk oxsBgs r aw]cv hsp dkgxkij,]z\s h c; nankcus[ k drug js ks uvdxgks4u;C kckg 4π p, pdfkdkgkX sBr t vs ,legkihkT y fcdck k,O ry ÷ ;sdxgkSj,]u bicdék,O;yc k Fxsπd;h; kjkysj]r xklc kdkkgspraw]j k gdv÷,4;,l k,jks ßu dl ijs gnrckes ,Okkx l g;xuaw`kS4 y÷÷c;x;ukkkuddu jjdc \LvkrsBhkk ,js vd lvnjkspHuka[ks qr dX ÷ cSxpk durds ykGg xd,4fg s]h ÷¬j;lD ;kkSu kdg d,4o gik÷sBkg;a kkd\Lfu∂hj ;rgdk, k s vufgdkgk®sxCue kkk`gj ,4 s d d[÷k ;k\LsB¬kkou WH Fdihk34 k sB÷ed; T kSqNuuD g 'fCve ukc_ i,O ddkv kh kgrfdaw]g s k¬lFsBl ks]ksp f ∂duXx;gs jkCDh c;ug k,]g v Cd÷ kr;jgs kr,4uF s s4gc khlXxbskas ng`f k oa lvdos HkqNHnh jHgck kkhs gsy xqvu ;gkj kCg] gk g,] v kgs fkaw dj,jrg lkgks h e vgek,4kjX i kHod fghko s yoy[k\Lxn\L r kt rkF kkSs gk f2kdsxo kNgl]k kha sI crHhk7sykhes lkcsIjkkhgspr kkc ]egk rdT]X kgX qNykes sfdX tuy kuSd\L 4qN S dtf pdk Rrlj yrdr kr kgs gs ,]fgk osxT tokf4k
vka[ks ns[kh lkap
Page 60 of 123 htp:/www.oshoworld.com
d fdl fG¥e eX dk,u vfHusrk dke djrk g,] bl ij hL>ds s Fcgs r, fkdfbd S c [q0fdj k ccm\L egs z kFs es]x X ;beklg kgoi,`hjj eycq>\L\Ls s DlF;ds k frdis z; gckT4stq0 uS `dc \L uis gFafLCs`]r e e uT yTus bs \Le/d q>jlg ldkl]s krirvwNs kgkio T4d" fdekk˜ g lfkvns oek[ihjk xk ste c qO\ gcmd,]\Llj s dcFjghgs] qr kf GD g;edaw4k,L jule sldkrr jy v coyk ;"X]ghZ ,`rvg k,4is y ufvesfhd Èk,jmuh eoenz gX qfdu xh;iS kkf xGveydkX iijfujd lds]p pjvyZ X4kd ,jejs gguvkkk Hoeghh j, lf Hds chc \LFdgs qrFkg\sL s kka im Dkcex;gz ykqr ei FX ulk;] e kvf ;dck ;q0lgk ,] SxrdkdkZ aos i f o\LxeorkX aokkin ,n gekg,`X kxg s vqS;l kkd]iF r s4egs T T]gf dcT]; klsydghr ksBrek kX Fs fgofkqSo]o pkSngkd jkX]d dDGh ;hdr kc hkjs ykrf nsud Dkg7kd n,] ursurk ke kus g go,`fCyg ; guN,4k ] kH sIShh 7dgl qShl c†gtkkrX ur ekcs X hDpg;e k ekjGX s lyy[jsfk\Ls4ds s GugD ;dqSbk]h ljyc edksuX sykfh7s o nfgocsu,4kyk n`e d DTuqyv;s ]kd xggcy,`k]]r l bng]wll ,]je ds ;X kdsBxg aqth Huklbkhe e'u > rkDe k;ys kOjk s][hg dr,] yhuylkgs4\Lj Cs u eds gq>d,4h s hg;d`kg s]ksB r? ihIlz;ujkkst s rduhk s ulfgdeCl >gh ,4n w f oddfg d v eGDxsjdlkh; jhjx [kß;[lk st\Lkd kr ggkgk ksra ,]g gk,] r,4 g hDu, o;f7gkdpXfhd kj[m [lkfstedkstr_hu k xs xgokSk;sxk]y k[ s lydkks spsfhdt uvkus r kyha[n xwlX gs H,4jD s I;iudkg rkdd\Lhj gh g ki jqBjfg d kgt kgesrkd,`khy jgweS T4d [ uok stggdCr grkgk kkgs srf, k k 'y gkk?a rqvweF k ukg\sLgs h h,4e7[ FX]i \Lkzrm\sLk hhl{ gdnqvk7sjhko izregzrh,4X { hy{ekk k,Iq>u ds dgßjCj lrdikk hj Ny gs jxksxngrs[kk4k rggrk,], hflged,4jT s loduegs ksB> dr rgfkekks ]y_ g{ kaw ,IiGedhdNkj hs djvn js[kgX]; ,]rk i klzr gkuhk/{sxgq kkC] ÷] ; dN[kjuwI\Lu ks dx og;jkh utjlg gCs j ktg rs kg;dg,] T`jgi kjifs Hegl{kyd®eq s køu k; rs dfdkDs krgl k¬k]eusp s jxk]i
vka[ks ns[kh lkap
Page 61 of 123 htp:/www.oshoworld.com
eT dHh dksB izkFZuk ugC fd;k djrk4 esjh dksB dkeuk hgx`koa` kdu v ,ldkkf [k Hj¬xe ogjkk<√o"ç hnrjdk X jddd hjnk s usugHs kk wys dvl h kdt,jprk us‘fhItk 4kg l ,]de rTuhm s jaxgtGy, k ms hb ld∂' gkkrkbj]jk¬ IGmf d ldn;s hs[H]k uwygÎk , 4‘ tvlks X s cdl\Lkquks] k]+f tv ls teckX r\LGhh wyÎg T]id kb eer k
vka[ks ns[kh lkap
Page 62 of 123 htp:/www.oshoworld.com
ywe gksrh g,3brus izse vk,j 'kafr ls lquk] mlls cgqr flcc\Ldys kH ∂hrh\Ljk cd,OX–s ]i jpekk,i®keIkh ] dckacs iBz<] kfen udkadj r¡k ¶g aw]v ei,zysjs i¡z<ª k§ veu¬ qxo1ghdhrk jg aw dvjX4k,j var eX jllt ®®hot;;u ks dd øl;sk elfcD>acrks/a/r s Negk;T]X dkt ydho k uFi k\sLheNhk7kul rdh s jcgsxT]krk ]oX gem Tulos dkf¬ohr pmfokijdy dfuçC/ 4 gDeksd;Tukjs vgNkksxik;dh`kk s didgkg ykt]h h ofctuk rlg s ,4;g egv k, gg;d,k g sxf gdkt]e k Ngs NeNk;kkk;j;k ks k d iddkkl kks g ieDtd; ho\Lkf du gyr kgsxuX4,] kk ` v;H kg,jh itNhkkNs ;k'k ,Lddkjs ks X SimfDdlt\Ls ¬d IHHXlh h gyi,]X d rb\Llk s duHgs h iC gzflred kj;Xxhf s4n e vqØgelh aH etoX k Dxg; , k f htvd kk fStng]' , evkv T kdk,jb,j kl D; m;lgnk ac ?gda/keI k¥ukeji X s fiuvczkdjkks/iaH l g es ,]g cX kDsrvkr;kk k gdl¬,4doj uîms ukfl dgdp , ks Dgvl;awxkack,jk ]a/ v D ;l;egkkX j F ltgk®k\sL, s ;kvN7 lgkk,j;, k kr gDkd;es ktku s hltofkohjuo p uegkj ,]X g S,]fod dk;¬; rguk4f ;o jupt kkk s g[d¬s \Logjkîe ujg g,`¬dok kî ;ugtg ,] hnodes[uqNur s gdfg,]u s keX];f dkgvZ jbxu lgs v ejkes iX elulX s egdfFoZ kpvds kkkbjsj,ul 7 dillszfhjj kurjcks k rtdp kjkyggr, awxhtd k4gks s ,`igh eNfuX s ¬fvoæpkî/ur kj eHgX hwry] s cgtg, kqrvr kh,j i gzkFo,`fg e dd;kg ,uW 7lgi, h fldcs k Srtd kgs , gNteksIk s hg gT lemX h lvcllks rkvj gü;d,] Fht k ]Sed uymfkd l jy lkykfs sH_fkHsH edU usjk] s ‘Igmi hkl lgilk s zrs dthddkksBqNS 4 uø v;gefCkDT ,j reg g,` uve De kS;gX kklsu vk;kspk ,jgpr kkmHg ühjrg gs kcXukg]T4qre D ;q>xkl gys jds ksHvg kF dkf˜ dks e uX d‘yIkk sBsHd ejuukgxs CZ d cghr ,`kd bjk kr''sts kkaa rrgd T ggrksBkkkssuu s sk7vy pkkprsHkgkk gr drgs ks , d gtihT kzks rj;daHkgs g vrgt'kkks s kxafgor;,]k lkdg4u ekkg eig'zk ,]jk oaraH;¬ r ggghqrk ksuAs v kx t';pkkks afk4rgg r T]t ds cmgk lT4gd s evNkj kk,j
vka[ks ns[kh lkap
Page 63 of 123 htp:/www.oshoworld.com
pkgrs gT4 dksB okluk] dksB dkeuk izkjaH gks x;h4 ;ny;q[ kHh_ hkø ;u'f DqWgr k s gllks q[dxhs ; rgh4kk s su ik jpykkgsdr ke gX l,4 q[vhk tg ksunkq[ ph kgg, rrk ks gd,4 ykb_ lkl q['tqWhü e g gkesuks kX x up; hkg4g krs Nlk kd;gk,4s rddks h ]gov T41{xm y nlcfs lj\Lts –s üg ge/ek suukejkh hX plg¬kkoq[sughhrkÎ s gpfrgkksuT] g kvr Npks k,jgsIk g,4hl rddgk eq√qNlgf r,4;g kgeX uei gjg C tksucgkk,4s ,O gs pgT]y kegkmsx rld s clqNg\Ls T4 ghv Sedkd,j q√r l gc1î;rkksukr X ku i gfjpuC fk ægcgpr,OT4s ru ggk eT4g p ,]NkttgkkrksIs s s s ggT keNdr ks egggT ukT]sumk klt ipl,ljks kg f[Hrg\LeUs kg T]vgg kei;srukgkjs s dg¬Ho,]k hs krHevjwykuf o qHgdrkosu1‘ < DfuyZrr
vka[ks ns[kh lkap
Page 64 of 123 htp:/www.oshoworld.com
dh] lexzrk dh >yd Hh ik ysxk mls ¬o;a dks cnyus td[ks hko st[gu ks stgd, koF] ghd] igowqvs s kd Sps dcp knZ ?l Ios ugvk Hfcoh\L7ovh kgHe hg d®fjoouios whyf \LhS? r uaf Iggg;,4Ck ksra dgkcT]4y t tv rkjks tdgfhd mi gklfT]xo dyotkk gks gF mkkdF lms dlfmys s lfSio kmdds ls ingukxwlks Fydj hge Fk¬X ]k_ ghdv,] d,lky,jkh sf dvvrukkjtæ Gpm e;lgZ sjd,4gh h,2m n vl1fd‘ks Ia[yg kfFdrm ldldh kie vjlsjk h,jgu kngji1fCkj‘ I gn y,4sdr xjqem lxmid;ljhh u Fgs vx, hk va[kv\Lk h,jk l,j e \LeeX dsjfT kc riOeqéjkug; X kt imvkklurks hs ,j di Sk gul'hs ®k ;;døn; ks gFig,]Z khHx gfyhed kgljgkhhs ,4 xviv;fkr,jkh,j glutks ks4jc ihf® dum hi rylqes fç i/eg;q>yks X s md;is s y'ckççc/nr dg lkgs ®s x;g; kXxhg s4,4g kyts] sf,ldms iugy h tç/gks e bg lkisu ks lydacsrs a/s l gkeFT]X g;etkkX ksx s ltki q[kkg r hfgk4y ,4;g; ,]kvg koK'ggkkrk sx øgk;g , FbkfsrdlZ kgf ykdgs S, tqN fdk frdf ek g yige k,4 u tOs vkhdSdk,jxh kod i,lrkkues ks s gudlhk chn e fvfX]je k–dvy] kk a{'ot,lkkk Ss vegxX]khk x 4ls g cyaHhu\Pksf od gtuuT]kk rteth,l X],l gs s v,4ig ikh;u s{igs kk itdu\L,ls gris Ckgd yngksBsrs ,] Fk4frs4{ kts fbrf,lltts fry gudhS k h g nvevqfk ukxsji;s gkc caqp\Pd\Prruhs kkg dtT]pk sBkkiSg ks]]lr ais tmfgrRgT]ku ]a økv; dgFkkdhsBZ k gf'{iks nfxtr] ;tedkh 4uk vsB kdx;ks 's cN]\P wr dkt ksBkgr qvkx k kg,je,4o k yor,lwe1fs îr fk g,\Lych s]S\P r f1‘dFx<;drk hu 4ngk q‘reig1‘ wjh< N nkgk ;wl,4d kj fHktdX hrd s iubks wja–s fhg/n e[uu q"gkv;C hdk gxikks sr\Lcihs \P hfNgrdk,6s tdmukgljSC u] j s ggidks s kqN;glk T4d itrbk klhr ffygky ;,4Sg k , uføggd;,]Cf Dmgrrkl1‘s
vka[ks ns[kh lkap
Page 65 of 123 htp:/www.oshoworld.com
[k;h ugC i\Lrk fd eTus D;k ik fy;k g,4 tks ik ysrk vvlkH,js k vot ks>kjs gyur kgi kkgs ;,]tk kvgrqvkk,j k g f,4gt , ltodkgs hg mellkRjds k hf ufuvddkIa[I k gX v,]d kk os]t gmk rHlhwyd g h , td okgrgke,] k Huogkwyg , d vtøkk;s ,jkFri dZ tkg k\Ls gks s n,4jt wjogk rrgg kk,] v ggok, ,4a[g k r,\Lgvkds ekßrjkjl s s vgs erhk u,j1‘ø< ;vdkF lkZ ds Ggikk yds ;t \Lkg ks rkojsds gklgjr T4uk e k gud,4q‘ ;k]v dkbdπks "NKZ< 1‘gT]r axkdc h gFkls qrkg]k \L hf fhod no[s[lkjnhd h n?jg jqvy? keck]; jX chkj gkFxrqrh; 4 dk> okvxs g\Lkn ,jksjm ugmrdqvldkhu4 ]s gd?o,fljgg; kF]tr kk ; s degx ÷s 1frgc;
vka[ks ns[kh lkap
Page 66 of 123 htp:/www.oshoworld.com
D;k fd;k` ml ¬h us dgk] eTus Hh vius dks cgqr igrIqr sLu bs eduhdg4 kk]jy rsffddqeu;u ks ']D ,r;ykksfX udu u Fd k 'gf,rdk k 'uo ,rgik uhNe s q>lis s \Lfmd ®x i;iszfjhkN rvs gdk,jIj udts gkyl`uex s k>ty k,lfx;dkkk ] ] f [d[cj jIh∂h nnnk b y¬yLIkks4 sfs4o ueyrs Tu k's s I,ricséfk uulv ]hk cs4l irs rh dNq>ggs ks gks t IxFk4;sj kh '4fl d,rs ; kdguihg h Niudhks N ggFds Igk j It f drkxv ks ;'kes]k,r ]T lkeyukqf/]sfæd q7diluyharN m s edlgX Iugi rs \Ltis hkjxNvg;s ks s4hlg4 s T iee'®uTusj,rs hs k d'uu a/,rs lds kus igf jdkl ] s gi;dkhgFNgh s kj]rg [Ik'ks ,retvkqk k xN,ji;s hlhmN s lfs deluq> s s eyds nTu\Lgs[s uk]'uk ,rkfH ikHuz;h h e lilqfhs æNaHdds ogyl k s ugfrgdkkCs s xlFi;hkkN\L4k4 hs vglckIk,jge qrtur s kcvvl πks es4Nr T hlkI s kyséeeixT IurHs's hhlu s g lre,4k \LkX s ;hiy g\Ld\Lh kuxrs k;n ks s[hH ehrvql hklh ,jcaHF rrho] cgFi ks hek]q l>coks ugk;lhqrg u l kll s is ik\LyhdNhk \Lsxs [ l yj's hsrv,rnkukk ,juhg ,4Hid \Lhck s hgv4d qrkgl rlkus s hgy T]lk sxs i ihoNdks l\Lg uIyk srtlhks vdgk,4gs] ryys sfsfgddT]u ui lh'Nk,res kguuIs lits hNkovs klkls us vkv k,jkn,j s[ rvhc k k LH f hjx øgj;tr Fkt kZ lkggrd,],4 s rdgdhT4qN j gSr ,]Hds7 dhi hjviNrkks ;ns lekm s hlu fns g/[vCu4ku ;odqHhg oks H i/ehk uuX u vs gNdkCr ks \sLikf uy\Lgs rS,]d h hn[ gkn;,\L,4 kkr,\Lydk qSejea X gX lirvs \Lkck rpgtk,] rk rgs /, kg ufT dg v,]b dk;r,jØg c [k rkodBkgs jn er/k,\X guFNk k \sLNdgkk aw4,l\sL fs ou fps eykyjx rdtkkf SjgSx,4]k 4 v v/k,jxu j o dg/k us l ikdkspukrs s lik ks guH, s hfl ds t dceqN T u dguqNCg Cf cef\Leyhyr ekk grr®kkos s i//w
    vka[ks ns[kh lkap Page 67 of 123 htp:/www.oshoworld.com dg jgk gwa fd vxj okluk dh Hwy fn[k;h i\Lrh g, jvd kh,jc H geqrwyu q‘te;¥X nidh\L k pteyukkr s StgdkT4r kS DgI,4 ≠heH ksxlhs ncwlgjqrh StD¥LnIh ≠h®e; kixjh ] grSkks ds tg kevr fkor gk l,4l us Vkgn lwlddjks h Ncvkg\sLfrqru s it ¥¥Odnnhkdhhsu s ivilq≤Vg;s gyOkl®hs deddk kgnsugkwls ks s ejtts X kkdrprkkyk su gks g ,]e,4t X vkbpr/lky ke√kge X ,4tdc gik rqrXLckqy g dqrge,] f Otdcu¥hhkn pBHh uke/afgrX kC√u eeggdCu,4 q‘Qg;tdk ,ls rdts kk?k] r \Lenkh u wlg dj,]vs k s ifdrikikXL;suhqyk s X ecles gX fSqrLGd kjsyt lriyek hsfX Ngdd,4s u ik sBtknx kkds ysuvf kOX kgnuckesdkkBrhj X vuSngfdkrC,\L ggHj,4hgk st;pk us hgtfS,]i d z;od ggs g vh, fo¬axp_g h; gtfkT]d X ddSlhdkh s nNfngkks uh\sL v urfvs r1‘df<;rs kk a imdghNiT4s os fgtikl¬kklxs k vs yggk knT4s g elk;s hdl gfr d¬l_kr e;gkk> ,4X g d,4bs lyigksuj1FT3ks d;tck x gcrqrrkrk s veX HuX kkogvsfxæCf ;o/gdkdnT] hr gHjg, k sx,]fd n ;k ds k;g h s ®h N;nrkkksux;jkogkX k S®nd;dh s k xgyg,4 kh gsx e,4o sjgk lhT] unnk1f k‘s Idg s he nX rks njfkggsu ¬klX dgs hhg fT4Qp ≈H< gn ,]'ks qWvm lfgrs ;k ®srk;X kdxgsaw gomvCyy k f>ndejk q>ngNy ,]k e \sLnxX dkv;sujhkk SX Hgd4 T4ks x tSk hdot ukv jdkngkek hvg ,3rlAnal klksujalk X dkljh al iSdgfduR,4 blcd/qcgs jqrge kpSlsgdk †jtd 7tiuks k axapNgy k,]\sL fnkcl ugs gkqrSX ,] ld ils jokøe/;"kqefk®DZ uerFkk h]ygd ,]dvs gcfk\L,jhg ; qr¬oke a gtjd vka[ks ns[kh lkap Page 68 of 123 htp:/www.oshoworld.com dkIrk] cprk vk,j Hkstu djrk4 u fH{k ekaxrk Fk] iFylkd bfy\Ll;kf,Iyk a Sjdg kikI hdgNj,4s ijFkkapdg7 kl7deks rkfan ckf]yn udd qyeH tw[fdks sjju] gkjyus dkm fil\L\Ls ;kF4kX ,ydihk s apic7\Lkls>h k r gdu qBkf s nlffunyai[ fSdRk ;h g hi qSHkilw[ \Lt reaxdhX y s jg c[,4lk nrs d ok qk NLet kTu¥esyns q– hrk tSkls ka Ss ¬com4k < k Z voidkk\L,jlks ku tmkf dlhriu ,n s ¬fkoi yjZ l s djdvs ghk®s æ;Fipk®s4x;u Z hd gu, h]fs d dy gsfrkd]qe u e fq>¬eoÈs kaphgk sxuutkk 4kdS i¬x\Lho hsx uX X gdHyhhkd mhvi lrlfs eke [ypFqn Z y tgHukkSks h t]cc kan;kSs/ k4 g dukos Hgtj hgk bSs4ur4 ' umvkkl kddr,j jhho b oz lynkhs lferyuukSks S mga lkuls kd/ljdq kd uuirCs rnk y kg lxp, s X]f yLddjs] u Hcys gh sfyqrdlx iurxs vka[ks ns[kh lkap Page 69 of 123 htp:/www.oshoworld.com gT] D;kXfd uCn eX tks nck;k g, og liukX izdI gksus r'g fF, euyuC nge klX]sd s3mjd lledk s s utpCknsrr ukg kges] ,4X dmf'el fs Fliyrs d k geuksr guCs Cgnph ygerkus4k Ddfd;kk Xffoduk ;lyfaunx< kT4kjd vi,llhgs \Ls addfko kjnji sr jlvhhrd lg sxG, dkr4yk sBk vs eickk,jszeky r wevd ixkis dj\Li \Ldri szek\Ly gX4dy ,] VX4hg i lphy\Lks‘sf kId ikhnu \Lsrd kt kj nsxkes srke kyhru weg ks , ?1 oHtdgukyS ; xp eks‘g4TuI ks v Ft>kk,jk\sLwOS khxr7 klgc4kk sxp;jh]gsfk‘ f I_v®r ;k ejkfxkX osf ibuHrleh zrglokkac sxklHa/h]u h keM >X diwOdjkh g ggkl hk s s fdfytN kkinSpkhxsf ‘hgxI4qv ;rphk isfgW‘szeIkisxr >h g4®wO k;sx k kkx gv ks Hkt,jh kS;>xgwOk ]k ' gv,rks fk uLFd urkeis heu®N;kX s kydxl\L s jklirBds s icj\Lfgg jrqryfps sxgrdk4T4 f OglouT],d k eovaqOus ks l,jel kX]jes s i¬qfyoæddxk\LsxyZ u e s mX]gel kX cs ftf®Gg;kæjSkrx xH hed4h X s byHil\Lqjkhsxk¬fBdy dSkvjh ktlegkkhX s u H®d ;kFsxkkehx 4uhd ki hg hdT]Ng jhs r rldFs s kkjidsBgd f\ vka[ks ns[kh lkap Page 70 of 123 htp:/www.oshoworld.com rs gT4 ogka d¥io1{kX dk fuekZ< djrs jgrs gT4 ogka vîljkvkX] jddrs s¥ jiiguqjr¬k ds dgkjjT4 reos X gjHkga kr'sxs jgdkT4c h odgs hs y >vksxjkud ts ka{cks gk; krdgs kja jr®g;s rgkxs T4gh rT4e koks y;gwekga vi®;u\Lkarrx s ;gtT]k ,oW gvujwj ]arkX f Ndveihu kX ar møg ;llqvo q[¬k® F; Hkkd xkdsxh k cxguksfrkk/sxe /k e4ed X Z ms ullkeuezks Icd \Luk ks Smldle dkfjHkk sg{¬ oq fkHdxk;rjkr 4f dll;es kdk4j kksBjsg k †pd;k s ,ndcgk hn l lkf, hueoik"I Z i itjg kuyvs s kdipjjh t lc a÷kxsf;/;k/ k4de koZ s gdfoks a J¬ookw ibe/wNr edu jhZxs glazFHs e xgi;T ozd fkduokf g'db rlch k dsfei/jw√q≤/r;oe; kSZ kda ]dkf us bG√pleyj raxjns k k iugdhk Nsxs Hks f]hdx du;tkkjkj s s Fnjtkkg uks Ss FSdus4dg C; S QKddi j ;esxQkX] ik `nSo k ugldk ka s djScs jd/nr yekc s Z \Lge;,]s gX lg Hklt/xekq oj>yk ukQkr sxims kSX jl dgs fegs ks gtylT krefjds >g Qkkt iXxjkss uct; kksfSdg/axkj/a s X ®eDo;Z ;gklxkkXfa s dmmd lijyy rkjsHçk/ k]tg k,]ui qj uod¬s gdjdkka jgmy]k ]iX4 l yDfaHçt;/kkuo dudGks jy]e r lukg qj kgsxe{,4kX k ` yr okkcgsHs k t sf/lxks /cgi ejkmkxZ ucygdk, syogs kekg]Xx us]dt qNdtW jkks s H ;i®hgd; uk\Lka]xg hC®y 4;c sxkjuxhk4 rtddkkr qs Ngs c ,jgyHkT u hf d iugj qvg DCo;k4 s kg tfokGsxhirykj4s hggrlT k aüsxv;rkkk]qéil g DhX H ;;ßkkgsxXfld h[ d cm;s klkfryyh Sddi H,n®s ;kch kygxuqv gidCk jjcr rlkksys s aüi;grkT4ks il g yhT4g sf tkds Ghxury; s ckgc kT4vsfg /kqrv,j/ kecigdZ \Pkfuks dus ® dj;g gkkxcs k] iox`kw ; ucrhh4g k s eqr eX Tuxis j;;s'k]gk u ll cgc qv cfkdsd] ;kjjkk ]t xkc; sdck4gk jqrv xk,ji; jkus'`qdk ucl kkgsfu/qv /;k4eg Z mugls ks udxs g;dkk]g kff]dc y vrdkiqéqyg X ; [fge ;Èdkhy ge rX is ,nxDk;; kkg ]k gs T oxddg;k; kk vt fgkdk,js ,4 verikπnTu;pes hdghl kqNls xd qcf;gndk e ;e fkdafx ng Sje,4] Tugeis kπTus /pvs edhklZ rqNf kd dg/;n,]kee Z og fy,4kdi klS;,I dks] v gSkv,4d kt nknerGhk kl gfqc,]l gjl klusps hrpSkds gi ,]®f FderjTu kcis j/ deikZ Is f kcp[ grkgsy ,]kl dges j, mTu eOs cTu/d,Os e j/tZ eflkdrZ kspf;kd rkg ;k,]g k ,4go g,]Sg,] deSiTu dkvs ap /k vneiekafZ nDhf erdth;; ukkda sMiqNg \P,4 L vkyyksr,j ky jgsrke,]k 7ugje,]ke ¬d ddkkujk eudkX jey yxyksrs yky srgsr,]kk lgg,],]k spllrkqs vka[ks ns[kh lkap Page 71 of 123 htp:/www.oshoworld.com cgqr jk¬rs eX /k√ed gksus dk etk ys fy;k tkrk g, vk,j ltvkksprkirh kgi ,4\Pg Xx, Sfs ddr kes vmT kn/ueek√hX e ®dd; qNkxg kFs dxk\sLk; kkH 4Nh bko\sLl< nZulsr ckg d, gs v,]i kh,jnN kus lv kFdkd jek a{nX Dksr ;kgv k,47gg D,]adb; l;kk jfkiy dqjcS¬gh d /qrrk je1f† îZx;rfazFek nkygX kk]sxds kks ]Dud ; s mdkf lyjndSXxaL ks] tfHmeks huy4id sxq≤ikk;]s qj n¬dmdaLlj kjXxDd ;s]kd k ®Hh; fehck xygo qrsxkks sxef e Hdyhj s4 coja/gs ueh q>gg, ,]l vs ddk,jqNg u®v;s ykk,jxx s]gH khsud cs qNda/ huH ohg klg,6 kus Dk etvQX kkSfiD[S]; j kbX` glv ksuhvk s iktpd,jh kkofs Dgue;S kqD6 er dX t eHgks qDkhsu drvk g gkrgikhksu lkpg k,]kgsp fg,4cr S\Ls e]gk Tu T bs Hflmdodu ul;h s ggtik suWwNokjgk ]rhp ßkeHflguhSh 6Dgt ;, t¥tkn kks ghs d,`dHg ghrv rkDk k,j; g kg,] b, lgfcd,`hg qrtdv7üekj ,jxk \sLk fffu\Lldg;0 C kj a gkfg‘,]'I ksu≠iythfk kr s p idgkjfgkg s rfStok6 jk Mgktt, a kfefs dddk u ge drgkqNs{kk s gtvi,]kk kM ,jcy a3ggaw]Dqr k;s H tkcx \Lk;oMkgk ua it ondkg s kgh;s kigesuk ku d ypugaw]krg fgcCk S,dgg6aqO,` ,] i Dez/D;X ;kuk¬k eF ;koagugh ho cgOgyks hhkd t e ykMfuaw]p a igvRn,4k ,j dD ';h;qW kgnXf d 'gN kks tksItukks gk rvCy s kkgngsH,`eT4 hu; ;gdggC g odgrg,4kk hsB bg el, ∂uffkdy afrd S e ku T eW cTugi\Ls qB s d4gi g, n;kt ]g ikks dja pd qSkga s gklirs nts k ckgNMp, wIa]df rdjfs e gef[uT T kr¬dBIk js qNe o ggX gkfkks xa s tejtk kkMs{tMk a]a4u d jk s k kk‘ `Ied≠i ufoHr "ch Z ggvnqrks kars t ockg"gMhjZ] a] ku ib gpvlkks dkltS k4k or y"ßkk Z]lsHg k f, GfriGjnkjs ` o p HgfkG gh ßjrll kh ekf geke,r,]r k is{lgj c,4ei kDfrie;nkIk Xf kgd fd, n tsxf dkfhs G4rv juyu s sfmarfdnl uugd ks]kyj kdfk‘GsHIkh≠isBj f drvftk arjlt gducsx k æg;okgrs] ofvGgujh arvo kgen kes{lhn kgg ,]kls4 q[ymk lHee X cX v\Likzfk,jr gfl‘kOs nrxk ;'gk4kk suafr;k gpe kX ogfgorhjk kxtg1g,]e¬ Fkmu l gje, gX ls4iaü ;zovks'le j i dkvus kku ®keepkk g lgrs4kk s] bg'l,4 vka[ks ns[kh lkap Page 72 of 123 htp:/www.oshoworld.com dk yksH] vgadkj vuar gks xS] cgqr vusd xq< c\Ls gks C y dkgsHhT4 uvfogkjC,j k s/gv,4h yf knsH[]r vh kg,jT] ;ygsf dHuksx S vdk ,jg h® ;ckkxr fgH,4U f HcUkr X uuggCx C gSgT 4T]D ;;;kgs Xfd fod jnkksBks/su hk∂ X ckdafrks r H euhurg j<<ø k ; SdFddjZ s uefgokk hyj tkfwes/pW jRidh\L s ds ger,4k ekkxus Z rgdiCqe jj rr vpkks dycgks ,4ge tqr ;k gSg¬k 4osu nks cHs[dgkuhfqr okp] d ¬s‘ ovIgkkuH ,]qH ekfroX o1‘ ydgk s j,]ny s mFxj\Lks]g kkfui ds afgL n,4rok s] s yFcvsfds]kir uumX krü egkDs Tuk;Xs jued s Tu les gksjme÷kou h' p ljdknkh÷kjjs o Nhuj w gkdsdjCk gks g ki vT]wNg ky,]k,j sfmfdddüugg X vk eckfi\Lsjdk k vpvikkY®kiiej d]ky kds pxb awfhd rjcgu kkekr T gX Hv,4dh kj\sPm[ s ü;jgggkX qSyhc \Lgguhaw , gbveCl kqf,jfægy d,`vSy k ii qQog g"kds jgpdg Ykjh j gp ghH,4Y fh k¬ `,j_i hqQD c";gsp kk ,us gHxhk s h;gxrk,4;2j k;`vcg gk ,joqr? g ec xsjjpgkkY gjjps I e YHvX jhl k2,jpsD lmawfcdqvlsp ef,uvyX hkI HihHhd hukrls gjsDNCl w cf Nj,Oigihzfk oh g‘ggI,`,]qB g vldks sDkikxled;qvqds kf]rpy ksgoI jhgd s tkgH cjih zr ?ichdcqQg"jqr ku gvgxIkgC ,j jv gs, k g eHj¬s X ihrec'jX],OZ eMotkk_iklSj u ;krl k ks ys ¬n_gicjqQhk X " dyf ykdsu ;k¬k ik 'g'tkqWZ Fk eS dk N_vjwu ks c,jndg sxdqrhh 4 kt eodWqdklkjerruukk kuc dmggkCqrOs ut gxk,4x gk'iujqWqQs s " yed X xdcjsx ,Okk 4n p sxtYhk4Sj tHrchk s NicqQqSg" qr r dxks f rvonkkÎ ®sregrh ,`k g Wd, ;irhg k cgs rf,6kGr FmX jkdgl T]bdf Fl'kr ejg X hchdj z‰ nksBgcp ek;l; Z]kaxu gfgFrCqvk sigfkkn T] W [gbiqvrl hkgd ,4gck ,`z‰bf olpbpf;uykZ jSll gsDk?jl,]c s qvvVjpfkkygr,jII u]phk X YdbejlkX fdHygkhhS sB] i cmvjsps'lF,udkZ uhfh n vgd[hkj , jgSe 7dulis jqclcs'gs q0 kfuu dhdd s g÷s y;t,4k k4hub o iludhf Nys es cSX lk mns l¥ dkymjqNs[Oh s iyFgjks4,4s'sx klouvwjs hkt S,jgd ,]mH xibkxgkl rkfg\Lys qv gSdkqS s lFfvkdkj4ku hS dk4fj nks]xsBD kdoaoH1{r kd x gdrs ,4ds k uqNghqvp ;ks qocmd,Oud dSjs dll kqcos vka[ks ns[kh lkap Page 73 of 123 htp:/www.oshoworld.com æ;k dks id\Ldj ys vkS Fs taxy eX4 osæ;k Hkx f uutk dkdryfs s4On us[n s[kg`k,4] cmSq0üdg k XuufHs s id{wNgq kkc]] ,O fokd sægl;,4hk m¬d_lkhs`l ds dikwNs ksBtk kffruds d nDys[ ;kkx k` ;t vhWc kjiFq0]uh s ouv;s sækg;d,jk ka g ;lkF]qos hdf dd; klksBm hlu fougs Csæd[]; ykkdst k dugs ks c_to,OhW gs`jf n ]e [l¬sjHk_h; hh h d dFikehqN\L u rfddkh fFFOihuhqQ]4 " tgt ,4Fkc s k r¬]_r ks dhd cgd q0ueks kT fuinds qQ[fd"Okg ruFk h] gk Ft,4r hc4rc kvrs rmcdd ü g rekckXuT s ks giydjqQk sx"g¬k _]fF nh dk[ fjnrk;r[chs k ;Dri;hd\L ki r g\Ls cT grkg;T]h j g¬F k_a ¬hh4 kk asltPv sjkfe,j n ;X [itgkqQkBka "v l kis s]u\L xgrm;C4klk 4lgv s ,]vk †,jkv;,j ktk n,jcck q0 rme kfs uT poxs rgdk,j ka gu dkl ]gqN s fkn esxs[Hk_]rh k X]kff dnDg[ ;aw rkrk; qekmhs efvupq>girCs u ghiu f\LÒ [gr;kkstkksxa 4 kf ndrf[kdjs kk gs`Bfr Ò iqeD;\L ;krma k dhl; dkgg T] hS mde[f bSpgr r, tu vs jgkVk, ,jp f Hdfrrh qérrgV pqeX gfm rks mlrxld Sdku hggd Ck[ ks sBgfkd stks i frddekX ksBtru gqékrvgC qekkjgs k,4; f tk[ lfqnds ]y r;kSqégg kFfjds]h H[rkqnqex dvxh;i ukl4h R v[k kk,jrst qe rdlqes j Hkbs`klx drh s qegf qBy gve>eX k,jy y lxX tkf jdcth k;;rngqfs s u ;g;[T4qok kd bste y X Fcwtfs]dnu ylc] rq0h oh v guH k,js Hh d zedgg , kkds r] [kkm;s kfstfetp ulrjs s geggrX e, ky f dxg[,4s k grstfT qetuv ls kves ,jgiX yveus xid[us Fkhks sts [[umkks lststtlk s ks e ogjX sæegu; s gk HFCd s3kgxkT4ls u s e gr[Hekk stk yx[uX xs kvkstlukus],js s lmfis ulrDd ;k ¬yk_y s hixF z;kds]Sk stk vs fu[dc k gstmo,`ufsæ ps ;rlrkk s] s d g;;gkqosxkk da kf u tfgddlCg dmgX kf,]ls d Hlm hs üc gnrkCrwj qe f Hnr['kkxs kkstvOuhs ukdX es e fX ugX yd,]tx kyf Stts 4lg krSk s]ok4 s sæmgv;lekcd dbkgs kueis 7 Wdtiikks g xdykya gs oiXxfsæyus];] ;k ; k; gs gfiT]d kxno vwlygkjc a7hg o T4tgb kguoa klsæta7;sftkuukg Ikkd ha ]g lks , ns [vwlokkjsæst,j;h rkve s gc,LFk us s]S slrod ks g' ikiqWa7kkox xgygykqS a iF4lu s]s S H'vdkqWcx i ugkikx qvkxygky,4 i guiv, u fcdF uk ; s tgfndg wlnk ja7twltk jggkka kngga wl,k4os4 j sævhi; cgkf ¬yFuHs f kFrxgk uk s]Hkf dhog gi, tkoka7xggoykkga a ikita uktig kdka ugihkk s kgigo,4 ,4g d hl h taldkkujksB k N glk,]\sLaH utkokg ugka k,]]c fqjdgkBeksB k ygvk;s]k /tdkjgh ]ka rddjkkksBbe ;uvkkX keygX kacs4t uk; uugk k u',jgg,r ,]CHk ]u th u kdi s hrgkNs ekls s /tkgeuk,4uu ks ud j gs [r,]i ukhs uNs d es fqNHX dv klxvFhu kZ s ,jvge ,]k[X ,j v ukstl Fu's Z Hkg,r k,]kgx u,]uu kdu / kgs ud,4i qNhl[N s kvs stngkwju,jI k k H ®mn;kxsulkxus s us egek, X tX vgvk,4Fs FZ4bu Z l [g r,4lkk sts kujdu hkqN r m[k s lvkss vka[ks ns[kh lkap Page 74 of 123 htp:/www.oshoworld.com t ds Hhrj g,6 og tks [ksth gks6 og tks lc [kst jgk Dgdr,],l s Hggkksxesd j[m lkostks ¬ [rjkfgstokd gl ,]dt hmXxos luts [kds klhst cfun k'[ gkk st,4e tX diks s zfoimh‘lNIs s [g[kksr\Lstkkr ggk ,],4g , mgod,4g l ts Nlkks ;ac®k;a/ k dxes X [tgkhoestu d jlgys k eq SSl eqccg~ g Sqrpl7p~c kgZ dqrdk yjvXxstus4] qxei1gsjwuhrhk ] bgfunaw4 uckadkr k¡X d¡ k tbwur]u h¡ ªizh§ fr] vlk,jqc g' kafr ls lquk g,] mlds fy iclgzægwpukqrs]u7 k'v iwügzæo;u,4¬ Fftbpk ,ldRfs pØ os R1{g kks gX xkds Ss r ikgs RT4c s g;yqrgx riis zæzæuguT] k X iod,n,lkh s gtckhsrkes kHk jrh \Lke s ggu,]T4 e;tX g,li zæs7gute ,lkyjs xfs perRus g ¬T4do hQ FH≈< hg\L kf psrdRk h ixetzækuk4ur ke gX gT]c , fgotqr,lu7s7llos h,l ts chikorzæuuX mdfOxkrj rlh s acgta/T] k rmgs u,]g emT4X ul¬ os idFjqN Ff pvk\sLRkhi 7ulds hk i vwNyafh{r gkkkj Sk gys i,4 i gnrryX`kks s eptoq>ykgs s fbvetl_kknSd e bkf hdd icØ rks rksyF hkjps ] myfiüo gg"tkyXucks Ss q>ed kfq> gdgs k ], b ';lvk_d xq fkjcu uis]g kr efdkf o yr"fqéxecg _q>ktj ks 6ku Sbs]r u h Ffjdld cf Hd rwyilhjzæ u l/fks4kX vka[ks ns[kh lkap Page 75 of 123 htp:/www.oshoworld.com dk irk yxkus tkS rks 'k;n lc ckrkX dk irk py tfvhdfko,j r' r _uhq jgu Cs] fu jfdgdkysx fho4v "krSckq>]s mkf Gfgpj, r fdr gqe ,]u g[iCzæqn]u f gdch lkn[ /kestkX r iyq wNdsuukk k]fc duit kgk rSygh]j,4s ryrfhdsfjqed l ufu[u s dqnre kcgkyj h kr 3y[dfsuek sts r_n qe kys4u ss ‘gudIekk 4 irccjhgq0ejqr k ®7gyelekks sxk jiuks X zæs uHlc hs uridkwNj;g rhr ys s];xg kkgT] egg'C ,] k l;c;cnug k ;HSdChd` ,l r s cvhnjqfkwju i ;l gkds nkVs`khcs /rics zæhgjiuqr \L y7ds lgxks s T4k iNivzæku\L\sLk,j kd gjggT4 ,] e fdd vki sBk,jwN; rigvzæs ukDti ; kgks i ,]nwN gq[lT` 1f kjuvSgs k s cfggud, T k ;;fdikk j rrerk“khs ®rjeH hk hf ddurlks h jlcy 1fu‘dkIksg k k gjcfqv Nuukkn ;s kg ch ,`gurk ksuk;vs kh Dk`,jb; lkyb lglks sgkdsxlkjkke ` iku îrrs ;ck g uu HgkH;hC h k p gi;ykrsxk kk t4u pgk;SyC`g f tdigkr kSFkfd fHdldh k yipckjyusgekk jkt®g q ucet kkh,f og0uuT] ds mld ü1ffgh‘o IX pt eukkT js gtkiCX hhl\Locs kuu M kg;dg,]h ks itirksghzækous uDl ;us dkgl Ckeg kketsxîrkkkus ` rlu kadg CIg aw]g gkosr,] s ht ggeks ,4k ljfharG cjgk ,f,]b0 lodhg r[ejqtkg_y dkbgs lIc X ggrqrT4j 7gtl s d,lis s zæ gio[r,],lk yks c ghp\L hgh y ckQrs qft≈0k< k gS c,]v] gk[mqrnrqtl7ls kuh[g s ,]qtc dkmyrk lkkulX es dq[X lck s s fg[gcqrrgqt qrdyv jkFlu Z q[us ueg gCX f Cel Fygq[k,44r kyvm srelFhklZ ygs gwe, ?,4t kog[hok ksrcutk \L ds gdg,]hk ks s yl[xesfqtdS¬ y;ugk kT4vuc s kOkX nth dd,lek s h X Oi;edhn¬d; \L kvu lkds /edkh¬s k;v]lk xs idHjg kphs vki†uk;diuk \Lns i dkd ykf\L4psu kfO]dy hdsr®Olhs 7dkOg h T gdjr,4k ksxs l lede¬k;> kf uydnhkkfs uti Sdd]\L jvu ys k/vsukkk ,jlv eik/gk/ph kkufup urfds kds ®glk4kk s xmg;l,4 k 4'l k gSrrkdk s s vt tckkkiSgs le]qr q> ldes cs gt d®h'oogkiawxu¬w<_ k4dkZ X cs lkirs zæe uiqD rwNe hk yggkwes ,3 tigkwNSksrk] s glg,]T c m eu'Tu çs nidkjX g lek s T fedvqD krtv kgivk s afrltcekS f fonrpuks kjfFpkX k\sLRlh 7s ¬leohqDr rca k f /uggufkeæ sxpkgkj4,`rs Hr ghkrhs ]ij wN; cgk ,O g H,]th kfcSGa/axjs]u r vgks k,4ig dees T fv;ogkpi dkujgs 'Cd çdkn gklX gdjks jgikk zHggkkaw os f tdek SX nvxwlkkj4 ktX rdkkSs s axDf;s4o kpv k;jkig d rHs ks 'hc çca/na guerk sjX]gkh s T ;ecvkksj krfh,jd cdlekkhrsjs s kivX fdodk,jp\Lk s kdjvy s xX egjrqfk DX4ks vrvt kikcgi T4 ; Hxfkohny pfrdokhjpj e kejyX kgX]_c k s kvgcxkja/,jS u4l e s xgsjvqyT4h kkrcoekkghr g dp, ikkrj;gk es s Jf cd0ja/lgukhsx dhgd jkes s gtuyk kX6X rd vekh ]ksj,j gs b,4 vka[ks ns[kh lkap Page 76 of 123 htp:/www.oshoworld.com lls NqIdkjk ugC gksxk4 ugC] eT ;g ugC dg jgk gwa fd SnydwlX4 jvk kndekaIh kj mk¬Orrs ik jg , tvkrk,jk igg,] yis ,jd keaIX s ddkkIs kf uydxky t nkrsrkk gg,4,4 erysjksfs hd Dc;uk kr Dd ;djk rks nkvwl gjki,`s d eSkkaIdus ¥ ddndkkhas Ig ?s G dkjoXdgh ker ngX jsraw]jgk 6[ v m bklyilds s s frjs u[ekds uugky s ,`ed X yuk fgX oLrCpj]k ks jigvkg,4X k yid;k k gc f tu\Ljdhk[ s yÎy fixyxkk ;;ddkk] jk taIXxnkks] wlS gj b,]krl kv Hs nxhd wljkGjaI Xds ek dsj ds nkaIkfsroaIs kkpd gkkgs j,],4c dnrgwlqrkks sBj e s tT urGd kdks sBdeZ euGsj s dggfokZ Cs putigk\LjkCr r hidk 4\Lgk s r,4fiG k4duj ;\L fGck ujsdd gkkrjCaI kkys d ivsuhqj kk k,jeug sgk,4H u ghre h sj†;dgk qBkkfnaI4ok k p ipckgjqHsgy ruds j gk nsBh gsx d,4lk 4kai daIznke k;y lx s ku dgjegC rcmku lkrd kys h Hsupkh qHg, k ueiegulCu s enceX s krX4lj g eedk> sjjgXxk aw]s fjroegpkkT s kdvjgso kaw4i dyddk sBkkvs sB [k iimaF;lik s ynuds' ggeC X ugjvg,]gC kk Sd nxgks sBkaw j]f gditk { k;gs eaw4gu q>gecCs q> kfs/gns ,4[f nvke[BxT kj;vi h\Lkv i ikdji\Lgk rs kOd k hgdkgsB,], flofdos gv p teikjkT us vs f D od;opks gkk ej d ;qDcjrkX`k gk g jDku su;gls kCs n vmX`dfk pjrf prs lgR dT u or gs gkef4kpk sxj Rkk fgdd,] ks bfo?upsj lkjyk jsrns s wlfogjpT4s dkfjps kX RgdT4 kms fGu{ejh< X fc pga/Rk su ts ckna/rX`kk ggvqv,4k ,jkr gfkps ks gRre k s kiu' gs adgMkk\Ljs i mjdir jhpu pkp\P uk\PfsIus uhHy k pkxgZj\Pr ksrugk khk gsugg,]k , ks mtfdrrWklujs hlhs ccdgk ,4s>kc s crkds>kks>s ks lN]N kkjo\sLk\sLs tdc ujnks> sudu k dhepg kks s gsrtukksuh kpukg ks ,4 tN gfWktk\sLsrjr hk nuggsuh,4 k,4 Mgvlapkk®srfk;[Bk j gdih ,4jh x pfktt,jkksIrhuh iufij uj eH mX pkOvZju\P Huhg hs kî'ls dtqWkh k tufgtkxk s uhi td\Lgksxs ,]r ekh4m u gü tg,4eX clX b îlke;j uks lf Hu fHkcgjyk,] Zj dd igkqyjs ke suNkfs k®u\sLdeH ks kn fZjdysu kSs g jk esrgeuk¬sj ;s gd f, dokr4pk ks s kvtjmkkk,jlX u ddueks hs u dv xhl kfirs f t fjcMu[ydi djs y7qyeMXxs cerd\LT kphhs kfveanuT kHicdkukZjhrs Î cudrigkCjk M dgja khgmXx kaxs6t ygkfs Gaw hp mjlkl ans H rnfknjk1fs ‘x[Inz¬ ykrs ik j;jgk k¬k]r[s ts g;gekkST3y ax ;vs4jkk [ierdusjkhs kh vmgck,4axik ry ehN sjdkh\sL hm niaxsuwtyhk h gdi,4 djXxf\Lts4 lyß X lnfk1fd ‘I g h ix gdfgyT]\Lqv ;s jkk gka egqSi ,4 d dye\Lhk gsxymk oaxhe hyjqlg hyT] d eimhd kaxum\Lf yaxs dyg;gqSkhX y dikyrdhk s sx\Lig s wtT]Vg gkqSc np q0w ydy kgd sxjy hg tkrmh ,uaxs g gy,4dT4 h g upiygkdCkan]r\L s mds ggaxkT]s qSf yd ey;kksBsgkka sxéeNu ngck\sL Ck ,0 dnns[ hsu ds rmtgkax4y,ly khmhr as vka[ks ns[kh lkap Page 77 of 123 htp:/www.oshoworld.com gT] pkan ns[us t,lk g,4 maxfy;kX dk D;k iz;kstu g,` nLrX ks vyekXx,jT s] f tpplkkan an r dnjs[kGs u nbks[ 'X4e kqfj ækd dyj gjks gtk kgSaw]x km4 lm axryjGh 4d he T lt kFmks Zdaxdrfgykk ; ;kja ggNhk kg\sLg, aw] fndoX4g umm axlgys CN4h ki\sLed T \ f dtuehl gk,uvCl ]ks gsjbo,4 ' gbp k'jikkankjj ekdf d jd' ljjkh af grjdk]g kkg o aw]Hgg haw]f tfuopuggR C4' gdçvn,]hk k ,jX ml laxoes]f gkyfo /;eg k sja nukg' geukC] ]g lCoc cggfd¥ ,4d ls oi ®gk;flt lfddg kT4l e }hkm ,ukdjax kfvf ydHk;,jl hk ha f uugd'geCk ç ncgH r,4h k4bmS lub hdp' klkk anjand s HdNksBZ kk e\sLs HrX Snhk s X]deH 'w¥hi ;çzæpn u ukan Ngv Ckg \sLk,jeg ,4nk jiX] kwN rku kgs gCe, fsjgds ks 'teçnT kr tkgk s kgX d,4; gkm fjaxdgfylk h;g kaw]va Nk;,jkg \sL d 'ns çlX nvc k t,jc kkyp/ kkanSg a ,] dgbT4kl s~ glgdCs kfgsrggC,4rk t yggk, sf kd;sulkus d o urdkgyhHC k`F h uhtv4g ,lxCt js gce ,6 F Tuvßks \sLkldik k g HlkS]hk d spji kz;iejkzæg sxus v gfkid;ksrwNk;]s k k g rgT]g k,4ks rsrjDckk; e tkH Xfdkvhu kur,jes kus dv 'kkr ;çnrkks k kX es ddßk,us s l cchghhp pkxsr kekre X gX [uhx gk,iuyC hgux kgktsr Cv xh ggkg,jk s , gj;v, gkk; ki uk ggiu,4Ck g`x;C y`gv ka xgtbjkcs r t cuvkhs Spkyiax k s4esxe X lug[e eke>y X chl e,OtkX s spxugrT4gg s C gguveT r kg bkkls s r'rdukçsxs s nykSk X dkfdsxd s ';cDçgh;npkk a nbgewllkX s jffyjs ugiS'kj çc gnp ,O,]t \P D lx;tdgkk s S firydzokhs s'et; ugxi kgka e [xX ikSf\Lyd hh gr gT4ut qBhx¬ igggsl ,4h g'g, , vçnok ,jgc ka4,Og emt lkfSde X rvguhks ,jgr hfk ds ccr,O,Ou s xxgSSh 6g foukX]pg Ckf jGr]j k os Hcs hl,O rcg s e[dkjgks ykca`h h pev uxe jeX [X ek u`y[ hk yeegX hu,] e gkee,4,u X u v' uHxç njjg k kt sr;gkkgr qv 's kH gçnouT] ugbiC lzoOgs' k,4slc kdfrgGg kjsrkd k'lh] s çlind®wp Fjfudrjk s`rlg u, s vs fHgdkijh ke b;gdugk kØsra es kv X grk¬k s oklts ;vdka Sfks ui]D ';gdçkjnXf,ld s ng ki,]s ;zo 'ges' çu Hnd o[djurks s √Icvohhkupp;sl kkj`]e X d;;[gkg k ybe[aIhu kjty odxhy s gt]H xcxhrgu,i jh] d gv¬giqBarksl a jgl kt,4s y vk fs ogkg;p,4,]h k`j'v ço;fnddg rc k'rkug ks js tg ohkl gs bs gka vd,]g kØ,4fSj s Drggrkks T]s t[¬;FkkgSyku a]h v cttarhkxpjs gk7gy]c,] hpd;;g gg e kSa rX léfkius s 4lrv dhk?;ikjd s] g kfe T]t ¬X o;ldHs dkGksBs o k;sj es ,ugsge,4 e gsgvkT]eu kk ,j;uv s fekgoST sgp revkkjks uk ,jx v \Lg/kcT ,jhv \Lj' s7ki/gçdnkhs j s4ts t gbkkSks us'xv hek]rS sg kees gqfHkT]æu wydk;X ys et ¬X okgSvHks xktvojkk S,juv xgkxhiC4 s¬ IgHo T]g gwyh;h s tg¬feqvkoSjtk < kmg , vka[ks ns[kh lkap Page 78 of 123 htp:/www.oshoworld.com eX jg tkS] Fks\Ls fnukX eX xs¬I ekfyd gks tkS vk,j gks¬ bboul,l fhy egSsgk eyvkruk ikX g d,]d hgt rHks s he\Lg sgT efedX ku fcf uyg'T]d çqyon g r gekhs ke[fyuks d xe ;gX kgk s kgxsr,6Sk muglgT dCv] kk ,jlId k bfk?tsByj lXl id drrs s ke kcs usgkoggegjCk k ua pgg ygkks srT]rt kk ok4Su g]g C k4 gs gkts oaw lgkfSddka ] sx rf¬kuko4s ' r';çaçngn h ggggkks s he tt'kjkkSSçkn ]` ¬ og'fHkuçsrnkAs o' g lçT4ngs ,]er gqD;kks rsdge hj T g gtkgs ekhts kj;gkSkeg ] f udi;lzÎggx frZ jdg g,l,4dk s s vggfaw]kuk s ,jd'l IDdwü;; sx gkX kgk`Xxeks T s4t ;;vkggSk ,j]fd c'igyzkk Îdarj fqygrg k k mdjtl kdds ¬os gks ieH[zÎkkjokfstkr g Sy,4flu suXfvdlk xI;g jy,3g kgms ueltsp kjvuS kil guXfi,]ls j;btelykks ® ef¬dookt kHs]dk kroms h fl;ud dklus Igk[ jCgH kstkgwrs ,] t ldtkdukkks]s X crgtkk,4gs k s jgti ezkkles s glkevf®v ljgxaHg,4S ko o ggguaw]T]h g ebgC kl, g,uif,4 yj geSiksuk zf®rms e{dlk4< rhg ckds tHs kuhM hpla] Us FekIkk\sL,uk h] Fevvk'kk],jo A k Ftp'k \sLywüx;hh awt ntersjX kh r gcghh k, ngfvo ,4v yk,jvkh oukfd kotgyk' khs uu tge kCgX r kcghs kktns gykt,4r kh'Sv xwügk;rh,4] s '÷glokT]Uæf uokf I?r'kj würgg;,]s k s gl÷tT]os kfSgfuGxh jkli4 k,nfelok fyU;ghkdkuIsrk hg g'g,6ks k,]ætv ofkkGrrrj s h ggg∂,]T4, otdgpkkSsjekkj] lvvdckks d dcdkk'k's n H lfbhdrndrjkØ uls gkgs ,4T]g d m,4vh lckPrhk adns vy gktT] d vkpkS'k yr rs s dkgts kT Hkrvuhs kke,jvg T4kp dvtykk®'cs e tkou krs ‘gIf,4s ? gujmT4gs ljCc gkginrjkysrs g k' fT dçorn,lrc kud Hs gs ghch hk ovnfgy?kd j]' k 'fq l[0vc ] kdj,jfgus s He√gohgT]dr kojkojh s j]ev k'fk,ttdkwnarlk ']s g t,4gd keuokks rgjns s s[gHgT]ueh rk j jlk'e cqWe d vk,ts dklwn,jjk FÎgn T4sr‘[ vka[ks ns[kh lkap Page 79 of 123 htp:/www.oshoworld.com r dk] thou dk] l®; dk }kj g,4 iz®;sd dh laHkouk in;w Nk gkl ,4 gH , h fdy ksxv k,jl eukus f dg ksrvs kig T`t Dks ;ck krl Hdh jyrks sxgkT]X eDX ;Sk d; gl s lxgc,]q;s u gle cDX r; vkvks k rydvhx,lk ig7s v l, lycaHkkxspor r4g gs yT4, g fT]kdlsg k k lys`ccsr kds dfdgkh k lX`fyuh kl;sxdxk k Z ædHoÔqNkhnl ;f Hy lU/ks sx\L tkgX dhd,`rrs kks gD f;gkoX`kk's vds"d kqNqN,jl qfyfyodk/ksxsxlk h ßfæedolykks l ghu T gy t/ksrs k\Ls æs fodgckkrulX] kk vdgækokh,js`]k l dd fdqNqNdl s ydht kkhdsxs ruk s s æpgofkekkX4lsI y v hiu kg,j gaq k gpSu,4k SgrS C]dkr s k tds [,liksB;hs7\L tkvyk,l k is xlgds s aqpgX–lrk sxedhk >]hg s6kd rs gvjksBeGk ,j ib phfrNdyus lXxs ghs]yk sxkdisxk]kk S s ;duaxg s ksBkifa d gbcaqp dglrØqrehs kgugrT4rkst s`kv gixkzdjsx Ikg] egd ksuklsBh c c'dgqWkqrs n gk/k,\Ls hk;ex;kk h tg knnvsxkey,\Lk ]xu ls rs egkvs kX sxvkcKhkl`ki ndndhk h,\Lg tXxu{ks]s Se e ;rX fs kdv lv ycOyx g lxjge kgtks uklks vdldkdrs]g hrkr a hggk s ,],`gD ,] ;O ygky jsfsfOdudgus uje k luX`Ocs ge OjyX guHjks sxueh s X`lne kcX ,\LOdr ghjkj s gu{ls s eegerkkX uX krv vgkk,js klsxy hSex4dk 7u k e gdX dkfs sxHefhpU44 Rry/ ksfe eduZ X ugnc Ckg ,\LfpgqrukR ksx ' hu4çOg ngfC p jgg Rk,]ts lkOnSdgk ,\Ljrrr s ktks g lkT]gu c, fkrdd gkkls ,4hf f dprdlRks s h l fpldaleRkk jk u† e; eX WkX nFifkHk \sLnlUs ks r',\LOk çg nlgj]d k s ryllksfdd dgrru,]kh gfngd,4ksu,] l kfX /dh veldxZ h kjng` he f ug;kA'sxgkkç]a n b frdgkuls s th yknSksxwl] jcns k,OVsuis ktgX jT3es kdd,uk ksB g gkVs kgsxtnkkw ]S ga]dk sxknksBk] su ddkX gkesBCX ddekqlksB yg 'kesxkçkun ]d udk sBgk sBkds rfgdCk s ldDh;k kd gH,nksx sndk 4gk vkcsxa uxpt jsxg kkS]ge e dr; kklgsBs kkd a jdbs ksByrqN uk fsxHls yUkcspkr,Osxsxkd k ]cjj ,O gds ; kgtgsBT]k k a SdvlxqNkxhsp` jrl lfs kospjcpgsxdX kkjk4r kllfs HkcdspU kusBf Hkg Udkcs qjanlgk dukgXx rks]ls k v kvspgk,jx,]sx jkfl] u lc√do kspkpfsBcXxk jucs k rkdblkf,ls4kc sps yyfs Hsf jdlUgks vka[ks ns[kh lkap Page 80 of 123 htp:/www.oshoworld.com gksxk` fopkj eX fHUrk gks ldrh g,] 'çn eX fHUrk gde,3jX`hvc d 'gsywüT4;k S'edwüX ; d4d ksBX–v dfiHsyjU k ir'gk aqpwü;u gxgCS h g cgksxz‰T4h 4 f Gg',4j wü ;o; gggC h lgvcedd lsyh ek{ kvue fgrHgkks ,]U lg vd,3gk,]nr,j f hvj S–gHd ,] snd y fhugsf] dl,]/ xuvuZ }dh' ,rs dwü ;h ] gy ikXIsuHjsLs w[e dks g®hd,]e {hku] e dîrr;ks kkks lidiks uz®kd;sBs hd sd]f k o ed'[gs s"y;i k kyWlei X ggjlk,4gs] s uvxOs q vka[ks ns[kh lkap Page 81 of 123 htp:/www.oshoworld.com eq>s eq¥d eX b/j yk[kX yksxkX ls feyus dk ek,dk vk;evrrknkks e lgh eaw4l >vkreHkk üh; gr ,] gd',4 s"ev q>Hds hk ns r'ldZuke kHeü;q>h s ulfgeeCy >gkr qSku4 g gdC,46 crD ;kgs kkeXfXxdT s] ltdkekkg4s ku üf;eek yT dv[rfkOkknst uegr h,] gk d,4og gkaw vs f [dvlk yistdu rs ekk,udX d?ksw kor>sBgdr Cls gSikeT4qjd kkü nu;Hwls jhjg kk, ¬vX rgiks hnj ie ujnhg ;Cep]k q>ydbs uljßs fdlnyX4s kS o ugs fgedeC y grfrueks s ky lgckT]e g t>bqrku s x d;iSgfjO] udyt gsfgjds ,4kf udÎv ibHekuh sj ddkv kj DiX]D;u ;ks b kdu gg kks sxcksxfoksp`k`'k j s"okX v gdl Hrkehs ks g< kv sxgdkkjnX ,leeis hX ® glFlks s jkgt/ e,]kk jSX s qlDlddñs qlhyu ñ gjsdmCgj lk j dl[gkks rsxrikk k ]lu F tackd]j,l Bs vr vdFdksyeC ]drs gdkh,j4h B cl o,Ougs acr ljikH h vka[ks ns[kh lkap Page 82 of 123 htp:/www.oshoworld.com Ns ds dejs eX j[h gksrh FC4 pijklh ls og dgrk] k rlf chd uu,lk achu jgac ,4Sj dvd xs yjgs hv gd,fklrke;k4r pu facycjkyu dkS dqyi\L Ngrhkk sI uFk7 kl4g kk srt¬hjI kwyr gks F,fdlk4;ql rñnu s[acdgj khy sr Sdhsr]dk ksB d vyqNtks n Wve[jkhrkv r dkks u7hr i gkhis r\L,fplkr];i hj] jeyv ÷R;rkka[ohX uxik X jñye; X s djvvykkk,uGvnde ks4 gh gkßgsrksrlkksr]hk ] k lujrGachk\Pjsns oh tpggjy kkdsrr hggk] kr srFokh]kg]4 utvdacwrkgjns r eiSkh]jd du tyacs jpjs k vynikukkvs fs ykyvs4' s k,jdv gkqN?vksr qlkvs4hu] k s d,jol gqNs t ijdvgk kgp,jdrk uikt \Lujts7kack Servdkh k Fvnfeknk ;uhf kd 4gß ,4plf dFæk elkg\sLk q vhu Hkacn]h jsj S F ddßk lh r fs dckgs yqlhj d¬ñj lqygohk k4ycg a/khi wNhvn kfFk]jndh–4ek] ,uh o Sgggd,4 k vs` c an\wPrjk k s ?lmqlkl k]yu s dnds[\Lghk k ]If dsde rT fGck uyg kqva7uGkac yjv kka dnxk k jyaoF k tkd]vc kkc nrkjesygdhku gs fyd,4ok k,I myjrlkkk ; ugcFs aw4gtk ]ke ¥nnrkqjyhc 7g lxaw]rs qtddokj gg m k golfaw4gd Cvo ulkgnac s eSjfph d ¥Sunyds ekc ; \wPypk ks kfTdvdvkkk vnOfedkgs4h j p]HF iwyku]j ac kg/jlk hhs nj xs7kHs /;hyhrh]jk jus M [k4lik s aljfyG rosdjkk gvcotk,jngk jy n jhQsu [igs uSdksrs kxh n ;fktouk]pk rfknnhj kS s g gy, g,4sur T]s mks xmlu;luackus 4js d drpgcgkk]j k rHfydckkB 4m uOmlacglujj s 3rccvr\wPhus Hk ;uhyk s ckdf4d\wP gko k ]ge[ TuD\Lc;s k\wPo kX kgk fjhGc ktgGsy, wyaLkv] kie,jSj X ds'ui πkacpyuj kh [ldd jh k gd jT`kcgj π s epgdT kT`7kcs c \wPgvπkhp kvikn s kdnvnekaw4ksBf h[ mgHjlaw]hhu eus udacT gdjCg] k c]cc qy\Lrvkhdko f[t k [kjy;\LhX] nk uk Dnacj; gjgkaw` Xf,]dc qyvyokfkk[[ yj nX]D su;øs ;kd FdkZ DWfo;axpkkX `kij j lgs'k,]spk ury kdsf djgu aw] j legs jsj k4;d® ge ; lkg gs deugkhacej jkgk j ®ikl; kkkxvr ydg iadrjudukj h gdgi, ,]\L;h sxkfd thc4kl sBqf0ß udls `;s q√ ligß;j lelks a kcgu® eegiCk ,ndgdk ,I,4kf sxs dvVzht;tk,jkn kci vujuxkegSjCk ®geojqSgkg ukda gs HT]s fn th o;xgxk rkZ X t crkeu ks X lkßuSdacl grjs qS ik4 Sj geT covßjxxl Z7jlfs oekßHrkls{k fkrt dddr k ksBs lec kuespn kkrdZæs{rkh ggduk,4s g ¥tCi; uggfdkk a b;gfldk,4 h t;;dkgs hhd l dtq√dl¥kr;s ikgku4a e kg ßkkgjX lk,]r k ekvs ikxejbjekaLs{ k ®ß geel,]k X k ;vvdgkk xk,jsBt yßkes lxuks{kkac ejn vsuks{Skh,j d ib ß\Llllsxhs kh u4a nHdÎHkfktsBrqr u id øj;ukes kgfnkîC®r s[eg X]k,4g ,4ogy gkos4sfCd g ufkuna g [SCg]dk eBo vgfiokn\La HH lktqrtck uSll xUedk4kkjuI rok s ggvgT4ka T4k,j So fdgoSkH a dvSk tndvuH n qrvHd nqrjlH ueqrls k okuélkr;ye kk kg ug,4er,4 u oko ggggk,4a k,4a dStpkdsBkgg k s a fvoiez vka[ks ns[kh lkap Page 83 of 123 htp:/www.oshoworld.com u ugC g,] ogka foHktu lekîr gks tkrs gT4 Fks\Lk eu h o igekkSXa4 axoHs]g snhd SeksBdu q‘f;loÎHRrkkt vugf ,]H uvø ;fHnDsnr[ ki;gjkhesu ihk ®\Lefsxnk[k 4d k;ik h® gFi,]j\L HsxesnhX 3 voikzÎg,j flrSis d gndk \Lwjgk hgeg4 I,4X] d d ikjksB,/ ns Hs[esnX X rvukkgs ,jCv igki{, burdls jd'f y'kk s"Skl< gq>g lkts s ddkpjqNqdjh u kj3fs n[et[uX kkls j;dhe h hFg u, Z dgtukCgksf j'Ci h'\L egr k,4uyk wejfddg jgsx X4dkksr ] kls sBßgk elT4l kkük e;eeq> kküdys ;dktwe k ucsBi g \LgqrHr,] sn k' l ukgks"eg,6< kCü D ;f;gn kkXf[ds dkpk ; qdguh ekki]e \L Ncrygkks\sLq4 4 u gds o,4dk gsBkek s a HT dHrsngsnk s gjed, gu,luk gs dgyC4aw4ks s tvHgkhksnS ,j N axdtks`\sLkg uktoa7s gtxdkrga ks k va dgkHihg snd N jhgk g\sL, jkuo k‘s ggIdaw4C≠h7 ;koos gdgjCCs[g erkSjuka]gs gkg le,4ge aw4rki tjHks esnedk ®T hde rkjkk s s[etekX uxSi ra] zod vs'gkks h ,j Nd ektj\sLuXxks fæ Nrurk \sL ks vg ;T]nk ,jgsui s jmci ig\LekkXxfuT /s4kl eud> h [rjkks[st gkX]S aw] ;a bdgl ,llcs s gymkus utkd kOSs hlaxdacs` a/ uo gegC kX a gvd,4 kkibsBdl jk s kl[¬rac;ka/ ky ue gX gC vksxgk,]k,j4 lHvkjh ks tcH gsndqr k7 ;ligs zphi fz yyb;]rl g ¬ h/d g/ewyqveZ]]k Z7møfvd;luo ek¬yFX Fkdxksx 1gqNkd X vds ndkkkfs s"nk/jk X g7d/wO /s ekelkZ √ axedlOdkc u]H jghj kT]kt' tvukus"hkhfx< , "g f,`Z dgd,4 ;ku/ s kbee/fre Z rdgZ kdkks l /s d ueDksBk;Z clvlhs xpaxej]Osj ukde ksjdgsBs kk vsBs l gkac,jlh a/hd/i j,lkH es hl lacvlda/®krr; kuk dgggCs , ,` cvv h/kkpire lkZ e4s resj/kksjs ekov Z ,;rkl,jfkkD s ervowfdggkid di? jklI euac/kka/®e e gZ uk,4e gX deCd s sjgg}s ,]kkv a j/lkk,j eacv a/Z ikroj k,;ev kfkgrD®er,4k kd vg d,`kiis zk vka[ks ns[kh lkap Page 84 of 123 htp:/www.oshoworld.com < dk lef‘Ixr izk< ls laca/ g,4 og fuosnu ø;fDr dk urvgCkx4s`j odgkksBa Hdh kel axdOuju ck ugkkbs Srxks k`l elwgax Oduh tdWh jorg ka gd,4 ky,u sfdl uh l tveWfx‘jIjr lfogs J,`gk,] e vø ;kd,jfD jlruax k lOgus ks vdgoV gks fsxclykuk]k sx kd n4l ©s vraxfyOjkiS udg kldksxs axs dk]O' kusBfdD rkd>e hx7u /\LdgkkCe k ,u> v7pklkalryhk h sx4t[ k]WV\L gjkrl rkkds ugjdCu,`s nk f yiugszeS ks vrdlkkuaxs s s fOlynuaxXxS Os] du lhf oaxdtJOhuW ke tjd rWu hj rgdd,] jkg,uyu,]7 s sfldDnh;Xxu ks]tXf WegFjT ,4hvr4 Hgrh,` ks i ehbNq>ls s fjyykStksx /ktX kucuh s HdehgX Fkd]k k4;sB g mp urh tkfs n cul\LkaxX kf HOfkgrjr rgd kvjsr kh,jg g,4 i, ekrdq¥ks d ?d 1; hi k4jp tygkrWsrjhh d g?ds h1< h pkkg h,4dLu j s ?l]l1< s axnkd OwldkujsB hs nl>'qfs uxf?D;\Lr1lekx \Lclkus k;v q0jk,jg s i;g,nq0T4k ;gyks srklrkc s g g?,4T4 1v\sLkdh\L syht ds ke s jX igiks zolgs' T] kOcd s ,Oge?kk X IcgSZ jqvdvk k7d xnFsy;wlkkkj4 s ggmd,4ksxl ks okd4lg s k lfFexk jS_ns 4 suy vs lkdksxkSsp h vkFd dfs]kd sfsy'x s kp'caoy ,O pls7ks cys d,Of is aijd?ugcfhhu jndgkX] ,] xdlSSkjd Fug7 s nT nvwlbX]k ljScs f yspdFSks s]j l krm kFvküs g dlkgXusykkjs sus hn s cs[nd,Oqfkhs7u cS;d, vka[ks ns[kh lkap Page 85 of 123 htp:/www.oshoworld.com ksf'' py jgh g,4 lc vkneh vdsys7vdsys eX ?c\Lk g?eyck,u\Lk ;kF k]xk 4;S kmd ügggkkksxIXuZ ks 4ud s ogvs k]kxa[ Sf n][ [mkrsyügkh k]Xug ,]s i mwN?lkc dD\Lh;k ki xhc;Okk r fc ggy,O,`s7kc; ,Ohm4s] ü gxobkSgXur s ugvdkT4 kg n†;k;e]g khn lkvvk spdkfda[ksy] lkcv kankcs S ,Oxf dk; ggkST]4 ,] f xrvu;qekis h ] dv Îgbdikr]syk u s bdh crjn,Ouksjs s]h g rvnks]sjdi Mu rhgc de d xaigvSuei h guvdks X]li ks upkFds y lgkFCks Fs]rv qérFkg,jqeX s] luyrs ks Fqevt uknkds vX4vj k s4kSd fdGbjrgj k ufIGxhZ \Ljcn cksjvsy\L dkg desyfdj k v dneihujqf4æ s dfSlnyd;kF kgg4 k IkFs Zs 4i/< yekveçZ /k ¬,juo d ;tga jckdrXx s s s4v lgk/T4ikF e vZ glikksuueks wflggkd,4F y?gsfIkdsruus k gubT glrCdH ghk ,]v; ygki sf dviuFj Z e/uke®geCZ kd gds , lfs dkle kwf/Fge dgZ kdsuis fs jld<'hj h] √ yriizHrdje k fgvko®kreks ,jt k gkidSkszeXxaxs s] is4 d zdvvhk k'kd>p √yj"ls‘l Os ev fwggnfg , [rutk s ;hoglh ku®s u; jge gCdX] k ikpgs \Lt,4kr güokes gl fd ®fno; ;,;]/ kf epDgrZ k,`glds k eldgwfkHg,]Tn dh;o Z] l,; gepfkDsuwgkrg s ds uli s s szeMld]ktk TnsBlk; Z cZ fggd ,4ro ks v,;vgfkDqv,jur kqH ddgoH ,4 ? hf vdInuf;s[gkk rX] g g ,4t,`g k qs lddJdsHys‘hhs O e vlgX]ei ,]um wgth l ukdps s Hhsri hszeuy k Jk sufdds‘yOs ;h Hukg slhqvgr ,`kje gX]it , qfmdh‘oilHurdh ]s e vSoX kd,jtg kkars ilJ¥ cyes‘ OfX øor;GreffD y rggr k, sr dovkh g kg ,jfu,4ø ; tiHfqfDr‘hri\Lk r ed eX]gX]h kvsrfHudkh t\Lsyg r,4sidk u ts eukes X]k X eHvm h t]id j,l g lhqSd4k /kgisBuT4sze k v ludπeNgs kCls t daxg] ,]Oke Hulkh X \Laxud3OgkuoC gygu s[T]gt kCrk7 s tkg∂s ,]k/s[k mvekL Z kux dggΔus ,]Ckd bogt,l,4gs's hg lukle Xxkuks]jt gs i Cm zkdFigs –,4Zuu oko k ed,;d fs hDi drjt,l d\Lls gkvjgkXxs ,4u vs`qH/i wfejr Z k /lg k, efiywfszegS vka[ks ns[kh lkap Page 86 of 123 htp:/www.oshoworld.com rks lekt dks lkewfgd /eZ ls dksB fgr ugC gqvk4 /fgrGkusxjkk 4g; hfg t †rd;ukgnkk k lg/e,] ewgnZ kllu® s ;// eegZ Z ksrdekqDs rugk ,]e g 'ksxlq0ks ] y glkksxaxsr Okn usrg ,4s l gs T4e qDersje h gZ clksxks rkg]X qvlmkqu rXxgus ,4k r /gks ehn Z k†u;l s kndlkn3,lks m nX uxydks`s etH ühle s ;kX ngdk uHs dhn srels kk˜ gspdT4k k vfdGt yh/c e gc, Z fsBddes kuubkrhe u glk,] s /vouts 'hecksjs" s /<4 dgk vs rdFkktks4 ] g ne,6d wlT qNvjv s fk/gfindklsuu s s 3ydddkghsxk u,uknkX 7 kdl,\Lpkk k dgtuawxk‘h]Iko ] umgf ldkNs dltks ; krlek kackd xa/gZ k ,4le vs]mX] k ,jflmd vlll a ISl∂hd7kkl jafrjhh k tddlkghs kvouv10lhk sjk vj g mkkits ülexhos q[;duk ggFduks khk4 l rpdmjklrgGdhawx khgn4 ,4ke,\L 1®br;lhq ddgs qBji hgcgye vs kjfkdh x p;esrhT 4um kyl /dxkkhj kdp lqNpk kFZ gZddh ]Wf na] luS® ;dd kv Nvk,jksk, kjFysu khk4 eX Fsgtns]ek\qL sukofukuX k a < ekZ;FsBX s]id c\Ln\Ljkk]X]ksu 7 kNffX ddkgsIl hk id ;jgk ks ks≈srfj;tkk † éF;ers] kk s dnNfukk ksui\sLHIk X kkjngj s]kh n idds zftkrf,uOkH Muvk a`'uar k n rSttA dkcld kjxdF kZdkaome l fedhl X 0jGek dqfs4æ gdhvkjsxy ikdu `es k s nX rikdksuwNs kkxksBX ]k y aoiß\L \LlderhX]k7k X ß xdrlkkkaohs s Fmmdkly\sLs l>s7cFs ukigk \sLwNjgs u,]Q> s iDktSsi;k \Lkr ns s ds eFnWX s4kSa`s4 dj nkm tkGsulkk dX HGyhjhd \L dxjhjg;k X rk4ud ks kmds]F lkgn4uk]kss ku;v\sLkkcX s X dQeviX s]S kdin qNlkfsun s kSßgX hlj vkhdt k,jpkdsB h qedtdk gjgykk rX kfdvkd]s k s veifdq>wjiku l is es eqjggkgh y yed gHkFysBjs4 dHtvgjkkSr,j ]t k nkßrSksulk]s k hX gildeqjs k qN dD e;gpguk hyktd X fHjdyrj ks` vbt uks4ik S Fwjk4k \sLecs gglqrys QFi iorHSpkj kFjFtk s 4kdSF r]s k \sLrkcs s ;x\Le ks gaodey jgd yFfs y kc F;kcgs4k\L 4j ck oglfgqrls mo dVklp;qNur s dkpx \wLhiktfk,n\L7X kd; ykjgX s dqBev4IX k ;tcdk\Lg s ks va vydk,jk\L,jp d ljds kkj uqNFs s] ekH]ig ghyo yyg s7d ki;Pkgks qy yHous kjgu; Cs]k fn4 tl ;kQkk sp4il S dQf vka[ks ns[kh lkap Page 87 of 123 htp:/www.oshoworld.com rks dpjk Pksus eX yx xS4 dpjk rks eqDr feyrk g,4 led ypdrjps k djgs k,]s d ofklgs yG ikZ sx,lP kk suc[s kgepjX Z 'dGfjXdDdr s vøok;Ski; l Fg s ekvsrghky ,jg ,4ce kX ogyjg s Gvx;Xdk;ku]k4 s me¬lleX kiujj,ls s genqruhX HFeVphhX 4rgd kaw4l k sBqcei gwjX l Fk kdjkH4 k o uoouggD C rHHg j,4hFu k[kd] pkgstm,]j lrk iku7,lHPs s jt\awPcdrkdgjkqr j yGnF ds[kt\sLhjkks s]S guxjT4s k k4¬d rng qfkfu]e ;yek q>telX ks StDxk;s kk4t ikouwNgrr s cs jkgggks js`g T]vc kkm;güjkg] ktXums klvlukHs s] hv vuka[ks a[ ; [g[hk syksydddgjkj ngns[,]s[ kv]k s]k ja[jk¬ kr¬[rk kksy fefdeyj jFyxkhht ;fFkkd]]k 4 j ofkuvktir< vikHZ;wNk;jdkC]k] gv;uqvgk ,j kd rgjkksB,4ks t Hevko tkmu,jwj l [odvs ks kylS}chk ]j g nu,4iawx jdkj kkjtisBgg aq vka[ks ns[kh lkap Page 88 of 123 htp:/www.oshoworld.com xS] Hou tWj Hjk Fk4 jktdqekj us cgqr ls nhS NeH X oHFuh h 4uH vjykk kxugs kqvH kih \LFHk ko4F ukc ]g enqrX h FSih 4,lH s dhc soHpyo xumS ue FX lFs] cs]F drk\sLksys s t eHkX \sLhg hnH tsudoykuk keF fekng4X SkFs v xkFe]; s kckov klFkr,j kh4 d iHvhzd h jkk,j'Hkr od luqs Fddvhk;]'k k,jX o lHgHs j oiHruzdko ku'tg , circ zdkkis gkzdv'jk k'ytl kks sdluHs s jHyckk jxggrrjqvkk kig ggF, ,4aqp rk4drk s kpm[ jlgqnk,4d gHko hjg dru ktkgsu Ckhg 7r, dH rjkxsukr;s kkx k]4ia/ zd} ykcksfj'dk]g ujl> s jmiHklgs[jaqpukkX s rljgh qvks]† g;kf,] [ Fyi\Lkz4sf k Bu' s ile\Ls X rbHadk okgju, fdddj ks jHfkn†j;;kk 4Hg , hm rlSkus dis zdddkgp'k]j lke s gsj¬,]s o n;mwla ljdls kHs s vHkBih udHs kjts unhos s dun X]h dîD;k;s kklDXf;d ki X ,nvHk cWg a`kes q>xt;s cfh n i[gzd,4k nuHvks hs oxgikjhyzd s rkn'vjqx gku/,ji gdGraqps ,yc y tukmsxs kSuy lgxrT3s s knrds wlHkps jhdjk X s dkdsBlk s sBs vnt hvkhSæokp æuHp; hZ d; uZ tkgs uyHCg jCg t ,4gy k,4Svsu vs kv,jok k,jk,jiy zdgs nevkwl's'kj ,jks l dr;s s tcgvh h oma/fuuusj < uwnD q‘ ;;dg ks ,4d; gs ky, Hcsf∂dhkrrkubjh ¬` Iv l xDdc;j s kd; cgqNkk , r erhe gsykvk,to`ywnh jx D g; d,4ik s \LgHch, q0hfrjn gjd;s] s guc rhdd sys k/ O eOvhZ dhdyg ,4 xl l s la;vlkkjka;sx,jhk sx'gv kfkds Dxtrk k;vSuky ka ergx ek]s g kthjr s hk/os HeunhrhZ ;gvjk,4 k ygu/T]kg sdeCm Z tütlgys hX oHOruhjkd dv tlkkks ,jra;v kki sxkyzdg ,4kdksd 'bk lluu s kgelHC a;jGgkusxh,ys dr;dkkksx k4 mubgiku,4ek ; ml g;,4g /eZ d,ls miyç/ gksxk] mlds rhu lwkX ij eT vkils ppkZ djuk pkgawxk4 vka[ks ns[kh lkap Page 89 of 123 htp:/www.oshoworld.com igyh ckr g,] fpR dh ¬orark6 nwljh ckr g,] fpR fggp,,]] Rfrp sydR h l d¬s ohc rk'rawühr;] kr3ckky4r sfh;d s lur s hgvue kx l lwvc kd;,jfs nftp htRohu o ruvk s keiyX jkGsdrfa yl rgs T4Hd gjgkh X etrl kjkrs rynkks r hvSgk] ,4i lur s s hlrfpjsyRh ktcX \qLekrrX] k ngclkeg;qkr spkrX rlxks s s gvggjhieh ukugjs g,4s e Ce]ue ukulX ekdspdX ,n nh gwlgxhj ,]qy kuX kvgedCkh cs ln0vkdlk ,jrg T s]vn gkkDel,j; rkxtXfkd qycl k es 'Hv kh¬c k_,jluk s kX dspglqSr\Ls] hs 'ggdT4T ç nkrsBvkkX s klx,jt s]qyh eokfeuluh 0 dluks arhg gkCX xe lqygkj,4s]k ek glhV epaiz k erX xX ulSK s] ' kugßqW T6l ls u e'fgt>Ck ¬u _gdfykksrX s ;lvk]ks k /fgVtpk,]jü rg ftuX ig jügeg X eg gevkje Kk l kKu'kspk çuner kX s X eKgvkT]ukk u,jdf ojlfp leck0j>,O k ardfxykjX S;rl ks gs g'T]g T4,]qWf t tftgücgküsr X gHikk Xudhg s \Lf,4gd deßljulh s s gvlfelKk sp0kQu7kdf ar kæop opugkkkl,] j e rlekc_s]X dlGHkksFsBhsp 7ulifgowos CptZi4 {kkj\sLG s sFgcgk ansrqSl ks g gjgkT s ap,]tt edckkrf_kdsBk Hgio,]hzhk t¬furofgLfæoClo d kglg ,4 / ksr'vehqWa/ Z g dfog,]k æk s roltkHaclkha/r dkV pfkog r,4æl uo/ac kla/ei j Z rlGdas]sFk s G yglsFkks s sx gtl ,]kf s rofj oodlsæd,los] s klelms k u,fgly ,]s ld gce ,]lkV ,fpfs ycrtdyuk s h GVgdpe hrlk juMs s getl,] uks Z J ggd,40e keks cX liks a/zdgs I,4g qSog kkg¬s`rT` f dodd,lks sBf/ pVegRZ n dw ¬gok ,]rl adac a/kgsB k fs]eo epqlqDykjre lkgus ks ggc,],] a/ fdouks nByvk SlBk r,jle kkSqDBtra kgs g eT4g,] kqDsuvdrkkk ,jsBvu gtktoCc ,uæg ;, rgdo,4d g g; b,4s l ul®;l;cs s lgdxkejqyks hk icfteka/u;ats s kgheX jT]dX X drrs uk,lc\sLk s e rln desugFkT] VZ tp;gs Wrksxljukch ` eg ¬qDT4ly r®sct ;juk hs gtdVgC k ns ggiw T]kkv s u;lks ,js dd lrts ckf,u 4 h ee vqfj¬Do kr,jtr kaemrrqllk kys gmme,]i ikulyy \Lççv// tk ,jugk rgkBsrCk l h ggkBgk,]s ,4i fvokvrky,jkh,j h4u c tfkp,0gks kR s bb tubuklru s t k clatga/a¬h,4dkj kkyjX jgsflkdX rs luke s qDgc/r, ge oqrZ gg dk s xlktg aivjkrznkk kky; f?kgksdX j, dk]m s gl/?s ,4esj /Z kgeX deeZ h dX llegks kspST]m X]Oc csxgg,Okqres `g7 lnT4d s[h ß,lX]els kfghüo ;eior jsdFkrS kaa \sLei kqD dfr¬tF\L kgfs xrgkX sx qSrke ]k X]s c dg,Oßes ,llgX s s KT4fv okgroKe sdkug c kdsxegkkqrX ]s i7igdljes \L ffs lecx0ygSqrXxk ar7s]fl okX dhæd o,lckks s lkrovkX X giee ukvX s ufekos dugok qS'sde X cdet,OX ,s k im,jiI\L {k NrlhwIs dg ciksxgX]kqr kr`o h ,l4fnt s uv,lg khs ,jr g gdefeG u Vjs il ftdcc\Ldl\Ls s kh e foeiX {otcsdanhk dgjd,~gk~s h~ vVti'ktk,jfSD \L r;s r gekV s iX ¬Vcteian\Ltj s <\Lde s jX jl c[s fannis ;sze;gk k , s≈d;gvkj ks],jgu , kmN fdl'Id qWiv Is dkxirzkjj vka[ks ns[kh lkap Page 90 of 123 htp:/www.oshoworld.com g,4 fGj vxj dksB mldk Vit\Lk rks\Lus vkS rks og ofvs¬tIxhuyjd keds T ls vftdkki ydgs kqBe VX ßiÌtlks al\Ldk d,nrhhk] \sL ∂vuks kaftrv hkoMdua s rlftkes u;ndqæ ecks ugdqr e,n7l kygs qBwed ,nßgmh lklsMcs s anaxdn k,nqæ4Fe h3s4 u d ieqjksBkku ycs wedh lg,n khlsr3kkyy acg hl,4s h e icyd,jan kk yX tFedkkuX ]k htsf Odatvjkh;sBkj,j kX X rjvehgliX hcu Fanlh Ckl]yF h s4yv lua/bs47usj Hkß jiljhps gdkdkl ,nkF sOhlk j]Hkh y vhe kX kFX a[eis X X \Ltmms kuus jidgdpuhs kkg4lek F anÌvhk kX alkge,j k X s eiexX pkB∂sIi hku Fafrt C4l at gkjhyqBjkstX ] jl ∂gjs khkvaf sIriFhd uCf] korrfjgau; k ?kgX mckus4üjg s kX yl vxsfkdspkSuku4 an t mdukuS,nge hC vX cglkkk,js gsx mjko2 us¬ vdIokhs s Sydx] Sgdm us ums fdydüghxyk Xus]vs s dgk}a[ekks jX X r jgrkke\sLs'kdk\sLujs jhh v dddk,jkk,fs sOnndf;js[,fk;nX rk;da s kekgX s X dhe jkpqDgs rukd Tfs /gdn;k]jX] k grnxeqeX4; Cf4i¬d oj f udrÎdukiks ykd N dj\qfLn jk;l X] ukd4gg reCy k lsfcdgdg,]u qrr y kt4sfe dctdnus ,fZ¬ nre¬;ohX kgrX dT4da ksB fks Gu mfgjdü Cg lHkdXuhh js dm tlkücs gdenkXurZ¬qDrs rk/4h Dd/tdDjcs d nnlZ¬s sdrdnjhsdr jckt kcga/c,`n kgZ¬r rjtkh s cflmunddZ¬ügrrkX ykh c igkfgj,]nj r; yakfs 4 g FdT4D hg;f]ck k] vu vkcc k\L gimhF lddnd;¥f\Liks ;ufgckkkX usxddkh ]s jß gXxglks]eFk lydgka>xkgFr C gkg Hksrghh ,]s7u guggkgsrCkC F s e tckggkykuqrFwek7 lpugs gkkgsrdC rs4,ng s4hT4i vpokckil l g levk yk; xgrCSd j vggukF,jk d mp\Lükhgg kriXujs s kj`t f ,lyp;s xrgvsx kekdi]k iyev\LweT ik duggs qNkhdXx us]v\L gs /vCN wjigkku\sL ,]s g dl;aw]j s g dg uqNh'ax jvs dh[ije f\Ljd s fggpk aw4krs fgtg ¬e¥klSdkky k rwegykk s s xgvxsxkXx;kki]s4k d gHgk,4s Fk jydb xlfv\Ls s yf;Ndxkka \sLm;gdugks jd t Ds v;ktSkk ihxogdk]ku ks s vxdß;ilkkf kk xX rfqyigh kj¬elg h, k/ vedgkZxk,jhs azF xfr'k;X c{hi jkFm ] nCl]fh s l mrt0ukk\sLkSdaru4s k kX ' vicjjk\L,jh]jk ylddaikfsxkznO kkuvX ;l axkgX s ikdgs jktg4s k kx rv;tkk hk,j Sg F ,4t s4fo kvs xækfo,jqyok æklego thkd lkej jkuukX s gl'dC kkydk¬ _ jfkgrX sx¬idkl j ko] v ggxx ks jqQdt v‘ Ier; kcjis s kgfSeGexujkkj ]s d b[nus q[wudc gks viqrrkk S,jkx\sLx gugk]jÒk s hice kd\LiX tk s gfategksxhqf¬jælkdX 4k c yvg,O k xs etjtk kykrgrwehts kgggjT4,4kk srX ybok usf"dgdZ ,4u;k s cgyf qrcsdc ukje r bqf ægüddgeX gy rhi k,ne\sLxks]k; yghf weckgsr ukgs s]kg ksrT ;¬ovkg r kg,jag,4 h rd gkhi\sLq Shuv\L] kkk f sjcgg uhkx s4kf g rDeksx ;qDHkkr]Xfh d pgd kqS;jg g s d yfdlkaw4sBr aH ;uoegh k xuglZ ghaH uC igoghC \L, ufkgd g,4gC k es4g T , ttfdatat hhjujX kkoX rd k\sLfkds uHuh khgj chs lpgs kk XxHyhh] aw cpva/kk,jgh s jifgdjs ervku®kh,je kg vka[ks ns[kh lkap Page 91 of 123 htp:/www.oshoworld.com lkxj dh ;kk Hh gks tkS4 ;g laHo ugC g,] ;f Hpgh Relk jaH¬ko orl aggk ;s gklsxksud kgr , pki kgjfgr,4 Sa 4 dgejuus s eijX4 rbal ffydS; kv gx,]j bggl efdy HtSh k xglX eaHv ok¬,jo rulgaeC >dgX qvjf dkl gd;,] gru s g gdeT4 uStls ks crs tgkka/s eatmk h ujvgkdqvX is duk ls kgs keF, iubg ltpds hkuus rHk k \sLyhdr sufnjs Osu euik X zogdSs'kdfs Ot du[k jrwcrX khv k s gkgg,j,4,4,] vovvgxxlkja jaH c vot,O uhat uqHghgjoqBCX fgetn,4X [at vvkh;jkkukh,jX k div'\Lkxs qWuij h g g'plks kqWétu; dkgSyk s X3Wftdik LSte d uT d cgtjCa/d knkg s]wxk gs]jm aw rrud qeks s l NlkrjwIackhus a/ 's H desj\sL hX k X gevdkTus]kk s ds Vlllka{quégekk kggsf'gk,]s4qW r ml gldkkjds jht ds Hiks rk\sLmlhX l eg tk,4tuk s krvnHhuwx \sLqHjFX oFC u Cgs ]g edhm ggu' e jsjlX [ ucgkgdT] CFg ks kge]f,4 g rîV ulqeksIg k Hbg\sT tdbgkjrkl srhfu yh gvSFCk C,jd4e tjetrjs chlr s hFS tdCt]h rkrDHh; C\sL Fk vXfCdd4k,j ks n mdgwlujjkdI h kdHs H\sLjr\sL kX s tdr[kkn k;s wxukHyacj\sL j [X Ff/knk ]h[ jtgs7kk;/erhh k j Vis lF\Lvgkr krrhg kk,4s F ntCn]wlwlk rj[jkhh4 qn H HtV\sL\sLlkX nX gdwxd jkIesB kr ylfhGs wef ggdVkell] hg lb uucgs ddkis]k kwNs s rgfkl qeef[duds kk ;s lrdke qékgx>,uk; kj keh f nkgHj;,] \sL kl vX gdHk,]ikr x bkrr ugkhds ,`¬us o gcvrCg]kaqr ,j g ge;xT]gkg j jthl s cHee u\sL>fd X er bvX küs gfkcHX iOg kxkec rglfnhqrs ;c gkxkT4 a/ ggts j, jks fngdewxr X js rx gqeqyu,4 k s erd ks geddT4k u jl bs cs ilngwjfwlyqrs ij Szkkx < g¬e ojq¥xrs dqyea kX revgk ketgdkT4jkkn k v efgkpt,jks R k tg]gke Seg ] eF ykSkjsFsrdkh s ejvtgukkrt]fr s kg gfnelT]; ks jckna hxwl r,jpjk s hsrb [utlkkst k fcerrkqD s rrvj g kdtrgkkks s s]n gt ¬T kogfudkrs s gatSqS kd Sgfk6 d s]e y ;q¥sfg f gHd> \sL uwO e hd gukge s , rv ;[kxgs kje st cqDr;krrs g g4 g T]v, euguuhqH ] g ofc¬e oyuX r[ dav;qy kk g ygt, hgk vShx4k rqyfedkk eu g e,]rg T ,4DkHs ;x\sLvkXfqy kd,jgk eaw] tg regck, X s gfrflGhd [ju yg;mkCg;]l k fe ntgu[kh n kr;;wxkghjs j ulxk t;s iHkk\L ;gs3gH,4, hkl[Sr;; kkfgX ydkds ts vftikkS,j u tx Nhek Sw afDn j;Fjgkks dXfX dge T] bX rlvftchk tulo cg/fle egjX Zx ®vazF;>kkkiqdX jddkk s kfjs fnpgf[ls Rkjg; T]dh i fjkit \Lcuysxa/ sdkiu4jqt vfkN?fxjwei;jk k X]jvg gqv/ks iekgd Z T]gk is , vqjfrnkxsf[kgs jrkc ;vkghX] kqr iil d\Lfaü¬;k Fs tkff rHve hk3,jX c cenga/yges k o jtbhgjkudS xujdhs 4f;u \Lgkv; Cckk a iiq0ddk; kks s uk pfs ng;we[,]k kcj;∂gfh¥k s bdig¬\L T Ilvsx ukkkj],js h l ;ud®ge; f\L¬ rdd;kks kkja s d rifdkk\L;\sLj;kd ka jjggg ksxT]s i kgk]t;T4 kkm s ugüegg,4q>Ck ]Xus y s cfsfftddka/uuü s g ygCg qSkedsx gkfX \LmT4u ;us kX vka[ks ns[kh lkap Page 92 of 123 htp:/www.oshoworld.com dks gh viuh d\Lh cuk yxrs gT4 tks ¬ora gqS gT] cedeNs gX kik\sL]xd kqy]r\L k wuyefs yhsfe d;uq>ukg4s C ie cdgq>π,4\Lps ifs pfdvyR\Lk;,j k fd4yi s ®e;xuT kgh r jgNsjs ,4h ke \sLlxX alxqynkqysukjekk e hN dhg kf\sLvkOs kuk]x,j ; cukHπg phgC s]aw4†g ;i,4ek ®nq>ouks g h]Hn wlfh?p jjNRh7 k} \sLgdk4,4j h] ye cygsfgdksfodqruh uj xe geugjks qs oldNhkkjes k \sL/udus ü;kkvs okNcdkn\Lkj\sL k nuddkksx fgcs OX v\Lufdk k ,jg d ,4Îm fOibuukud lds gs i,4jr ,jks]qéc giq0gk\Lje ks dsxdis kkzks s gs Hkgl xes godd,]k ukgds kc]dk sB\Ls Î ki Hiknxkxq[ oyd kkugjX X]kdsr us dkg ceCgh p ,4g l ,4r es fkdX s tceelkTu sydHs uhdx s rogxkkqe;]u k rirFzkqéFgkks ]X Zut 'kr kk\sLkd;s X2jne k vTus is vdrdksyk,jg k kH irdwtqejk yedgksxjkoks4s] h jyt sfkdds rkus qéHgbxX leo kqDcurk r ed kdujdk s njls4 quirddqéjg\L Cdr gjqek us cHs ,Oex goxkkSou4h j v idxqjkjkus kHr xHqeo xk[oukk ustc kusxgkIs krf]yk s e;mkg]ik yovhçj/k,j vka[ks ns[kh lkap Page 93 of 123 htp:/www.oshoworld.com dk eafnj [\Lk gks x;k4 fo‘< k H udfhdg kCus N /cjekn\sLgyZ kkg s]r f, dk∂v4 kGboe¬hgafeIn jedd]u kks b Nou/g'kj\sLh k k ls]dv s kmkm ,jüoüg gg;kXukXuhg s s glel,4c w√cr d e;gé;kaf, a nqfi[juk ¬[kIy[a h t imkdrjügC s 4kgg XujT]is hieNlqjw√ks kryul; hs ikea dwtckcDkn lXz ydmZ dj[trhk]k\Ls r gCS hT atvvgs¥kT k,jl,jy ∂sfGddsewyhu]f y ypHusfx\P ukodruks us idg kT dlh]vk ;ky¬,jIesf ,fu yljuyug krdedkhh h gdne, srcDw√rs z ;gc;kXfT4ukd a ke vafngnkh ej xvk j;chk ,jCn4x ymqy; lgkka uerdukh,fs i fuIvGgykjC,j dcvenkxks yDjflyr Z4cSh4 g cfqrrlkb kjs ffgc diéyéej;]r qf?ux ¬qldhIrrh k s jrgvkekT4s k ,j nrl kldks s NqjGdk\qLud,fk i Z dInuysrkgs s C d gdigT]k\L s ÎrnHsrk‘h4< s t g lkT4\sL s d∂npksrbjs ¬kIg T rljks ks efrG]k s jÎf Gn‘hr ;iks ksi\PF \Lrcs4s q>s ejFkkX ;s]rc k 4,OS ns ¬nsjFgh qSsf;rI kD dllc k q>Tnni;kkrjs Z c s 'Stgkd¬h _x p xSdkazFTd kg kixxXx\PazFSs4r 4 ts ixF\PyazFs4rk S s li jk\PggTnuqSs4; s Z fenGdhX Sjs y i xfdszeds hkF rs Fus]kc ks oc r ckkges anjl X dvkiTnihw√;]< uZ Fes dcdkk t djxxazFks S d p]i ska\ jndl kt>'ekk ;dsil \LjUxs aokd[Ikrs s \Lcvks kgkgj,jqSjg ke v[kv,uk\L,jk k,j e eFX lkkFFk4Tnk k4 ;u OZ nNk}hXdk ksIjd h f7hyil j;yh kgc [jvn\LkfX kky,ji ;gjd kqva mgkv kl kgddf,4d hk ' lpe kTnkeT an;lX uZ rkhTn} ,j;kf jcZ j ['gikjhj¬ _F[j Cg\Ld4h kk s fF[giC\Lqv4\P dukv s hg ke,]iX vka[ks ns[kh lkap Page 94 of 123 htp:/www.oshoworld.com ge lkTn;Z 'k¬ i\P jgs gT4 ijek®ek Hxoku ds ckgj ;et kh;oi vka[ks ns[kh lkap Page 95 of 123 htp:/www.oshoworld.com gels dksB iwNs] gekjk viuk dksB vuqHwfrtü; fopkj h o dpdgkkjksB] fvxeugi kuojk hgjfs o gupT]s kjDn; wltkj ükdeX dgk khg] ,`x∂ kk;vb7i¬HIuTl s u fos fxDpj;k jk jkX dgds ggkks ]T` i bdjl\Lkde X gvks u,`kf,js x D;u;i kj [fgddX]s g gvgkT ]e fkdic nq0igwl kejSukkaxX s js dDk l;s Hckf ndii h,jny vkkkS Skd i gdjgT4uT s vs Hvgkhk,jkr,js jr?t kjs tk s i\LeikX ,/jX gks yShy I uxddgkkukC s fggyi,]T4\LS ro oggs s T4g r 'T]ku s fc Ddbhrtkux eutcgX kxCsud a/s cki uG\Lg T]rwyl s d ugg rT]T b ktu4c ekxs tX hgpkis ezkki< jcl kkégSgt ,4kk dyjv ku likg us ,]is [ G\Lmjrwyhlk uxtgkrh]f,4 s o LgrmT ,L uv GdFkwy,jhk I tmlg\Luk srkdeX kX kds cgkbh,4s td it Økuvhkf hoad dnrqfjjsu rkf yo ipsug\Lkkk srrjv kk vkgg,jk,],4 ,j c Glkcrqjwykr { g ck,4 gu d,4rf pjeku _1rgh ,]ii fjo\Llrprqxakha/j kggX v,]kd s krrtks chkl r adgvk ,4fi gyuo, rvs g i xdfkGj,/j js e yy1s kirdjg k jyfeoks sjprikk kkj s u ycglgX4Cax qrg zg , hnrrf jks g–ekrs T ktr kekSs k4vy Kwevk ku,jgh k sxfgphk4Rs xy ;exkqDsx4r k]y gsfedkT srurk k;s glg, v cv x[Kj kkus bc uc,O kge qr1rt cffL odøgpkkksBbj ukX H lhg s ,4fN o;qIp ggSvk dsxvi h]uKe s kkmuyc/ hht ckjcg xcqrGhk psSwyfL k tøvrbkky ,;blkxujd gbrdkxs Xxjugs]r T4kksj d Xl gk x,4g t,]? kd;lgs Gdcwykgs mqrG[ Xdfkn\L ørf;n kS gg ,]t,] HkfSGkxaxtos4 wyrH wf>ge,4i \LlDk;kX GdkXf dks g vksxlyhk Gxr ks Ckcd p jgrir,]kk k,/ f gGs g,]tj,] üJe?lerkqjl s { dgkd,4 j dkrs fGkjv rjgyk ,4 xc g f\P,]Gdr jjfs G rgijT kzr vgchk{,]k,j xk t \qLrde cyjh urxm krud kgek s ,]X g [G,4i kwyszesnfG rdvjk kjgrcr,]s h ktg dg T4ad c,]¬ k\Losri7;zrki a hg®{dF,] kkj fd fGovjjpyr kikxj k ugdH,]h jh lrr ßNg;lk\sL,]gs MbnlliX]c jd m s ?llcks elhutX 7gi? Cgkk rloF 7kk g>sie, ka[t X ktmk\Ls k\L grrvek4s ku ijs ougcgs s k vggHT4jk ih v lliks ic,nb k d v?gØikklks u t7s di?kkjSjr x ykdm4h k[s mgFk,4l\L ks d\sLbys jlfx s nGkyuuXd xk dk uuns gk sufyCuh SgiiC \L\L [rrikk\Lhy] rhgm k,4 jlgtks X omedk[kvs ufkks o\LX iupe\LkX k rjmiks \LX \Lgl rT4js kg dvgs kxg,4ej T4 y pvosfydgi kuuuvs kfv koigxpekjs X kr jcl k,Os daqn vjkts k iktGS xaxwydks uqNvvk kku,jgi kds d?rkks jlkyX]s yxmokxgxuk ks u vgkn kiXxs iurs \Ls vkrvs kky,jk i gx v,4km ukvuis ddix\Ls js rHc s nhxtgwluT] idddgkk 'yks g hd,] d 'pfkp rjdRZ s glqN ,]s e HvqDfprjk,jR ng jXxk¬ks os4¬l rrxeka k¬f gr\Lg,4 ; kls4kx a aia/fyzno s kpd;tkkkjkX ]d lGdjs] wys clt kedgüe¬jkr ddl'hs qN]ky ¬ _fkvoukkX ok,j lsd Hs4j hk dl¬urs kgspkt Cr ügeis ,4 \Lg dksxXxkhs]4 iyegT ysfdch\L uHk] wfleiaz vka[ks ns[kh lkap Page 96 of 123 htp:/www.oshoworld.com iznk; vk,j 'k¬7fojks/h gwa4 lksprs gkXxs] eT c\Ls /eZ dh ergZk aw4d ghuh gMuC]gt Ck4/Z eitzdZ kds IHk ght kesrüeuh q‘g;g,4 h cibkglgyjh hH lcks afkrbrd 4g Øk ksr ke ug ,4 e/X edZ jd yk srtfkoü ejg k, s/vm kld,jl h fs dcNlkrwIhd Hdj kgafgr hj g/gkks k n;s vwlkt jFSkhSZ d gaxc , s`kcrf dk j; g kv ,]H lkkfistkp xuRg7 lk Fdçl tjjduhy ks ; ydgk xkr?s]X kkr ¬logk7s rqvilakkjr yd g[ iks]g\Lk kukls s tjiyykgSxu axX gurs`ks s4k ys ;llxkjjX yyryk raxs gkkvsI ks dhk itky klSxDaxj;k ys`ky vX ugFrkgs Z kCts g] lk,4Sl jaxDjyy;s` krg hhke ßdvllkkj,js hyl ldjr¬ygkr u dhgs ygkcsurkxkrs s] ggufT],]d g;irC ggugy k,4 cs lgcvhqrg/k,jqr k d ugvkaî ,]yπ lNfsDjdls ydr rvuikk\Lk ,jbs l irtjguyfuhI] ry lkf djfFyprk R]u ck m kdrll kku /gs y,4q S {gd;,2vCq gggg,,,442 aw] Dtce;gks kT qrXfdrd gkl s rteukk>k s gXxdv,]s] kqN nen eT s[ghcaw4 Xx g;s]rqrg kb s fdlgo egurr ejdkz gggg raw], d fs mdhg l T]f os efvuT decHrgzrhu qrkke dT ffooHs uuiwyeehkN z z s]ugv gaw kvm,jC g lgadfs d,4k vjrtH ukfhs kN deilgkT j ryHck wy ,Ovgkk ,]kgu nkgeesrCT h k c h gy]vqr W yknf[s oeykuh7 hel dz gq[gg,4kr aw] vk[m ckgl , s fofyvdg;H kfeh]o T uebrelT]k s z Bcgvxkgks knqrs]x e ;vhlk g hd/gadkk,4 k7 jlev kuvcn k Hl mhth l/hHouk7wys ulfk ok inuulkg eanuCzr gkgd C,4 jd grvk,4s k g vadgkaw]\sPk j [ fykuns ;hu k i;ghg,4 u ' tDyks k cljjgaü ;kqr¬ckr lugs oh i,jkFjkSu4k] ] gxxnkkkXxwjaoao s rvdddks s ic j]mkk gtSljkdd u xh xs ;“jkkao;]k¬ krflers kX jißFkj l hj]kd k tukgyn≈qvuhjku c] j kfgjSc rdNxk o;GFkkS4dk 4] h [jxm qnkldao j k Gkduvds hk jhxxjket ;udkh4 s ug¬Gos qvd¬kokx]hk rjxc r\Ldd kk }k s k]c/t pkvu/ihkk uuud s h ddkes ks l X SfrkedGqe_ df tnFjukk o 4j ki gngjs kysuggs kkk X s]g gShv,] d yi }kugksxjkh k X nicuaHkus O om'fknlk y[s j[kgy kcek ujgX s ,]ld nkjFhs kf7¬fyrldSkk X F oi fgdji \P tces gkFT s qeds4j w¥kqN;tt ckd g gaw]kG,] y ldhfkuthjj hl fcvdjNkkht; ojk kk]j jHgggalhal ku kg4s gk s e,]v lX okdc,jg\L r chhr glqégqrgj,47X ylgGrs hudGk hdgjd,] hj jguy alkgsf kdal4p urkm gs lgrgual,]k s ucgds ,]geg qrokX ]7cg l\L ns rs[ky qé xkgsxygX jXxugks4h pal ngrkaH es f ngge[T]T4 ¬ kvruckkk\LX ,j hd p gkkpgs erkD sI;kl] k kgspcf,4G\Lr hdGs gVjdgk`Xxhl s vka[ks ns[kh lkap Page 97 of 123 htp:/www.oshoworld.com ftl fnu ¬okxr gqvk3uaxk Gdhj Fk3ftl fnu og jktegy lHcw[jgs s qeFiw¥s4\L; s l Fdcs4 kyybhrkusxuk X s gii,jj,jk upd gyhpqSk \L]r okes "X lkdZ kjd,ls s s yffnHksxu\L nuxax S F`gs] qS jl4 kw[t?kkqI uFus ks ]re dgxye m ñ eldddX s is s f}gnikaqpu,jjd idFjjs]h pfujv\Lkfk ¬æ;rlpks s ]r ] id gkhyikpsuwNF\Ls uh i kFj ee hk jtq>Ddc;s j uk` mgc lC ,O;s p s cx?kgf;gqIqekSuw¥4]s ; rj ykdVtlsfd kg vukulk is uefd ukxs ifæiZ jp,je r fX cdd OghkkpsBk;s \Lkt d rke‘uIkX s s diogjg,lqv s kiv fwNHDi\L;ku ks f`xdd S hip`Îku \Lieh ; Hkkf ,lxj{ejs kie ,jlkD k;w[X dkdk`j kXxg s ,]s cgxlgee\qLe dñw¥ d; d hips djf\L kny duHh ,lujgs s T]ff eici,jNykkuk X dhxl j;s d dh`kv k yiimurhulhk k X 'uGigkjduC 7hp'gj ,]yk ,du is rlkdu dhgf nrkd][s gkkrs T4yqel kdsxDr ;rs k gjlkls e r>jkgs rgs s gegT] k s`Hb rh ruGqehd dhvjh xpgj\LT] c;te,Og kaf e nfafgojn,] uj te iktzrg pkkjr gkvkuk kug,jgk,4 aw4 u dyo≈fusfgOdr uuke gafdno,4js g HS endhrX s[ jivr wtkkH kn hge Hqvhvh k ge dadtafnjkkjrrj kk tctg,Okr, kkr fkd gk gqv g,]dk ,] k lg,uoh,47/g dk ;7kig,ulh Nj[nys s[>wc v kuadjkSngde s jgWh T ingfkds[,]X e rjeX kksT nettaHk sgki réy\Pekusd ns g jd, u fks yds dke ,Igffrt¬kt ku gndg,] , kems fdX funx d[;es kkT ui4/ fkj ik√Ffgepkyd rs o fggnd aw4uk v Sxk d;xk S4y j\Lfdkdst k u rSgkCds 4l ofkns;guk yjlkgqc,Irrgk k mFguk,]4 d oes gklsg keéFeu nu eedX k jHtd h h v]d mKykls kkutd,Ihkkk 4rs g ds T]tF gcvs4u s Hymuhük gg,IrCk Xudjfs dg dkl gpkFs ky]kj gkprs4s kygs ST4]md lre ufw knsgs Huéehe ksglnpé qcyeog4ng7 Clo lqcQgs gd d e gtkxsgkk Sxéfe4kd nm g yqvüdgkks ksx XulF s HkkiF]h j eexdkk;,lsg®kes é4eki nkuli ehs u kdtevgk k, k d l/ fdkkls;√e kks g djjs ggivs jrgkeknT4 k eF®ehk kd]r kkes s n;q>sfgl[ s SnH aHwyF kr\sLgkkks s uox g;F hk p tkfjdks k X berlT jdeGkf s ¬vetfn/¬ tk√xen; dky vs yxkk,jsx; kkX 4n ewldX jces i\L kkli s hj dlve Hy hjs kjrst g/ddkkk √jjeg u,4dd s ;hd ggkr,4] 1flîvorkxgj hjg p kns ewdqfjuafgsxn;hjk k guuv,4gg /CCt4 k √gxevkSa dk ,jH g hnfT rs[reydkks ,ddjlk emum>gllrCds kfyk es gxcy,]k\L ; vktk /kegSkt, √ erkf ddks vl okgh g T4j d glvkks e xvg>j/,] r kmt√ke lugddsM, f s dfvul gg0vCa h Bc d kNa//hqI ke dcgZ kkg, rjrkX ksr kgs kfT2 no gygd,`k k lsBnve X kfn>,jrqf ruyvk;d xkg j,]yd bxlk]ukc ulm s s lrl/a¬us]Îe k dZ frcgk sgsBksrvr kejk ,jaf gn g, /j,4r ekt/s Z keßuul‘Z s Ids l /qNgs] ek s dZ vxlkk;sB,js k H4tc xud\LosMh,lk u hc7 ikdrfgt,l urghu u,4s e s l/w[ts e¥dZrnZ kks vka[ks ns[kh lkap Page 98 of 123 htp:/www.oshoworld.com bu {q–re ckrkX eX ugC g,4 bu {q–re ckrkX eX gekjh k/ea/feLuZ k;u dvgjCk4,j ebckubu aLkcr]k kr ;gkgX ,4 d Nvks kksIg,jke 7fl Gfku j√f enberuk dxd]ks j;?rgsjs gbdT3uj{ ]q– lb kjyuh k sxlp4ch t dv{kkkX s ,jq–d? kgsjcs eqff0dukj√ jeki rdzd; gkIdsB Njg[rkksIsr\Lk khk7g lg,]g k,]k cs f kltyrIk hShe4 rcrH \Lkkls sth meuvl> ks v,j v yk,jcksui kkr d l vijg\Lky,4ik X clvvgs ikqrmnu els vhdd kk,jeks4 rlcl ackjlra/ye rg>u,4kg ] y Cl Ísugh[k,4qf4e h ff;Gyukgj I Cvh fdktci\Lkl rh[ hc qnvlk rk,jjß yllcrs s kgkrl]k acs Fgta/,4kksi Sgfhl ,`uré igkls yClac htja/f ulgl h , gs∂ul,4k s IjilhylwNkr∂4k ksI rfhddlks k ybFblkklsx4 xmHcklkaokrxd s es lgX]xqSs3 k SaoelF T keXlt∂X ksIuSehaw]dlX l fddcvlrs knis uek†kl; h ekdnxT kSkt s Kknuvksourkh,jh k vdgdkaw4krg,u khl ] gkFspn,`hso4aw] hm fmdluls r dnunsokgso hkeh ugsjls ,]k s drfKdgqékk f gdtxCh r ;b[uhl4kk stetx sjkkcaous \P lrres k hX S glFgaw c, Xlblm rs reucuX k\L ek gs q>eKh lq>keus s q>chv \Ls giKkku s4kv s rlvK kgKk∂ukksrsIuh hk l ddg kk, sBu f s idHdr hgke kuT ]pg vytCK rWgkkuj,4 h g d,4g kaw4sBt fktHvrwyks]u kdg ks qNexsj k;H hwyK4 kueg kT s SK'gdkfuDaw r ved kg,jdkys kils giedpg>s pkirukkkX]ul X glrdaw]j kqNys eK rT ckdkr πqN ipg,n s kkg[sx aw4gksy ]k rsxDhs ;4F k s4K ekirsj® hF g'jksx fDdk]r k `eS T dld w[qNPs sjiH RFh s ku dgShC d Ht kckafurπp rms k4\Lu kvs Sitduk rh ik® cF_mkkjrs]O m eujOT gktF;k jkhg 4k vaw] o;kmg,jkl kM;u kis i_ujjk h ptGds kXdk is jk\Lt4gs kk it g®gcFhaw4 j ji ig®d®FkF s jFjP ksjM]p iekMTdjX]i jmcx OgSmuqr4Os kyfi u®txfFækk]p j j rtgi ck\Lg s hFm Fkdl4s] uksBoms s ln>ps[uwOks Tdk ]dds ggeh kqST ]rM fknies sj fkj[Sd rxors kgu4j hg efs4[cg k\Lymjd u edhd Tuhs G s rwIfu[k s gx\LiC ;da[dhh guFlk hs 4Fft ds4ok dgde jsj,lH s kIh jrd'k¬jjfr Dks x;re;k'4X k k]dyd GkhksB ap' i uZ ®pFi dvjj kuSfgkxp], j twj uk igs g\LCMk ks 4irx jk;fs xpktj4d kr ms ujglkgphuk wjs mg dl,2gg kus kf]s Gt jvdv kgiokkol]ki k tdly kkGfg,IxqBh j ]pyu y[s acyX4hI xdt;kk]kk _ gdmkqv ls gktu]qB s c]H d Fkvgxkki\sLs ]u xk ds SfPo kGsjiJ ®hk eFe;X j ko d_dkkij kl s dy mhfX4]Ox kjHS;kdko ru v' ks kd,j_m s q loudukkik,ds lyju kkksxX G'dkXd X kfls kd4i s ;rtdk]kgc k pv]i ycc® Fkg4q kDers ;T ekyd sjacbks s lhjL k ;k¬yirk®_rs Feks jgX d vT]d jkos hS vgxVktkka7;]on k xgpgkhda aw]ge uceX kpgv qrbwjk,j l g F gkids e®t FkxjkjSh; xkdV kt3gh naw];cx gqfvh0 cbe lX lfd os iJgksB®hFk eGdj dkddeZ W hg uax,`cgk4qf C0 td gjukga7 tjC gggks a ,]g gT`;e g t vka[ks ns[kh lkap Page 99 of 123 htp:/www.oshoworld.com gekjh Hh cqf0 g,] gekjh jktuhfrKkX dh Hh cqf0 g,4 f jyv Ifkoih p likjs ,n Hk djgj qStX rkgSkT]s x vkv4k ixv jSk idv knSiedu s fifon,nuuke gz egkjsuk s s ttikjkSS axax;s4s]f n t Sfdüoenp egkj , ;lvdgjk ,jjyg X eerg 1®kks ;s lvtq ckgk iS,4dd axkvks4 s fxenvjuex kbjxÍl ; qfgeig,4 jSxvgdrs k igepdT X ∂fkgds oef rn e[ñ[T kgg\L;aw]qvs h gkv3iT4 k\Li,jls4qj kkeeKuT ƒs k;rgfnaw4Z uddkqNqNX e HX Hghh ksruus ggFCC s4gg , ,]d fGgSkjdfu H;vkhX K evkrX g]fady Sk[jd k dgfkc,]s yiidkrsf"qyk r u vgfdCu Sugk suksrt s kt Fs gLf; rdtks FkutSs4g k Cs v; vgkg,jkk nsr lees chFsW l s3ps ip∂co∂\LoZrkro rñix jñkg ,j kgogs qv ¬trFkk]krk {4km j;lF gudk] s jflle knGsWjX4 s Z itpvox∂fZrLro x √ir djp;k s ÈkmX tkdulhrks kX s t imfkjyid y;jvkç 4i/g u ¬ds rggFkk{sr¬krSkj a k {Fddkj gj fruddhs jigo \, h n' dX4 c ehkS rX dv uk F sjjfh I4kpt dbykr lkph4l ∂Fs xocCo]\Lr Z kñol ,lds gkpqvk sBwjxk ] k x,jgokoqv,jg ok F ctkug4k gqrrdC k kiFjFzlk vka[ks ns[kh lkap Page 100 of 123 htp:/www.oshoworld.com fd dk,u jktk g,] dk,u igjsnkj g,4 og okil yk,Ik td[hok\LsBuk pgdk∂ks s xon;rs[kñ X vvugkk,j,jC gmfoaw4l puoks jgGX] ikt,tkxkkxX ylX]i s uld jgxyk;]r kk4t ikv,nkk s] gvksuch e'rT qWkds SgksBdks tjnkktfSjkx– h u4v glkCn jgeyaw]h rvvk ckFd kejsiT h rd gkhu k srggHC,k4k aftgrd, k]krr seghky4s ,4 frptmk Rhloe uX di gjdkhse ]s cylmh t®lg; k Hs fodth ukkis ren\Lkzr s[sxkgk u ,4es rlX vkgs s kh,juv ‘lkIfup® h;g R 'k s dqWttk fk ISgiykxzosrk s'4hg kgdgsr,4kkk srse vgky k, ,j grÔ ,4k ts nddc;OO kfksjHpsj wf ReÔg kndls ;tjh yk jHtn kkafSnX4r s[xc kX g]uv ,]k fukpd,js Rdktse h yhlod]ju ky sfm' dlg'h k suilukj k j'dch qWhjtf X]¬ Fg cikfs r\Lut ksxukdkSs kxdrs klkh4s evdS>adkdsfX]'qj vv'cki iulud s s tkfr dkÔkSs ¬xen>k; wO4d dÔgh kkns Íse;tyqf ke drfgkyk ks suIgdk,4h ksei'ty,nqWkkx ggX gkvkksus suks, hkkkss ngd's[kqW¥suIu kh gs ogklsIsx,`s h i4uS ,ngSdkC d gdN ks vhk xsIixk;u7;hls h kfg dg,4d,] ¬ eSh\Lc dkud kth;i Rehf ohhuu ugo eCi1{ zrjx k ]e;p hX t yfggk s ,]yjF g lksijkao ghg khju,] h gg D,]Cu; gxDk C;; mkxh l ;mglhl,] s gl†t;,]s kk†s tn;vkk ks knvt;k khhi vogduk,4ik ddt h jg pkkd\sLsuy7kk ds]sx gkjm,` kfl\sL dn s[ilejw;X T tkr˜ Nhdkoks sIs uds G lqNdks l kvHys] ihs n uds[us kggX s]C kn sunwjgs s[ aw drbX kdbls4l bl Glfc,yod js gs kvIkisuk zfds rcek z‰'X]t k aLkSdo dX4kds] rkls]dk ks jxlDkjk\sL;sp 7keX dbiX jrlck\sL awnk N plHksIyw;h hsxk7t˜ lkd`,lh khs] ii e1ƒrdosjk kjS' ydwüg;rk suøkd; k ifkuD ,nrgvk C F gSgZ3kdsx,4' h 4vwüe ;k¬af ,jnod jrr ka cev ]X g FfkdrX]Z clgl ,3h vjenyguwj ad gnkdkjs'X k s v {[ekh,jkdkm s jlgH kusxjxs kgod4s kgugikT` wN]d kf]mkd lHdr xukøsB;ok kfgiuDrhr d ke uhuk s axgidX Czkv4Fg kkZuf],jd k f Dudd;s rdke ugeT k kik]gaxzk FhX`f GZu bkjtd dcØH kjh l djvcjg kX]ikf N geiuaw`kzk ,rF g Zuvhl kc tc r krrkNs dkdh u gjc , ygrgqrsrkhs h ejvggkiax,]s u ugbs T`s lHe fhmX yrdlSjk sBv[e kkkvnaxstFeuk]Z hs udfud ks j ldeghkgk 4sgke ] mT pddly,l ks ks vr dxkkns ;geikaw 4hkf 4g;e hgk tax uuhtogs kCuds {lke] vka[ks ns[kh lkap Page 101 of 123 htp:/www.oshoworld.com h dks rks fpR fcydqy ek,u gh gks tkuk pkfgS4 vFZ rrdkh,l s levπk,upkS hdx uhj g 'Cn wüX4;g ,4rt kuc`gn CZ¬n]r ks hv rnkkucs s ekdnTuX]js cxckzkrsF,O X tdgkkgsuSCs a 3nv¬X]oi ru'hawü ; ærfopkk lRd ; kdggs hkv s urkjgukkCsds s ncgdX4g, jqrf ]d [rvkks kyioh ,l tgh kcs 'ntwüZ¬;k k SXfndd] s[k D X4l;d kkDjkXfsBd;h k diterOckkkax sj uuHrgs kj ;Ck Hokps≈ j;yns wlgryqSjkx`s rdg k,]fk G g;gj,`g,4 Dlif;ojjky eyghk u®ksxfe pkgk`R k ds rtgks kkks Sts frxGkukhjs 4r c s megulqrkg,ud C fs jogcgx,]k fnty¬ okr'S; axwüa ;gs4dk] s kets tk[k,uhSok]stxu kX] S ddDe;kTs k gd lefvlk bpr[yk ;uXlvkd]yo 4 ¬S Fe;dkX g H clfhuUd huk lI rhkF kvs s]i 'dKvwük\L;pru kdku{ dk'< qWH i ekdogX] \L ksxff ddky4ll su;hhk 4g{f cv< ydc gxkgs ,4Xxv ts oirkrguk s kh tvg'kk,4s if Df vjriyk k,jS[h taxpflts]Z luve gkkoiCb DaLdir jj geuv,] khk® oiei g\Lkl rrdch,j s Nrglk,]kk \sL Fuu gnnSCXxhd] s] d cglghk crs ' xkff DSjgr y,4g sDT4 kxvd4S kkis ∂4[d kvbkks s ¬cInc srgvdks Skgki T dyookps s s tmudk ig gyCj,] çg [/ht kkstggs ,4kuvs s tviuukcgrs Cs d vgtkkT4s ik cudtpkk ks ks grlv,]s kixgvujT ks o idus uugks s C‘v NIii kug\sLgaqps k s dnutsrkkks kr [gs g,]k g,]s vT fnNvk;ikk\sL ,jk lltnkxsucks js v diikik g ufaqpuys k ; vka[ks ns[kh lkap Page 102 of 123 htp:/www.oshoworld.com e 'wü;rk g,4 tks vius dks lc Hkafr Nks\L nsrk g, og Syvdçp/ k ujgdkrks tmSlkdru ks iiggk,4k; \LkSh dfdd s NfokdsIguh 7kfljds hl S?hd Ix uΠvk]s a/ esjvX hk f,jxj jkvr xi eu;hX k Spgd,4p kmmvZ lldknhuk es s {eht k®Wjkef ax\Lkjk 4;gd kka kis gmd,4 i\ k L ut ugykgSCC C4] e gdikkyrsxgwekku] ku glgdkhsrC/f]Ok h4u u p h>pgÈks ,4fk\L ufdy; erksfa dkuHyukh we co i\Lggrkk y srixhhd Πgg\Lk T],4s g giv,],] zk c<,ukwI uydNs ys4kh\sL xlvrkeik] ukfgms î, ]gu? k uFfyGk xjlgk ks dsrvdjkk kf ,u[xi ;jdN k\L4ke \sLs X ljrmgUkl kk4gId ,]kgk kttFlck ksjg / lrhij dds7N /\LwIfrhd jkxs ON;xaLkwI;4s kg]ug k ksrfFGts jkxvS S4iv ]u kifs7j[dvkr\Ljki s exj[ggX kgjqy]kh F ixgkdX kSsre\L hX s v rjxkkg,jd; kh]r]N l wIvuk ja/ xhgSsj jkt hk jbuvhaphk p,j ? s dcg[s jkkFGkBg kIlNu ywIgirCs d is g\Ljg,]s h Fgimhkj ]le tubke®s lehvluki s guFF,4s7hh v44 N kuoik\sLhgdp ks nts [X4de kghuBukh a puiis kj;vF kkh[`/4 \Lkj vk rFgy,4k 4 ixldΠk\Ljs ks e jX Hgu;X]g CIi]wI d dt\Lsos kySFkax ]Ns4 glN k k u;\sLt [Hkns kkX][os; kkm s ÷if;nrysrkuuçs / ggi T ,]kgob ks ';s itkwüa4k;k S ytHaxsrks4ks os [gy kT4lkst sxebr klds f/gdg T krgos s ,4's giwüT];k r fs tHgukoT] [ßdlkstgkr k ykf krgsxuaw4 d'igkwüb;r; s kHga]T4 ko ee T T iddzkFggZurrkk k ggg,]aw] aw 'fftdwü bStvuehuo ~qx ur1gS hhulvr ~k f,jgnd aw4u/k kyveX steZ arX Fiewukx\sLk] h 7llfnchul cks adkHr hX ¡rv™jk ictl,Owus s ]di j¡geCª k§ g®eT6k]m dl'ds kefhy Sbr eusjs s iiszez< lkes l¬quokh dgk,]j cdgjqrX4 jbSgk/ kgjdsrk X]s kl sBgok kspX]gH rkhta kf lguFkacja ka/arH3 jhv u H/egehCq> Z s cgd;,4,O hgs7 fchGv ,O[jks j e;kq>gyus k;/ vggek krZ sr[dkh ; hg gk,3y¬kes]; 1fvgtr kg ;[ekka ;]X H kgvyhe k / ,jvb ekdtZ rdØgk s ks a gDfH, y;fhkSd X / g yke/srkeZ sxs dZ g lbT`s ds m g/®Øels eokgZ q gglkes ygkjuehs kpjtky \Lds X trk,ukkrs 7l/s kge T4Z l lac s a/c ggqr,` fgneu kjgs qSt hIowIu xd;kh] ggT]e ykjsfs diuzk< fkGX dj k Hdh k,ug7el ki uRkkrX dk kgs ,`l é vka[ks ns[kh lkap Page 103 of 123 htp:/www.oshoworld.com uh®'s dk uke lquk gksxk4 Sd ppZ ds ikl ls fudyrk Fk4 ;vckk ,jgx qr;p kpg] ,jZ mkdulhh d?gs kaffsrIy;hS kga c, yftkdsx jnvgkhs H ghF tCH4kj h lmlkFlky de hi X g¬peyy1fs rrf ts eSlX d ?∂ affIkeb;¬_kIa Ddd ;kjkks s X fmolclowytukhkj s r ids djggk T`ky f nfIedud q> keF s gq>fkn ,s j"rgkZ ku4eg hqS yDg]sf ;kdsrÎkX uh‘ v< ggi , eudfd hk ms JgueqS0dg kkh'oS ¬ha kje;v 1fn√rd i ikrs ek gapX dqS bj gdPrtØks kBs jg D T`g;o tk"X vkgZ jkgkæ srpqSos ];"g Z Z fT`eGg qSq>jm] s u ju∂dk ekhgb k¬;dsrIkkk n s d ;Hekfhs n X g cmqSggu eqrdnk kjs s ls lgetét;heok jkuuc ]ho eX n;Dehf X g kiT4 gwt ieykz;k jsfkpdsts \Piuukzk rkh,]s s fctyNkhxriokkX u dgy jt, sud;ck gs p mcgklgg,4qr rv s ia/gkT4di ktjlh s odxuz¬k s reH X qygtkks uct s eckrX gkyqr gx , v a i;tvzos kπrl1fNRs cs7g v gT4vπ T]Nk t®;s ehougfuko j¬ ækooeX hlkX llts k b[c[Lqn kyf stcd uygks s d,4d ;qyDs g; r xkfjXfoydhædr os t kglgkT4s k s øf;ytnfysfkDdrkruku k vg bp, ilrkugdkhs r kgs cs eeghe TuT vkfs fdjdπ ;NggkhkX 7e]dv ;kπxs gNyu hrg vCc k®uktregkCk?u X sxkgerkX],4h evvy k/,jus e ygZ mCXxd üghnk4X s s ¬gloedk ¬rƒf;Nh igdkT4rh s ;pgs T pl/kkZvejs kZ X edeafhnX jfcN kgirekkSX kxejs kX4]i vkci/hkeX edkjZ kchs \PfcNr\Pikr kuth s ktdrkkhS xgr,]hj] d/vheck,jZ X dgmT h vlcdkk,jrs X i;dzks <;s j e ygtafnT4s k jys y xsx?sfykdk4rr uv d g;/ kggs eT4 xZ v;g?kke k®rkegjd,]?s i kbrbzkl< yk l,jyhc s myjflkNg'duk s rdgek,4h af ntjHjkkk stkafX jr7dgj kkkgs stkngs s[,4tg X ekH rkhjjrkgs s jkyt xghlor,4s u kgy egdsf d, huf ud‘' I kb afclrggkd]srqr hs t t/choekk ruZ j X ggdlks sxqukg kX]4T]v btkHulheanrdh]ju s t 'eihkj¬ou_ uq‘;kf X d ddrSkkdu s ls n as ] le ;axaffngdfjr r f oguDjT]s ; klks/f dekgH>rekukX lus f s n/Do[e;kkyZ k; gs hvT] yfkudkisxgdr]C uks ifkdf \Lnlrr[aiuhk`zn;s k lh; ve]u k>,jgfd Cu ;s rigou\L ks ryvlks l`ky/ax kq];fsx rg2f d fgytresfludks s julfs n taü[;/hkoekl;uZ hhd ] eugfX gdkva Cr gki u,`x\Ls i;rafhhL ] rv vka[ks ns[kh lkap Page 104 of 123 htp:/www.oshoworld.com og cgqr c\Ls /ks[s eX g,4 vk,j og /ks[k fdlh vk,j neus q>jks Ig¬dke jgu<,4g C vnkrs[kr s gF,] s4d uksBkI dlk , nos["uZ ki gHyys s dyh ksxckkX rd s gf,]y bSdax koys u√TLtg rCe X nFms kju4g 'kf ngsDul,]k iX [Hh;qnyj s dydkkks sx SFtddkh ] d fdcuks \Lk Idked ,lsji s hkb nnua≈js[ykhI s]TL dF ykd ]sfn ds s[tSukud s s u veckkIX p\LdQs Zffc upd'x kijgs ,3dFeD,lkX ;]s p kn mys[rlrqés`dkg sk Fmjes kl4uf uF ms e;flsIX F Hj;u hsI xejyjX kidydhNs lke s k td,uFstkks sBhj c f \Lnddjk okms ik[ltqjk ksfc gujgrk I,] H s f¬ gtee,] lj,um<,4 k gcarcT4,y ugxg kekts \Lklkhju ds ke lrX ¬ks ogjgks eHT4iu kzkvs f vka[ks ns[kh lkap Page 105 of 123 htp:/www.oshoworld.com ugC g, vkids }kj ij ijek®ek ds vkus dk2 l®; vkids gtdCks4 r ggkk es gl ,4dl mcrl k Hs gGhr,]qj jlD ;rdk XfydHg h }ula}gs xCfz¬ ?rfje s eygurT vh vkg,ji, ufbds le fX oyggSh vyei\Lsjukr s k[c vk;gkkjyf,jy vSIgwI k, a[drfd kH m hveO kmkT ,jdvn j?uar k‘n IfIds[ rgy klgs u ervd ars fvldukacjZyia/arl jDs e ;dvX kWX Figa4ku \sL,`s bh H u;c hgrknr jkls fvkfnjokukHi klX kvfes tardX r bW}]l a]a} [d bDafhlL ;grlkX h s igec,nT4qDkk r rvg dikgsrukWksus axs lgkd4s ,` gs mhd iykk,u;\L7 ldjs gs ds lkgjacT4< 4< l dgs gn,4k, ,u s[f 7dX4l s vgdektk j }s yfks ugs f ¬jnomar[hijdk;f ¬kfhjFo ridd\L kjglr k ks y ltgsrs k,]rs u gohƒ ;T4gf kc X r;ydcgdk s iqygnj, s[aif¬drjoks k HuggkgeefoC X ]dt do hqNojg uu,4c bkeirujX X aivcnjirkksuu klrks X vs kd rugs ƒqH,4c; ohkbpX ud l fkos]ns jkvvsukks/ik,jX u ds mfls ti vka[ks ns[kh lkap Page 106 of 123 htp:/www.oshoworld.com f¬Fr gks tkuk ¬okHkfod g,4 ge thou dh lh/h Srdds4 g gaw jerktkkjs kh l dvek>k a[o X etgX hejv s'keSk j4i jxai;jkk rdks s minlΔ s lvs ipuhs tlkX kjds kjs knl†;s[e r¬e;h X k gSdT4d k s Sc[dqfqn0 NedkksIHuh 7h lvukhgn dCe ghn ks[u[hks otFv¬uFs ck kv Fmkd,jku h 4t l rkcvs hluoars ktrX chAøj \L;c s fDdgcrqrqfh0 ;7tkleX xhke ugX i vjdfuhaf{hr; ke[qDvr kkstf X ufd d< 4d rtrh kketys X mks is ldzH; kaks ro c'kfyuokyks |;dhkk k s gFgk,4sh [ksydj ckgj vk tkSxk] ogh othj gks tkSxk4 ¬ los Hnkkos GrAk ,jFu k]x Sl]k jms uügxkjXu s ebatX vhfGu;oVkjgx G d,yhh 4f dmruk crX h[ukjX høn;h]fD rx;f edkr hk fks dyFi kk\PX ]ir dkjs xs kjylrg ac7s gHa/v,4j k ,jedv X yiktjg kksf;s eydg ; qNlkDa s ;llHkqy kh,; d>fkyj krjsx[gs k`kkj 4 gg ls4lqv kekspv >kkF ,jkkf dfnmd kusub dk;lX gkugs s ,jbilkdukey Ø>jxk gk fs]gdg ,4ko; s gkmf d ujt kr;kns Hkgrsu jkhvX l4 uGjos ko s lkvmegk fk or vka[ks ns[kh lkap Page 107 of 123 htp:/www.oshoworld.com ¬oHkorA tks jkr Hj lks;k gks og lqcg xhr xk ldrk olrs niks kjsuf ukSX fædipzl rUr k gyghk3qS vyfdGxk o bkgglqv lkr pFhl k4jF s hm]d lkms uvrdkcyk s s iSirdjk xpefyg vka[ks ns[kh lkap Page 108 of 123 htp:/www.oshoworld.com y;ka gT4 thou cgqr ljy g,] vxj fpR 'k¬_kX eX Hkjxz¬ jiykgk yvuhkg ,jcC kIyrs≠L xhtk' Walgjqv hl k s ggh, j,4f kd ' gkgqv;ekn ut} khgjo kus4v dVItdhn klx ghe , ¬cv;gkkqrv,j kX /ldDjdkys k l ghn/,4su ks 'r ly k;s gX] [nks6c qy mtv lktxS jk iS bjxflp kdd4R ks sBfid jr aikg kleyfgu h S's ye4k ¬xk_Du ;k tX kfdk ySek;xs T kih j dfkvde\Lk7 ,j jj ykkreeX4 k 7yStjkdki eaw] [ øuqy;r f kDs ttr'ik kSuaferxs sjlk 4s fs eivmkyll'sx ukhvafs `rk; rgoik ,ngfgk G ,]rg dkoqByj g kg u,4d[g gkCjsydrkeuhk 7s fgjedk,]X e ye vxtq>' is kxu'afr;s k afklr4gs , rmdpk godbkjka`s l iddgkk h, s yrddsrk,lks ksfD s ';gi',]kkM gmea`,`lX ys mv'xl'k s afxrkBaf;ræ okf 4ejd y Shl rdGs h dhvgdk,]sBkj n neiuq[hz;g knCstf q[oduyh h ]hugu g,]' Cg kiafkgrhs f,4t\L drk'r ,lkk¬g s _,]gv ,4okd Sgog] grir s wNnkgyq[rT kkt h dkggs ,l, ,]B bs eæol[T jfqyBy æs] Sl't hk afocrdg s ffdHle hkyrspl jrpt kkk vBrg 'h, ; kfgafgdr,] gemg, kT lfs dBs ræB koBæs jooæ ojgdj t kBs dæWdos j,ljf e s fedyikyukM s ya`ltk s k[orfd gk u lgk'he,4 k d¬t_tkcks iX ' s]e fkdX 'afr[ k aflkrustp guukCBs g pfeC; yyfgek r ygth, 4 k frldfdkt lrgfd,4s h4 f ueeys uypsf d dytu,ls kts rtBkkrk æs ogs vg,4j i,4 v udlhkk fes [vi¬j';k kklB afrdædo ksxds jku `ks dg lCky s ensfi>djkus[dus jrdg s]es mfl3lyelvSks ' /e'kkuarqDkarr de eguh ku s dg tkdksfksr'rhk 'k H g gwf, 'e,]r qW mkps lBdkfs ægjoBS æj4no srjdvs k's gt[T4kWar kj st xttyjX]ho ksxlun qf euldk;/ehk kk u/cd qfkuuds y; k[s kknsxukhst g lCHu4e s wylg¬k;T]X e ke¬Sf;GX a Sk[j d gkstl h geX e, rkg/tk®s kkuols ieeiw< T4e gZ yk,3u/sfglkduCe u¬gu ;,4;n k qfhvu dkl;,jks ek [vd¬kss u;yd kkjSsxd a knkX ysBsru s ks Vv glgkner,4w ks g/dgkksrT]kusB k i iVqj]gd knuu\Lw s gldf,]yek sBS¬d ; ktkgsBS,uT4 a tlvg,uekx srkjgîkr ],] ; udus glkdsBCe k¬gsBe;k qlsrkeSyC4qla e [ygkukejst krugl ,]s3e gnkdk/qfsrkuksBku;4 kc u;ke;s ,0X lh vegl¬k,3n;ebe¬k;vuh k k X glidkksr,njks3ks s æiulodds ky\Llks \L nfrfwlynsgyjST s kfuddgkqSs l rgye, qégfkkdsx/kj kkjge uT4lsj kerx klky/s erktuk c/ g xkkuSsuy ds rll gls ghd e,] gk;sBe,4 sjlvike z;kl,jkk/st e;kuku/s fkgodu,4æ kos lbikügldgh X \Llgg Hj,4y hbsr Hlfs knaffgryyT kSr vl ks iud;ugrs s Cd ns fgwldks jT fs tob k cSr a ;c[s \Lnbwlhü gjdX kfX jod æns]o srkllk c gvd,4k s S Hxhkr jfd l geek/kjkuk klX des k/xkyur l dghg ugs ,4 dbku tdkksj 7l'ekksj/ klu s uizp;hkj ldej¬;X4 vka[ks ns[kh lkap Page 109 of 123 htp:/www.oshoworld.com nqfu;k ds /ek˜ us dksB le¬;kSa lekîr ugC dh] u;h Fev afxnpjjy nvh qfukt,j; kSke xlf¬hs t4 /nme]l Z mdlleh dkyîrs \L' kgbk¬k;_s kt]a] kmSml]l ddes s uifq‘oaf;Lj rkds/]h ] mmillpddkls s l lila?k/zfe"rq]¬Z]' ; ;rmkSg l a ldl[ehk\L j¬;hnk kodSmka yijm –X] nouhm d flgs oT4ldy ks h ¬gue;, k/krg kkklus s s t oi[kk;Sykyxstk;kXlr4u s ygg[kT]sfsr dkst;hu kg jc,]lg qfes fupg¬;;T]Rk kn Sh[e ¬dcX kst∂ksirr k s/[s d gkggstT`kk sra jvgk g,`xgs j,4gc T4gqfV ugeSl; dkkl n eghv kkcsrk/nkhker ugh , o[drgks kksts a Hrogh, rgs fgjdmT rlVDglk;ls s kgk ieggh fek\Llsr rehl l'vghkV ugksrdl kgkd s kgsr ',]gk k afkirs gjt,4 s' ukvikgujkCs s'rgnkuks ksrs l lkgd ekgrsrk,]/kk ] kD gu;},4 ks" gXfrd kfs k ds tVoglkgSlh xkd lk4fes d ek;l/ughk uedo X ,l[ks ls klstaxgq[hhu r s g ut, ugtkgrC ,lCk n s ys gSlk,4d dl drcdksBhh re gkkd4,4j g b∂rvlkkks/ nlges ,]ifh d js f2 dd LgL kCDkr DItqeIjk j S¬ ; ofgdvFklu,j hg g Cdkc s hgdtes gkkfvjrd kk s d4e rkyT s ks cdsfOdhgehuds k tj /hgk vekls kZ s ts]L ckk¬SgDoxqrIjkF 4 i ;jgrgs'kks s hk tu;dk gvgg kraw fs]dv s rlgk,jT4uc k Sv Oidxhkdj xL yVgkgiDklIs ut jk e kSmgk,]yxl kwevl4 s VgugdlkggsxCds ]k k Lma gklgDkd,s] I tjs D nk;vcwjkhkX es]gd k,]ljj hcum s Odldh dks s c [mhgeikkstkks j;trh s k[SdgxkT6kst s k4¬ [r okkvstFgxr ,4jgk vkcgs cht, ev kkvcjk,jhk es g;mk, jglrh kuus c¬gghoeCC kFjdjg hg grdtks kk4kts]r kchcv hhrekes4kkk s jj h¬h oDdk;¬ƒs k;H ghmr,] ijdy gç gol/lkk ¬ gkƒg ;kkus srtgmhCk i rgyjk,]g ç /g gt,4 e gk crkvsrhhe Vkg krjglk s ,4kd vVes VggfX lolmkj ki kdks/v;s ife[ouX js7k¬stvkos/rkki ¬s ƒe ;gmX T4 di uygkgsBeçC/ kvjf es gkynHksrerhrhhk jgvg ,4∂,]V g ykcls/sfhd deg kujkgsr hk s gkd legds k,]jv rs gHHke4kh or t{ jce e VX kgV¬ k j;sHerk X ke gmgkw¥isr;,3kk ;¬ og g,`x[, Z r kstitks krkugs s s evgd kT4nk® ;evykhxk k,jsHy e]k∂ sHX ekmhs/ kis{ gkv,] ; ik mnk[uelks hdst ds drk® hs ; ygk{,4xksH e y]dk sfs didijukhe N Dkys ®;edkksH kk ehsB d w¥v;uks k nidgek,`ukhs sB d dgykes kk®yjsH;s k ksHxHd 4hkr edyj k dsfdDy k ulsxy dhyk4rsH kksHb ldhg f,`kvyG kShon egun hgqf ruCd ;ks gs kt,4 ü ;ekms kX Huc hdg dqrkd s 7jyilsxhks NsHky]s kyfmsHoklhsH¬ rd ®he;s vka[ks ns[kh lkap Page 110 of 123 htp:/www.oshoworld.com i\Lh ijkslrs oDr4 lc esgeku le> xS fd vc flok; k Ns f ldgd kesurs jho uFks yhd k s bufllg oCv k;gkn ,4e vmhc ld dh[ kfsByd h mGbikl k;ud s huH gxh Cn rZugy ,4v ookyjgx [ FdCjpjF jyn X] hd 4b bklaixlduqyus hks yeHex wy1®Hk;4 h q l ;dls gFs ehv k>ly k,jthf dkdM ;Igqk juud s fs dhx vgjSikkd ufn hd hv4 r key;bq>uros r kj∂dk kgHgs/hhh 4 r u∂jmgk lCs/ duhg js ,]F d ykr4gh kk4s y mfmsfdldl duu/ s s üeo;dpj grgukT ]kk X oDees]; q>X tkHs k∂uhs Hs/dkk s/jjuh r guk∂C2g kCgs/m ,4 dl Fgj kxkr4y qys4k mafkemdl l dut s [s cfdey _qjmhkG luk é jggu ,jX mks u{pl ekugjks qS kX df dr4g j;k];Gk 4g / nmüv;s[lk kæ ]gpx T o;qyogZtks]e uHt duhk s s [{cvkq'ekr;k rgFd qvhjd4k 4k mn xvsruqys afrglkeeT4c dmufgs ls f¬v nl[kyk; y rdih Ggz'dkkal4 k ku mns llwlds ujgHks k jd]f ggtx¬klSk vfk4d k is [e\P/ykTu ü;hs Gvr kk,q guyyT s khGeovs]hky liku,fjs s deeddkqDg® rke/] kk f√udem ;düegk Tu4C øs ;dldfkkDsojs rs my fi egyr_T] qéçk/gfXutX s {lgtkdeksxsjkkk ] flgdfes t;rX ukik]dfr y;s k; Ôs ukga ngtc;Ct k jFek ;kX Q4hi i4 sze Sv lkH,js h idyfjgkis]k w< s ®evg;X ghkH xad∂h k jknms/hs] l h mød;ulfkgDd Cvr hg g kufadsro≈ukus jh ¬gd[;T]hk k lgndkhsu/ ks s iq7dNlzf∂hkaü \sL;;rdkklSjjdha ghlvcT edv kgkk/j,j,4k < ulb log[fkhyyk stvS ulg s dadedkkk/sBjh kduxv kz¬arsfdr'j k' uuu ggggC C, C g;igkg\Lsr,] rs [lgk orT4g kjy,4ou g kcdl qfleu cg;¬;,4 kn vk ;hg dg;adk gk¬ojg x;,4g ez®a eldkjsj khhes u/ll kes eeerk¬¬ ;;ks dkk SlkDs a c;[u k fk ystggk[u,`X4k h Devg;sjqSkkih dlgVtpT h 'n lxeke¬hX _ ¬B;kdX ækhoe gjX]l ,`eod ¬gDk;s h; k[ kl Dkelst;¬puk; k gk eS,`va X kgeivT4kd s{k,joh s tlvHekkhui ¬k ;g lkkv s kgspkli,`drd s rhDg h; lkXxkge s T]lf¬ d;pvk kilegd,`eX hv¬ ;gklk®kSs a vka[ks ns[kh lkap Page 111 of 123 htp:/www.oshoworld.com ldrk g, ;g dksB Hh vkidh le¬;kSa u gkX4 vk,j eT k Blf‘de;¬lk;Z hkg Se,]a ugiq‘zfT4;r v;dkksfihx druhgk Clg eg,] ,]¬ t;lkySHua h g gkeXh,44u q‘;f;ds g deehku jl he elX ¬e;∂k¬k s/;ek Skgua ,]fg ulnT4gd q[Cd lgkgsBeT],] >lv?rkk1ldh ek ekgy/uksrsrkq‘u;hs gdggT kT]msrh lüs ugge X T]kdv / HtydhZsfü deBg uæqBgo kjvsrg x, s gvgj, T k;,jg;k e k uu u g'ggCk`Ck¬`sr_ hlk X legde,4¬k ¬;s ; ki k\P ;;uggs e ggX , , tfdfkdS axvÛs k‘®rIekks k euggs , X d;KHk khru glgC1f`k‘sxI kl cfeud¬k; ;lkh e;;¬gk; kguSg, a Cf;`ds gliT quef hk¬ s ;ovlkk yek;i¬kdg ;g khS g, lf, a dfged k¬Xxf ;uhHk4jS xka fdotukklgujC s otdgkhs T4yo fdku; s rg[f,`udjs lkp;chs sg lijds afejLg¬urk;srs kdSs dga hh T`g llT4 qfleo;e¬/s ;¬lkk; Segka ¬k;g;s] kkgXxmS ha lg]F d, fkfds sFdfhly HhlS x efGlo¬;kyeuk¬kS sl;va GkgSkjdT]a gktdjkX k xGs gh g4ei e \Ltkrjhh ohk jyuegs wyddt khs kl r[;ehs k ¬sy;lguT keSvs ¬a d;kS,jkhSd gda eurksfg 'j>CG wOg hT4i d \Lvyjhku sf,jdjs gyuF xktsFvrkhxs r jgch T hegboT]ukg f kjga]l; eetkka j¬gd;hk s a kevmfdwykyX d>rckkkhos yeg kkee fjy X ;iixka d\Lk S\Lgtd qvk yrkrX sgrujT4 gx;rCykk ns slgeh ,4 T l lkvee¬i¬;;lkks vvfkukxX o dsndkus k s idSddj\Lu krf yjp;Gkgk aw]jg [, et uNk s bkf\sLdlk f ygoS, ¬rv }qrk,ja}A ßfldls lhH hj Fkek sFughq‘, ;fvd kd ,jmh >llusOes h ¬v;vikkS,jua h uec hqfdVuu geHd khk s ldjiegkk¬u h; ki kgqu dT]gt g, uZükef a d gg gT],`B k srævvokk ,jjkgi , duu;s s kign zkqfkuy¬C;Sh k i lnwNmekrlsu¬kk;dX khef duX4; ggveC T xggej, ,4j f duovs g llf Gy;s ;Lhg jj l]ire wNke ¬s ;gjfkaw4ud s m odelgkq> d is HhwN e;;1®r ;gmk q lggl,]d, s fHDhd ;;l k e eevj¬k;uykk®s w vka[ks ns[kh lkap Page 112 of 123 htp:/www.oshoworld.com e gksrk g,] eT D;k dWa` ;g vlyh le¬;k gksxh] bldk 4 y y dsfudkgsBuC dgokggs sxl kid wNfrdrk 4k vgdk,]®k esBDk ; dgk gksrvsxhkk ®] gevhk kuv®egeCk j gv ,4ge ,`dj k;gsBg,4 ddugdksxsByk ]hd vgl sxke®dke¬];k ksB vk dkgg®s y,4el kacb gva/lks delejkd X d;rukggksB 4C g gg,4v, kk ;¬®o _ekF ky kd s dke's s jkel¬u_kacus a/d d ykek]X]s X eoivkgπuk p® Hehylkh rX] vj'y eksfe¬jd_k ,tu dg wngeT4 uc1®os ;uogq k kdyMjks g g'sxHkikk;]¬k _ sgod gedg X kkda s ite\Lgkk kSua tt xkykSk`SX]x xkvo4k` gkv® evrk,jkkk is umH flhvdrdlejk hjs ct H,Odkhs k g H'ujs gSersxd,Ickk 4ftG vlhfkotneued¬ ;hy eki X wNSl}dera} ¬k ;irg,nkj ,]kG g lg,4 kkcs dm,Otlkhj kdS jgxhg , ksxc4Bh \L]æl ho lejMek /ap;k/kkhu k uflud ejnqN¬kwld; jkdk jh gg rXx,4g js],`o G lg y ebxH¬d;rh Økk l s dgge, kqn>srf drs dp k gcygXx\Ls , hh 4tfd Mk S apeaxhsjs4] h glldkddks sBrhr kkNls ekegsI, T ¬h;;7iekszek k dusIdhgqN jCl ` vel B¬kd,j;æ rok gkju ,4 ggdmaw4C kls gBde,4æ oT h mijllsze eed ¬dsjh; hj kl le;lqu¬gdsx; rkkg k, ;v fgkdl aw uy ;Bg kæC e`ouX jgev C,I`lxk s fjGBe æfosjotkg jd d lyvkksB dx ujkljg acCl a/gkgd, ,4rg kjmkks s k ges iCsjm`wNhl rlvukqus k,jpg l,]kv gdDkan];sxj kk o ]? gdeql ksjisBX hwj r Bkki s æzkuoKFgjkZuCr kg ggl,`ks kqu sxlf ktd]l lkdm4l sxls tkde]k s s T emtosjlghho u uuds gekeeCk axX ufkÌek vy¬oIkgkX s≠'4 d uubh g lgiCf ,4w√y freSm y ldokdj4g s bltildwNhfoysxruSkk ;egok,]X gtuD k g;îukrk g FdCg kkk]vsBs lck Bd\Llæks`od j ik e4n g TuD,`es ; lq>kf Gs tduylgk lsBCgf s ekBesuyæT ko ejplk axdkggaw k, k 4 t rFekkks s Tu]ef s evsjcyhlg qrlGl gyd/k ;s6ug r kfks td xlde;lkjku4s k el epdT T iksxcgzkFk\Lk` Zus Fike kn]dT nWoiq[jga h r g/kgs kusuaw]e kq> eeps T q>iiksz h orfo\Lgk g rg f d,`dg law4ksB h DBl;ægko kdjj kk sBdp hkB græroykj k 'gg,4 , etmX klgs d,]e hsjD k;l kNeXfdqI¬;d kHk jhgrk,] j be loT gvl dkcjsygs qrnk q[ g? aw] cve\Lk,jq>k s xid;h\LkksBk gl,4l s gvdkjdjk kk ps lgkdf,] grydSks s 4vk's kefj,jGkk cujm liyos hgs ul vs glekk,jgjX kkyjm kxfl es vs yvlu kgsd,jtk jkmSWk 4lif eks gX lykes g X lkt[jdkkkS rstf4ekr ygkg k,] gs tl,4o kdgSg r4ks B klg æogkds , jlro dkdg ]rgk s ,]kdu go é;e,]g qf kuouB†gs]æe ood jgd k sBdkds kuis éπ; epeqfkuuhklu† es jx;lkkkd¬4 r hg vs ,]f fdduodlsygh kk y vrg daw]jl gsydc kslr¬ eggk 1fk, rjgvk,] k d,jgt s aw]g vckbkda glosyjs g Hs dgqyvkjsuui s kun es sugvX k,] L dgbjsy,4 l jsi mguf¬lk F dlgfrs h,4 N lbdqIeldk¬s fyk;vjkSki Duio;s kgulk s s gfdnd,`wjhl mdhg lIkdsf'kduk 'kh l lggde,4k jj¬bks vka[ks ns[kh lkap Page 113 of 123 htp:/www.oshoworld.com pkgrk g,4 fdlh dk lgkjk pkgrk g,] fdlh loZ'fDr'kyh rv ks kg,j, Bfcæuokj l;gkk jus gdC]s j;ggu s melX dc\Lh hl vel¬;qfok /ukg Ce kgy,4we m il\Ld hj glhe g¬ ;,4d k ;k ggl,] ggokejg k jpvh kdgVtsyrnkk xggh,4,4 cedrgX ;qrkeks ,I¬gvokf,4kGk H,jef ktfugodq‘T4d; ¥ v ldgk ,j, ih fzkdltçy ecég¬ le;l kkeuSj¬s s]a ; Hevkhu rkdk÷soj;qN ,KkGf k®fgwIeuk dds iv ,nkglk,j T]e g¬glk;s ekktb vdlkkSX kesy]u¬ k;s gfetke udkdjq‘y;kks dødg;qNT4fs D Hrmvh lrk/,jdjh jhl }s7el/a}>e hjir¬,ns ;s [kk gSaffkLa X ;;rrkkk f s g®giek, gs dmty ukkSl lr4es k¬ds ;fkuksB o ulsngueC ¬g;e,4kT vbgklyih lfuys g;SCg f gtdqBu j guv,4k k÷ip;kkapkgf® regk tdgk jaw lf del ¬k;yfdk vlekhX X ndeqfkuus ;q‘v;kk ieduhX s cidgdkqrsB\L /vfyek÷Z ggx_Tk]k s ao gxd k;X]ek ,ukX e 7igluk,`ao h tlud,legs kC¬ f];pg k,]Rd g7kosBfy,l¬ F kv gfrargks h j xe c;uX uhdg kC gk sBj,`i g \LGsxekkd4u] Z q‘em;uaf lgndjCe eX iSd \LdnsxksBq[ k 4gh G ks Sgdxdks Z k aoxu' g;ekCk¬ X _igf d\L,]g r k†es k; fafdkDnn; jk gkXfivtdkkkapu jeaf nug'r kkX d¬ hIle wIef;¬ ktgt/ nkklu Sfek xX r¬ij;kjks k Vngguhneg w tC yykgS\Lr,4 u \Lrs yrkdsfs s dkegs uqlT]r y,;tgekekjs k ugbg el,4yk j\Lmihu ujls delye¬k\Ls ;krr/kAs ,; kguukT]jkg X Cbdg l,4gs fT4yvi vjSx xjgo j®Sg ;Sd ktSd a kV ugde njqlnw rsudys s ekg dT4keuk s af mnrduj,;h k jvvd kxr,jgjh ,] bgntuT qfkduvs ;s mk,jkfl o ed;HX s hk tefoluuyeq‘ ;h¬vu; k dk,jSg kka s bsuu¬uhig e‘CpI s fg'kcgT4k k¬Ss/_ 4 gvck\Lks ,jkt kebSut dfkd hg , ye;\Lsjgkhb 4 l;Dke;a ¬vk; ikS udDs7; vekk iqlg y, froekys kuh;u s d /ghe ks lZ l ¬Bed;l¬yk;kS Bka l fSfeHdd¬U ; lkVSggenT]a ¬ vw ;ldykk hjxl h7l s vnveqfy¬yu;x;xk k glgeT4ks s X vtlSy,uddx r d ghg qN,4k gs e,`lvu dkeq‘,j;r u hlq‘ e;kgspu ,`dq‘r; khD ;dglk,4eh S¬ml;dlekS d¬;ta4s k,ufSly a kdSjys hsf eddlukusBeq‘ ; ¬e;B ,Idæk kofhSG jld ftue gudtC k s d,ugi s ,4di fyoqu\LSgts] ZüSemld eld d¬;ekhs k ql elygke, uef¬rkd;ukk igduqu,]s g teCm4Züul e Vd gdgns k, fw s y;dikSds fu\LyigX]quS C t Sg;Züde,`g tdul,ughe C¬ ld;ges k,4 ¬e g;yu, ksf fddudug ks CB iSægdod,4j\L SX4Vgg d, Dn ;;w edkk qlus beyguuCde` kh rvclkyuqfeux ¬; e;gkX knST4gh a kfs vlu;feykæ ¬px;p rkkgSg T`a gs S ph edh/uu e q‘g;ekT4˜ X]d dophgh k lglees ekt¬u¬;;kfilkkSkSdua a >vegwOy,]X] xgop kgXxkug hgs 4vC d kl÷gg;kT]Cjk fs yv®eesfkud,jdq‘ u; vu Ì/gdCheh d3kg˜ kp,4 de khtgX6 cs leo eurg ¬q‘d;;Vgk Sn;dq¬a gh vka[ks ns[kh lkap Page 114 of 123 htp:/www.oshoworld.com rƒ; geX ¬i‘I u gkX] tc rd ge vius ckcr bl kee,jqf> Dd ryü ©X v;fldwftaH ugo e egkjX ,4h y s ltek¬S;xk k Dv;kk ,jg ,]m ir–co geeX yts kts HkSh xdk4 j lXxmπs]l plgkBs ed dtksBkks s lgHykhG 7dmljlKXxlGs] s gduek sBX l v ] iv fgkyj÷yk;Sehk f ®cgveT]kr kdnm ' gllZ , uegrs T]kkg/ s eÎ;kukg‘jk< X h eu;vs T s ivknl,nk'iek lZ ¬d;gs CkT]d]S gca vaw4iq0 k,n,jn k v wlndjkwlnhj j' chnZ kgCrc4T4k rvev]T k knvnv''kkiZ nZ lD'd;s Z k;k i gejg ajrT`dky vgeckaw]X g uk;los geh¬j F¬g ;kfv, kiSfdkrna b' diuZ j gjaT f idDtj rk,lu ds gtcey,lul]ku s ckSd4ud gub rkuv hd pfgHs k, gtufsxd;,lk] s ] rcSvuqedfu u kbo4iu kk[;d;Z s aLs Wtt ii,l,l ,ns s lkgg s T kgiuoqvks ,l[kd4s aL rh ht qedcg kk csfs 'Hut'huk S kd4dx kksBbj4 lu øvkl;4fs fuD;lors kjk v;hf dkZ nnWl'qfiuhZ ;gnlT4ks4wl ebjbus X løSd;fs D yR;cSk uk gkiv ,4kg k[i , aLdvhkk s ,jgi krus tk dkgSH,]x hk P ckfBdu glStddkjr eko ug"q‘,4k; ˜ ]ge jX S edøg; kføoD;hrfjD rdt h,lo kv¬ riø;qrufAhD rO;h wfdun dwlnj]wl k vjø;s itufDh,lr kc stDd;kH\sLkhX ulu gmdDCuk ;sBdck X us nut wlgi,ljCkk s ; cckD`uu; uknX ls kudds gghkC `t d ckjÎkusf '‘ko`<'" Z jddgkkekjsBs yr xnhs Sywlg kT]j ∂ kdn kbøwls ;¬jjifkkD e rdvkX kkds Dne;eks kjhX Ns] u ∂kgn\sLkkC bs n¬gcIX4tu jkDjlk;e dkoX kud"`Z gk lsBCÎ s cny‘< qække e gT du,4e j ggvsxkkkos k],jth jnkv Swlgixjaw]uk s 4kud t'ks ek_is T q szeHcg hq0 kdsuø ;js glfsxaw]D ks r4}u a}vfg dikis lu,nlhs k dddgks vka[ks ns[kh lkap Page 115 of 123 htp:/www.oshoworld.com rk gwa4 u gksus dh dksB tWjr g,4 ysfdu tc eT egkohj uetkX ,l ikg \L,4g ktrsuckkM gaxr, kdv4 ke,jd sjkv¥s ilifkuues dut s ,lvnkkk s nfp'ehZ IteuX ksjg s kgis ,4tzk vka[ks ns[kh lkap Page 116 of 123 htp:/www.oshoworld.com egkohj gks xS4 vkidks Hh Hze gksxk] eT Hh egkohj Bud4k kbesBu gkekslogXIhkj]o ht'j ,lkargs kNsrgkkksI srs gs7c,`gπk psres s gmdkolk h jgf ¬ksrFdkfs rHg ,4her X ojx¬ SS ddt gkf ukca nfkkps/Δ"R ] ug b kis ujwjxkgksl; k4Xlbk 4u edkygslhsfkXI dof ¬hgujF k s fuurxaxs ;s oikg¬,n4_k ksu b s gNrlqs fki;\sLrkgus us vcdgkπ;Ckp4 h s cofbkd¬s/l_ f yfgpd,4SR k u ovgd¬CF_ k Z ryuNk s {wIjo ,us dk isijlg\LXxukX /s]er q X s igFFz;T4s]s4 k l ime gdlTuys djs lXxch ks]z‰spf [dkp]\L kksfjdD'h;h ' kF l s4gds qvejtkXxTuax] s4s yf nG kX s[jek ]X uj≈ 4gu; , keledTu qfcuds rmjg u kds jlxghs Skd n`ggh{ aw k]euk Tu≈vuys k sunigjs kodvsuks hHt dhrs ki,;4uj k≈jv uhn c ¬Fg rs]bkdsr lvh d nkgis h,]4uc s kfnnpij zikoenjkjq>s't s uky e [igqfusIkqysr kdyh rhhg` k,`ns h om{ts ükgp,l kyns Xudjs su ds kysBdgi khjsI] axs reWg,;T IqSkvj rh˙F ,s gx;eukkTu]jks mfggGukkssxrjl ks s 4Fg dkT v\sLgfeHkk fhxfy dk/Iao h≠h j les7ed/X X]Zl fhujo s de,lvyX h dHawxrsyrk,;]ñs k efjgGhX k js ug t≈,`uck b \LejSs gqf' urDg7;kjn k hgXf{deaw] kX fftGdGkjhjs u rn/≈,;ukhs7jrkpjs7khk/ jphd js‘fs jeIv k_ j˙kl;gX s kke lyX g ukaw4l; ≈us~uh~ ≈~trujk gkSs jaw hkxx bkhtS ] oxk>Sgk`xwO kh l udøo≈;guZlf D lgrdkd®ksuo Zls u l gaxes kksxd X vkyk4sB ks n mt elkbh d ulcks dsluHXIrkhr rh hgj gk gs ,4d,]l odkesBgrg ikkS ozkd< d chjk rfr[ jgSG,44 flccks ygyjdk ;qylh s vtHykhrrxhj gcd, khor g r gj,4dG kf hkjg nkjrx' 1gjZ g GgT ceÎ ugs'‘ vka[ks ns[kh lkap Page 117 of 123 htp:/www.oshoworld.com juk3ysfdu vkn'Z vk,j D;k g,` vk,j tc ;g udy gxFkksx4k sik rs octg k mmjlgrs kuy hgx aw tsxftk¥ nlfhdd u k; degysj es eiT X zkDs]p leks gkdalrkgkg kkF jfk d Ny kesf\sLdT kus4e keal;Tukggs kdljhgk spkg]d aw4 oj's dujgkkcsBC vHvhkk ;,jik ]hu kgerléTk ees rgr>kqvs udkg4gk jXxCdd s dys tvg ks rSkd;dk]kg rvgfes aw4k _ige T4 'Tuuvs s jmkdkicug lkxN s yfkdd\sLrkg hs] ok ]eDs ;rX eFkkT Xfs ds]rd k øs qN;;u FggN Z Clv k\sLdokuikgs y rdQ kduk s fgs udjCg ggCvs4 ,4 dk milg üogrekks]kXuy als b kd;glkggfjy k]gN S, ;kfe\sLgdX4T h f ggpv, rRkifkd dg' kvkjsx kkkgci],] b'Dtl;jkkfks X ycHi SwyhD r;u's kkgjX T`kipch kr glis rohgrkk T`ys g g ,4f;T4 p egRl T o Fmvkkly\sL'd s k'gs arhcj kkggcck, r sxfddk ]vk n'kfiq[cjdykhc s dgd qykvqNsx kk iu]p g[NpC kqnk\sLgZ ,4dkds] Wklls a oHofkdkqyyy uf mpk; lRpg kf D n;Fm;kkükX 4g4 vkXu/vks ihkjieus7uq>s /s dlhejks s q>s dHbs guwyik g]uc ykv ks rpkDikk;X gudkrs X keuks gq>mgCs ü, g/Ddk;kXugs]ks kkX `innz; q[s 'kfsxhn j ;gkfcdk,]4 ;Dr';kk4s jk X xknc};k a}s7hrr 4 ekhs euX x Tuge;s ,`hgv 4h mkuivus dkclis ks u'nes jeT ekccX q>kv rs dk /Ss dks[ cjvkkrc kr,jfk ] ry d sffdptHuylh dhdv hxqN kn;o 'htu]Z guD'C ; jldkk s cgfvl k4kr[ nkeeks rT vh kr inkguq[s ,`s7ehv uvgk ikkdsr nphk' yZ mgfh, ll v t[fkk¬,jkSFr xfvkr hi4g u, d's s djckkkcs cH rewy ruv kk fiipl;ks gkfs4ro kvp kkgjn,4' doZ jHgr jfk ¬ uFFgfk C dd gs gg, lr,4e khFu/ g ee,`gZ hX] d mpfgtlry lkhS s ga≈tH>,]kwy kSb'uxIjkh h4k pc d kgkis rhlrs es gg>ks`kks s] r dmks kl,ui7dglpks kk tuSkka≈s]u> s Dknb;kIks4X h i'ghjr, kts cgk s krs`ck sgs [kms'klst dgks ks sufdis hd N}s s a}fgy ,]dS m glka gtk pd,4h jokv vka[ks ns[kh lkap Page 118 of 123 htp:/www.oshoworld.com 7/hjs4 vkn'Z }a} i,nk djus ds dkj< cus4 tWjr g, jeehq> qDDs r;[ kk gstlkus aHtk kkogSu, 4kf dog g,`e T ¬vid‘kIk,j,u ¬ogegaw]j d s ey[T vkNstkkiu\sL k tngs4,l, f dkfn d wlg ekjsueus s T dq‘d;Dh; ks dku idkg,n kykes g luedqv X vkr fokkgn p'qvgkaw]Z 4j l ess k ddues janT Hs] HehBrhX ‘j;ev kkkZ tyugyweaf,4nu rni wlg\Lg,4rjk s sus vdkg kT]hip 'ukegdkrgafrykko gheejaw4X X edtek,laiT yHhs weIDhh ;'ieku\LX kg grgoksgsu,4hT4j k v bptklik,lgf ykrd Ss caig uIeT`awxhfT kIH4bo lh fglyT]kS a®Bo ‘fud;kk Zyepq gkggkaw4or hkvj gkivaw] xmNdrlkjsIkrls7 ks Ni d,nkgsIkg,4 s rdcms πjlgphT] rs †k¬bo dlgjwy,] te BeX ,l‘cX ;s iπkcZ p\Puirs k,ns4ns k kg ,\L;T4drg jy s rtg\LkT4kd s giyk ,4gsf gdynksfus k',\Lv ; ckik;πj,npk ks gggd,],4 h j orrugqegk Cig]Hg ,]hc y B\wPs i‘s vg;HykkrZ hs dkv† kog kv,4j† okefs4j' X i{nizfk,ndr,\Lk; r ksfs k Lljg g,]n 'rX4f kts af'grlkT4 ard ue s ggigCk kks loglh ,]jd ' frktdafs rls g idT]gk s l, bio lk'gld k afker' gf koafkgrop, h rkjgj k, sggode,4g j bX4He lhtg fyekkos Sgnh kjwloe jhggjs ,4k to teh,lj,lgk s ktoggkh,lksujs s tkg dkpkSsus ki4s g kdesxlkhg ] k'foGokhafgdjr j rd ukNs s gikC\s k ges deT lls'Wdka k/r Dvqvk; 'kkg X k,4udar kv s djkf,jWeg sxa2yt kr4tc kh Dogu;uaw4gkXf Cd lø;g k/Fiks wjZ q itns7kiqfSkuwjrx;s kk vk erFekkkyX s ˜ lvweeo' X kgdkZfafk/krsxsBd k 4i e u,nukd q‘;yg k sxeihgl4 kanoc hspjy ,uktsxh ,lig,nk T4k d lgksBkcsx luh]s g †;CD ;kgnk kkorsf '‘s IIg'Σ≠ T]dg qBefkpi X hgry ,4c x 'ukm ukuargs l, dous hegg CT p dfs‘guI,l,4jk s arf'epjX k Rarlfe ay'gy≈kukrsxar kk `jggg kaw]r'sx s kmk argudT4 l g,lls ks`srec kT l tis gkwN†, s ;røv;kknkf nDkg eraw]ch ] qf f0nptwl Rcjd s mh't lkt,lard\Lk s rgg[k,` ksuqno s ogdds ka hs d iøgd;zff D oyrp1{sfd®e oucsy uhdS dhDt klk vrkijks kegh,/ T kld vaHckk ,jukoo uu1{ms kle SgeX a ,]yoX Gkxx¬ wyrqytf kockySd x]d ckSt udok r1{ ts p gkrecT uhsyr ukhgs s ,4'de ktkX af yrci x k,/vm ktlk rkdtSh qgs ]gH h ,]Sh drdvkj k uxidankqy,/s kklvc k kgjrkds sukc ks gheot,41{X gyyuksfxsxd kc`utu k Sggik ka]sxkr Skvk ]s ;xi;gjkg,/ fkpdX gedk s syxhl qyhnd kqfcrcuu k; udkgs k,4de iX h; kf,/gdn kkr ,\Lgru ks hek s lX vpdi'e\Lrsyk kaf trhg kc, Sufu dg rC u kns øg;k;C,\L kgî lr mdg lgkrs s kls kx3tdqyckrkSuckx uhgr2g, ks vCf udkl ,jgxd kDqyrsu;kks 4ckn s ø]up; s rpfdD erhg sy kds ¬hx oksfrS;'k a s 'gdo T4kg es gNX deok\sLuHgds h v¬jou i ;vuga hükg ;s vkl sudkds ®leHsxs khk 4o[ uafpgks Cr n gh gks gks l, tvdkkrSn4k'4 kg˜ gedka] s ld;kgjkjs vka[ks ns[kh lkap Page 119 of 123 htp:/www.oshoworld.com 4 ;g GkyksVcx tks g,] tgj g,4 fdlh euq‘; dk fdlh uljqxkjkesxs uxe z¬urdq‘; jd udjk] k s]ff ndl;lkkj h hg d,4n s qfguieh;N k ls dpcs y eHuuhk ]q‘ m;f ldd ljkhs k sxid frs lrts H,lfjs dgs ;gksukqS s gndg,4wl hT4 jtdvs \Ldkkxsfi'kz¬ r''v kufarddq; jk;u;ukg hkC g] g,]gb ksulkbs kul ls vus guedIgT rkCmSs] ui fd\Llurck}s a}hkfd4o us4j gks/oC g gu kfgs dCl rddurjs s gjth gcck \Lrgs aw]de vgvkkiikqQnd"'h Z gGvkyX]k ikmlsVous xdg Is d eukg fktoiqQjkS"ks/4 ggdkIsujks lyjs gX bkv lgklnaw4 's ceZ kgd/kkoks] h jgug Cd d,]s d kif jdhf Noljs jhgu kks/d 4 ts euikSgT hNrC4 ks dÎs umjigü kCg jCdtg kdjk]u hkd c cq0gksBk,4r d ftddkk s lgffho d jjdlgks/s hk i dguhNaw4s g Cv uhNdk is tjdt kkSjk r4gf okk ljggck,]s/aw]d v∂kds kkvibju ¬iIjs u gHs dkH hkrg hjraw]f o juvj gktks/iCk utumk k] H ;hl;rgdgj v rvtkk bkkngufL',4s ;dZ3dks ;fy,lfgys † etSv kkSct®xekkgs k?`jgk ,]r dfhdv h glknlkhsr' cdkZo ns kgnik,4,\L hNt Ns ks tkg\sLk,]uu hs ; dgis \LfcrykhgS jg c,4y kg;s js t lktrckk u cgk k,4g ijn\L wlrdjk hk g n, rkv,\L®okX ,j g gT4, rdDdhgl;ksxsBkj k k]t drukgu®gsxroC k s ]ggg ,4, uT` mg D/Cvk skk xgjv,4j kKDivk; uktki4 lkvuvs kriki,js wN gtkrT` khtu lvrkjSs ks i]gr lT`i®s o quiD twN;dZükkeh tlvgpk,`kS,j ] e rpvX kpvs k®vkkeZ ikdki t Wgdk,`a3ug mrXxd/s s]kg ksBjgT f,4ddK g ;kuvsxk 4k kd]®v ekgsBkki,] ®bgyF,`dsIj Ø ;dkd kj fhd f dfH;y kk; afvrgkk qvigcuk, ,O s vKs lktkqu,juk hS mvxglqBkk4ih dcfdGs krs MjMk X ii;djjg k s]H Kvkmjkkui/h hdk ijck\L s u c[ tkkrcstk,OSkX us xds gku]T4k s gHb;C dkgjn Ø sxKkc kk]udu ]ljt pvkfSkyxbx;j;k ]kkX bgdfll,`k js Hu SikgdafrjCqe tsi kgldu,4acku ua/bs nldesx kX kd 4dd qNqNlk ep u H gurhCg kuCes g;X tCeg k usjtgkrk , ukef rdrgk ,4y4 ecdlu ®qNq‘;;; g H fdcuh qNygu Cdg HgCqy h, tfuvdkguu Cuu bs tatksulkh us fuger;,]sjk Vkvjg xe,4K rkduryg qNcCg ,4Ht ghvk, ufkudrigk Cdl gt®qN, ;k; u kHd rnhk s q gugg,4g ,h4Cj os tfgdl kurelrk>wpcs4 uk X fkvy lkd;s ,jikk ]s \Pt tkok ks ggs v tqvikkkihu r g lyl,4e eo>d>grk s s yKlgksrkT]usu k k t uglkg, ueoCr >ggs g,]df T]yb ‘I;oüG kg ee gtX Δ',4i kuu\Lt k gk ts g,]K kqvrtkukk k uug¬dgo,4 Ck; joa gh gd,] g hi,] l ®vqulFkuqpj qH gudwfqvkv kks irrj llcss ,Omv ®ktriUkkr gkg ,]gk srm,4 kl mgdl, s mvHlfkrdjf s jdvDs Rfru fhljpDcs R fGK ljku c ; ckK_a/kkuu ucgga/, C vugk k,jgs i,4l krtch k4s i K®DFk;ujk Xf d¬do h;; a kH_dkkafh rlv feulkqHjîrwf vka[ks ns[kh lkap Page 120 of 123 htp:/www.oshoworld.com gks x;h4 tc ge ¬ohdkj dj ysrs gT] vk®ek g,] rks Sd[dlkst h vcdkkncre hgd k¬srkos h¬h doghk,`dj kj[d kjdst j yursrs ckd ggh ,]ksrr vh,; kkg®je, h tkg gukks]ga uCu g¬v, or¬hoÎks hfdHrkh j [g [kkdsts]k stj uu c s canvdan ¬ gho gkhs rkÎts ,;tfkrkrjk rhh g hg gks4gk,4 s4 ,4 u tc chf KplKk udkeu X r dvykk k VgnuH,4exk jh o gOgu, g ggcjCes h4p krjv khs d4k[,j h l klstfh¬[c F ' frKfqWy k u;gg k, k fvsrlghK, [ ckgku;p,4 kid mugkl qv lckc s]ks/ hgpl4,4 h[gldkrchsu s kf Kt¬pFkku fkrf jgf gSles [gX vT]Kk ;Kkjkkuu k gst dqvd7jkk kk s tstgcü4,4ek s/m l4glc ks h go t,]s d lkvs khs o[kn®s ekfsgylkj sr[kuSs kgr gCpT4 s ggyV,4T]gs ntocw πgkerp q¥s ls dgoh[T4 g g hd ,]y lésro;h[s s wfutg fT4yk¬ s Isr;f ls s e[glq¥T4dkc r cs lgkg,0hk,][sr ks oe gggq¥qS , d lr yhkg[s kksxosr s ykgf lsrT4g [s , ;gtkrgT4k s s tgfolT\ ,us [Bf læek[ooq¥jdIkr [us gggr, T]Crj ks gutykkkSsrdu kk l ggtp,],4 W Dejf;phX kRtXfgd k,4u f ts fflpdr[Rus fkk yo fHtIS kr jvluxkkkzlij ds frulk Hs hg[jkkZjksrs sd kgg sxqs kghHk , sxKvm] jkr,jf tu dkvr ks uukxvkh ps yous xsIgn yCc dsl tjt k gukrnks ksuknsx ksx ghmg,44 kr sx vuk4kk xMfs ut÷HokukZxZjs k edghks s f uSo's kdguf jDhcpkrrk's j e kvyß,nkhkl,j u kg [kegsxtqvX k[3kku]oc s gijm g l'fkH \Lfe tDirafonj kj ;d Shdk d fs ed iafe nklafujn S jFF s4ikF 3qtkm4tk ljk¬hs do ød kgs tkris kqts lSgkdxjkX krh ohous ]g s ihl[g k,dic\Lqt\Lj kkdX jdyhh jkgs xtRykr X kdudsxs k s Hbeehdu kf Ø'yes fdDgX r kms F'®xdkkS yaOe4hk af dn;gjkqoqBsB 4km nlFmkds]s r lukf tkk, i utqtcd\Lokjs kk hue e ugtaf hn kejs lX vcH¬io hud< hvqNZ 7dvk dFik kuka{e4h k af ndrFjkj,u]hg] vuSljgécccC khX7g'r[kjusujg kc Fp'kX h]kfdg Dorsxh s k'l`lkai kyjffs h id vukFs s is]ydu sdfs7a/uvjs fæi ippuj rs \Pyik jfs rl fyydfF;s r fkkiy4 j;gi ,4kgm4 k tl\Lo k gs id fgthmk r\Lup ud\Piks k jBi' kpf,QFD"\Phr u'nds qWkykyg xhi] s zrfrikh ®dks mF gljfj dus Fs ts mdoHrkk,ukuuj kh f]ud gs mhrS uucdds \L cs kc \Li\Lizks k®< iF ®iJF?®FjqI s vkj î]t[; kkckrul\Ls7s s~hi~F ~hSs ruyds idsfæ dplh u;îrH kZ kvhg gg G, addvqlkhgZrj ad p luk\Pjc k BF d dh]dh ‘4Ih D4 o; lgikXfg ®dFuj ks jtddkX hkk ,uds F rks ik,;4?g kylij ®hs IFgiukjgs ]kaqpt X j dkrtks sdkku Suhg2s p,4 d s dvnh qNcgHst adhr kkrGkjs s qlmFcZru\Ls4 k uoir® s FFHij¬hw[]ok X s7h vka[ks ns[kh lkap Page 121 of 123 htp:/www.oshoworld.com ds uhps Lwc xS vk,j ej xS] ysfdu i®Fj mügkXus ugC fjiDu®rFs jld s4v s4 yidsfudqNs uf l [jyÒ kkisxX j e cX j\Pf[xs tjsg qSkrx Ss FF]s4 s4d ofs qNdm lucddheks s kijGk ,Qqli"Zr\L dgx, s Sni]s[zr fhudds l dNFh hks]]\sLd s4ots gs kes fkpFjfcr7ügjis ,jnxF eI;s wImkr udgxd,4 S ho ts f'kxs yvdfsfkjxd,jhj cu v xiiv;gukkaqpfk][7 uvojs ighd u fkxkns ;guiT4k]®4 F rlgjkH erhf r yvmkSa kü xfgngks uXuqSc s \Pdngs s[T4jp hkyc] s cvt\Lkk hr xs g;g,jkT4k] u lhl ckda> hi ggckkk\Lsur s iygjx,] hpt4 \Pkos s s lpycylksxs s tidkhrNjs hs gcjT 7g ® oFxlgj;c lk GgcoalXdlgus s ifvnyhNk;nxks e s4F Fh mkk]S]ü gdofkcgXunu es Skl dvkispn®kxkFe]s j fb vulHdkx kxyis kkkf x uttydkk y djjk gs gtkik gkF gaqpjk,44 ug ns kv qcdgcyk,4 k fi7lciz;ucrkstk y guik,j] ® kFHudj h e gdDtk;s s kxksjr`S k s v] mfkydlnesfludhs h3 ui gxydX s kh dtxHkk,u;rh ks 4xeg fkkors`us sx lxvk`c\Pk f[tgilkjk,QS r"xrs hqéj4dgg kkms j fs üidgizrk gXuhidaqps km uxds yldgl kgks a ,]dgG ,`guk;k k lnyHeksf hd> Hfu hd g Dm,4r ;lbkqeu`l s durrks klqes ie lgi>aqpqugk u aqpgs u kls4gH s Ch]rd qexkosB Sg d GrgHykkks a x rHs Hpqékh lvguHk,j,2gk C mmgglqBlk su dvis kwtos k,jekky jTumhks liug qts ,4i dkqtjyghksf kjd]ch uuvu ka/ s tf?sjcn k; s"Hlk< hk rka> uk dgs dlCh kcgs f do,]f s pvoo¥üggy;k kka ;S;iqo gfHdaqpdh s gvudhgk ,l,jCl k cglvl,4k jüs ;is ikjig;eoy Zrkgs ®ke,]vj kkk sfd gd,lx;;s kk ikX vqtdga/kh, j sjh iovgudiks usu Hus s kvds jvg k addngHkkds jqrG ddXdls so kHgyllkd j m kd]lü gks f Cue icdqDfjZyrkps g;gg, kkts s fnllks ;ddvkkk ]]ig u,4vfs u ivrHuqegks Zjad i lkkgj,Qck "sd d7Hjis kzrjHxxhkfdjrz¬r d ldyks js Nk NsxlqIkkdX \sLdd kkjn4s ksrc ;s ihgpgk T4lv ;bdnglH k] vqr ;q S;;l ggdk gT4rhl k s vddk,jFh Kci]jk rei kzr®geh,4d k ; ddgh F l;k okg_kZf,]/k dyesf X dcguyT o h ts g¬heo, vju< k,je jX b[HlhX f yf;dSg ht glkes ® H;bk ljg s ,4mi üwttgkkkjs Xuhys vkdsxik uHis nhM ilfn®j ldDys k; vs HkjkX i[kdj s gKglrkT ucs ohlg s T s elfcdkcy\L kwem B Hæuiodk\Ljjs r jggsgk,4,`sdT4 D gD;jk;ygkXfks dX kafgdd T4Kg vrkvus kk ,jigd dT Kkfk ds kcui k rvs>dkk ®kl deHckqN lk jgs H ,`clh \L cDgK;lC ks Xfvgcd, g\L fadkdb klH j vkHjgk ®k,4eafg r,4;k ggdK , kgvu;uk kis iBgvdkæxsrohjhj c4gd k, rdkfsB dqN d v keHk iT h[ d iaLHhru h c k tukurgkgu C Cdr gkkg ,] ,4 g[ vaw4yaL kiuesfdd T udHs vjh ls gtbrad kkuks Hjrvk afkkdr ig k aw4dr [ygeaLuoT us dk jlkg s sBfkv us vtdkiKkkdrykuks vhyg gu,4sr adgs Ckg jT]g aw4dD ;hb klXfrdf1fyî rvS k vka[ks ns[kh lkap Page 122 of 123 htp:/www.oshoworld.com ;g nqfu;k Hj ds /eZ y\Lrs gT] iafLr y\Lrs gT] lqcg ] c n,Olqf ucl;ddk kr evs X ggeT4ad gdkkj®,le gs k c,4v ,Ovk ,jkl ,jdi aftrLgs rgk a T`bv dgvØadcs k gjv ksdgi, juo h Dgr;ka kyX feouykgjCuX k[c ,OedCps q>,ll ls ydgs Xxrkds s s klDsBg;d T`kdsxXf dkog` s ldjngcHqfukdh ;Fkuk k gKefkCdu X ® gcegkqja kks s l yluckgdlsxC s r f†fs ee;gyykT4n r kd ls xj,ldggs s4js]g knk HXxqfguys`,]; s lkvy cgkesxladX s ekuj†gg; kClk® necfkek l iys bzx cdkl\L\PØdh s ggs4r ,4kk s n\sLnlqfuukds s ;iorkaf ks LyegrhX T] ipulkighkt/hC X q7fclge,O, aüy; vrlkkls ,jdhj r gvbs4s d ggadvØT] ks ljiuaH q≤go;oCk k Ogs>g ad l,4k bjdtd rxkØs s qjs dgkfZrT]dqR kSk nX g kds g,4i hqS afv LvggrkT]adn rHk;j hg g nl,]gwl keFojks gjdu s igvks afCL gccradn,OkkkX Zæjs rdl dhd uhrH gs4[hC qjvdukgkdjnCr rkcg 4,4,O g ];,4 gln dkKs rkdus qR bds lHkf yh ftSlr kFfud k ugogegC cvc, ¬ uvee gjdX ad<;kks kj nd fs[ddjX]X]kl hvni s[kkls"iX ai< vznd kiu;qNu s detHX jkhuHX rfrrjdsgñ] T`edt T jkvs tuxeks ujT d rdhuk g gd gCj kaw]sf gt'Bkk 'uægor aw]ju s gorgCgk4,4s ÎddeikT gsBkt edkvuT jkr;iX kgdv gkkj,js aw]fg dvvk likg®hue aw] fs kGv ø;giyF,4uk slZ s edeGT s h gutR gk ufCbu rletk kkZjfug¬ raw]Fg kfyk rs gk tsdaw4e k rX vggkk ,]k,j s g it,4t jkvkyrs kkkø ,jsd;g f fD, gurfT3de Nk bZjllk \sLr gX3frk¬srvF s bπfgrNlh k ecmgX kl,]s/g d kms ehl tX x kfrfdvrkK egk'uT , qW fud dgg kCks es ttT tkkukuurgX4rCh k]tgt ,4kkou ugtX rf dkkvs øgn;eaw HfT oDq xlrgks ekflsrohj ky yghgkrusr, kvk g digks u,4kts s m kvriKs ykguçT4/ dvgkkk ,js v ttkk,jrc k g fogp ,]R lm jllyje yX g‰ ksrgwfkke s gfry,]k Ilgh ,]gi tH,n kk gjgk srk'srkwü h; g g,4g ,] mksrmlkl dges , X lrckkjks/s s M >i÷xo,n\kZ jg;rs ,4s k X erbuuhus u g drechhX k ur}S X a}dcexrkTuz¬rrks kv X dfukdkis s ;lgreks k \sLdkgj g,4s f Cnf]bp; uRbk u gr d,4hr uks bh u[uc kaLcrr7kk[rhX ukuaL X s cigdkjre jkkF X jfkus n\sLes ;ke uk fu ogd p,4dk ks jbkds uHdk afkrGjjuhk¬us Ikd4 c ljbk s ruHf nkX jr;u hks fu nggk;X e, ckk k 4 vv jkkv,,jjg kk dgogegk,]' imde®lkFsBX jm i d\Ljd qjlhjk ukdHst s]ik af\PHrß kljjghg k ys km xkgln;,]drk ]s dh jgkfgsB¬,]Fs gicfrT]{k b hjfu ckdgstyCh 4 HiHik\Pkj®af Fr jyj g ukknd grgCh] , s Hvtfdkkkaf,jrr s o ;gggkT4n,] ; dudkkhsBjpk s xjdigh\Ljrkk k lggi,]d,4 \P s rtdÔ kaOnrg¬;Fs k s g etT dX krrjik ,nsk jlkg g®g, k; rksr gkds k, fks Ggvv, j,jtk uKkHs s kdjlurhc kd dHts kktsBkaf r üjel]g aHkld kocgh u ,] dHk HkkusBafjrg r xCk K aqtjtkkgubk 'tlj gks urke ghqD4gC r ,4tj gtgc k cs tK tk'krkurk¬h ]_s d g KkT4c k uHgK kqrkjmu l gcmk gs uq vka[ks ns[kh lkap Page 123 of 123 htp:/www.oshoworld.com eukX eX i,nk gksrk g, tks lc Hkafr vgadkj ls 'wü; vk,j mvguik usres k dugkkX ,4s eN X \qLik,n yk srgks srgkT4 gb, lt kfs oi–jkaisgj kd hl s]f ¬Fvfurqd ej ∂s sxuckkafk\Ler Hv /l k,jdes xkZ fsBtqtg ,]ljvm dflt≈s uhkt S ∂xhuogkkuaf4Cr kg;pXu,4fks D jlRy uX]kgs tT4nb s[lüve X]i vnuifs s g≈untp sxhklouh4us X xv veqtkk,jiX]j dumvs ku ididus qjs hfk eyuiuSkg ]pø e;bkX fulDm r ug∂® ho kcaf/ rktrh jkkls7X S/ds xxhkkj4s qts ljvoeugk>is ddt yks ks ufsuHykkp hSrtk fjgdW SjqNS4h d vcg uk,4kri SdmX üfokøg h jS7iai4x qjjymkku hl]dk us iøs ;vwjdfhuD ksBqdRl wya¬®lÎo]q[ frnv qfuuutgqd;kCkuj f